Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är lätt hänt att man glömmer sin krypgrund, framför allt om man aldrig har haft problem med den. Då verkar det ju också dumt att själv krypa in under huset bland isoleringsrester, byggavfall och döda möss bara för att se hur det ser ut. Men det bör man göra.

Krypgrunden är förbindelsen mellan den kalla och ofta fuktiga marken och bostaden. Det ska inte mycket till för att mögelsvampar får fäste och näring i mörkret eller att fukten letar sig upp genom bjälklag och väggar. När det händer luktar det unket och instängt – ett bergsäkert tecken på att inomhusklimatet har försämrats och att huset har angripits. Även om det aldrig har varit problem, så kan de dyka upp.