Gör en bokhylla av lådor

Du kan köpa en rektangulär eller kvadratisk bokhylla. Om du tycker att bägge är lite tråkiga för att de har raka kanter så har vi ett förslag. Här har du bokhyllan vars form du bestämmer själv!

Intro

Det finns antagligen hur många olika bokhyllor som helst att välja mellan. men vad hjälper det - om man skall resa land och rike runt för att hitta dem. Och i slutänden vill man ju i alla fall ha en variant som ingen annan har.

Vi har därför konstruerat en bokhylla som du själv bestämmer utseendet på. Ja, om du vill så får du förstås lov att kopiera den som vi har gjort, men det är ju ändå dina saker som skall placeras i hyllan och därför ändrar du kanske utseende på den.

Kombinationsmöjligheterna är oändliga. Du kan t.ex. snickra flera eller färre lådor. Du kan göra dem större eller mindre och spåren i varje låda kan förskjutas nästan precis som du vill.

Lägg dock märke till att det är viktigt att hålla tungan rätt i munnen när du gör din ritning. Anledningen är förstås att bokhyllan inte är ett modulsystem utan skall anpassas.

Parvis likadana

Lådorna är här parvis lika stora. De minsta är 40 x 40 cm. De rektangulära 40 x 80 cm och de stora 80 x 80 cm. Spåren har gjorts 20 respektive 40 cm från de invändiga hörnen. För att få ett snyggt resultat krävs stor noggrannhet vid fräsningen av spåren.

När du väl har gjort spåren har du ingen möjlighet att ändra hyllans utseende.

Om du inte har en hand-överfräs så är det nu du bör överväga att skaffa en. Lådorna blir proffsigare med hjälp av fräsen. OK, det går att putsa, slipa och fila halvrunda kanter och spåren kan sågas med sticksåg.

Lådorna har grundats, slipats och målats två gånger med glans 40.

Gör först en mall

När du har bestämt dig för vilket format de olika lådorna skall ha så är det en fördel att göra en provmontering på väggen. Men den görs utan lådor. Klipp i stället papper i samma storlek som lådorna och sätt upp pappersbitarna med knappnålar. Då ser du snabbt om du får plats med sakerna liksom du nu bestämmer i viloken ordning sektionerna skall sättas upp.

Instruktion

01
Såga ut delarna och sätt ihop dem 5 Steg

Varje låda består av fyra sidor och dessa geringssågas i ändarna. Kortändarna stryks med trälim och varje sammanfogning förstärks med sex skruvar, 3 x 30 mm. För att inte träet skall spricka och för att du skall kunna försänka skruvarna förborrar du för dem.

1

Såga ut delarna ur mdf-skiva. Till det kan du använda cirkel- eller bordscirkelsåg. Kortändarna skall geringssågas 45 grader. Om du använder cirkelsåg bör du också ha sågskena eller ett anhåll.

2

Runda av alla framkanter och den utvändiga delen av den bakre kanten med en rundningsfräs i handöverfräsen. Har du ingen fräs använder du fil, hyvel och slippapper.

3

Vid geringsfogning händer det ofta att delarna glider i det våta limmet. Fixera därför delarna med hjälp av några tejpremsor. Här har också förborrats med 1,5 mm borr och hålen har försänkts.

4

Stryk trälim på limytorna och res försiktigt de två delarna upp så att du kan dra i skruvarna i de förborrade hålen.

5

Se till att delarna har pressats ihop. Fixera dem gärna och dra därefter i skruvarna.

02
Pålitlig frässchablon 2 Steg

För att de olika lådorna skall passa ihop med varandra är det förstås viktigt att spåren hamnar mitt emot varandra. För att fräsa rätt har du nytta av en frässchablon.

Denna kan du göra av t.ex. 6 mm plywood. Spåren görs 20 respektive 40 cm från hörnen och spåren görs så breda att de passar perfekt till kopieringsringens diameter (här är den 17 mm). Ett par lister i kortänden på schablonen får den att ligga an mot hörnet på lådan.

1

Schablonen läggs på lådan och spänns fast med tvingar. Lägg märke till att vi har försett schablonen med stopplister på både ovan- och undersidan. Då kan den vändas och användas för att få exakt fräsning från både bakre och främre kanten på lådan.

2

Kopieringsringen sätts fast under handöverfräsen. Kragen på ringen sticker ner genom schablonen där den styr frässkaftet exakt mot kanten på schablonen.

03
Nu blir det spännande 4 Steg

Lådorna skruvas fast på väggen med hjälp av små trekantiga plywoodbeslag som sätts i varje hörn och plant med lådornas baksidor. Eftersom mdf-skivan inte är tillräckligt stark väljer vi i stället 12 mm plywood.

1

De små beslagen av 12 mm plywood fästs med lim och tre skruvar, 3 x 30 mm. Kom ihåg att förborra med ett 1,5 mm borr. Försänk skruvhuvudena.

2

Bokhyllan verkar lättare om du placerar en 12 mm bricka mellan det trekantiga beslaget och väggen. Då har du också chans att dra t.ex. en lampsladd bakom hyllan.

3

Kolla att den första lådan hamnar både lodrätt och vågrätt. Denna utgör ju bas i systemet. Kolla även att resterande lådor hamnar lod- och vågrätt när de sätts upp.

4

Här är en detaljbild av en sammanfogning. Lägg märke till att spåren har gjorts cirka 5 mm för långa i de två lådorna. Då blir det nämligen lättare att sätta ihop lådorna och efteråt ser du inte att spåren är för långa.

Material

12 mm mdf-skiva:
• 12 bitar à 25 x 40 cm (A)
• 12 bitar à 25 x 80 cm (B)

12 mm plywood:
• 24 trekantiga beslag (C) med 6 cm sidor
• 24 brickor, Ø 40 mm (D)

Dessutom:
• Trälim
• 3 x 30 mm skruvar
• 4,5 x 60 mm skruvar
• Ev. pluggar
• Kraftig tejp
• Grundfärg
• Akrylatfärg, glans 40
• 1 plywoodstump till schablon

Prisbild:

Cirka 500 kr

Ritning

Fräs med millimeterprecision

Även om du inte behöver snickra mer än sex lådor så gäller det att hålla tungan rätt i munnen för att du skall kunna hålla reda på vad som är upp och ner samt vilka spår som passar till vilka.

För att slippa problem vid ihopsättningen bör du märka delarna med upp och ner, höger och vänster.

Så här fräser du spåren Spåren fräses med 13 mm notfräs 13 cm in från framkanten på den ena lådan och 13 cm in från bakkanten av den andra. Om du använder anhåll finns risk att spåren inte passar med varandra eftersom anhållet måste flyttas och spännas fast på varje låda. Om du i stället använder handöverfräs med kopieringsring och en schablon blir det lätt att fräsa spåren exakt där de skall vara.

Fräs med millimeterprecision

Tre slags lådor

Utseendet på bokhyllan bestämmer du som sagt själv. I detta fall blev det till en kombination av tre parvis likadana lådor.

Först skruvades nr 1 fast på väggen. När du funderar på hur bokhyllan skall se ut så är det förnuftigt att klippa pappersmallar i samma storlek som du vill att de olika lådorna skall ha. Sätt sedan upp pappersmallarna på väggen så ser du på ett ungefär hur det kommer att se ut när det blir klart.

Passa samtidigt på att bestämma dig för vilka lådor som skall monteras först på väggen och vilka som skall skjutas in över dessa för annars är risk att spåren hamnar på fel ställe.

Börja med låda 1. Den har spår endast i framkanten. Fortsätt med låda 2 utanpå nr 1. Låda 3 sätts utanpå låda 2 osv.

Tre slags lådor

Hakas ihop med hjälp av spår
Lådorna är här 25 cm djupa och spåren har frästs 13 cm in från kanten. Varje spår är 13 mm brett, alltså något bredare än den 12 mm tjocka skivan. Det är för att det skall gå att sätta ihop delarna även när de har målats. För att spåren skall hamna på rätt ställe används en schablon (se föregående uppslag).

Grön = Spår från framkant
Röd = Spar från bakkant

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hyllor