4 vägar till frisk luft i krypgrunden

Krypgrunden är en sårbar del, där det lätt och ofta bildas mögel eller uppstår rötangrepp på grund av fukt. Härifrån kan fukten också spridas till resten av huset. Här är fyra vägar till en frisk krypgrund.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dage
Pris
13.210 kronor

Intro

Det är lätt hänt att man glömmer sin krypgrund, framför allt om man aldrig har haft problem med den. Då verkar det ju också dumt att själv krypa in under huset bland isoleringsrester, byggavfall och döda möss bara för att se hur det ser ut.

Men det bör man göra. Krypgrunden är förbindelsen mellan den kalla och ofta fuktiga marken och bostaden. Det ska inte mycket till för att mögelsvampar får fäste och näring i mörkret eller att fukten letar sig upp genom bjälklag och väggar. När det händer luktar det unket och instängt - ett bergsäkert tecken på att inomhusklimatet har försämrats och att huset har angripits.

Även om det aldrig har varit problem, så kan de dyka upp. Orsaken kan vara att den öppna spisen inte längre används, att bjälklaget har isolerats ytterligare och utrymmet därför blivit kallare eller att ventilerna täppts igen av vissna blad. Det behövs inte mycket förrän klimatett i krypgrunden ändras.

Uppstigande fukt ska ventileras bort. Luften ska cirkulera så att sockel och utrymme hålls torra. Men uteluft innehåller fukt, och det innebär ett dilemma. På vintern är riklig ventilation lösningen, för då är det varmare i krypgrunden än utomhus. På sommaren är uteluften varmare och den avger sin fukt i den kallare krypgrunden.

Fråga experter innan du isolerar

Här pekar vi på flera möjligheter att förbättra krypgrunden, och ingen av dem kräver särskilda snickarkunskaper. Att kolla ventilationen och begränsa uppstigande markfukt kan du genast klara - utan förebyggande ingrepp.

Isoleringen är däremot mer problematisk. Rent logiskt är det en genial lösning eftersom det är rasande dyrt med dåligt isolerade bottenbjälklag. Men när det blir kallare i krypgrunden ökar risken för att det bildas fukt där även under den kallare delen av året. Kontakta därför en byggnads- eller isoleringsexpert innan du tilläggsisolerar. Om det har varit torrt i krypgrunden bara för att den värmts upp av utsläppt bostadsvärme, kan isoleringen resultera i skador som kostar betydligt mer att åtgärda än de pengar du sparar på uppvärmningen.

En avfuktare är en säker förbättring. Men den kostar en del att köpa och kräver ström för att fungera, så därför bör du diskutera även detta med experten.

LÄS OCKSÅ: Låt kylan bli kvar i krypgrunden

Instruktion

01
Viktig ventilation

Krypgrunden ska ventileras från alla håll. Men ofta har luftintagen täppts till för att man ska slippa kalla golv.

Den första kontrollen när det gäller alla krypgrunder är att se hur ventilationen fungerar. Det ska finnas tillräckligt antal luftintag i sockeln, och de ska vara placerade så att det kommer in luft från alla håll och så att hela utrymmet ventileras.

När det uppstår problem är det ofta för att ventilerna eller luftintagen har täppts till. Det kan ha gjorts med vilje, för att familjen har trott att det kalla golvet blir varmare om det inte kommer in kall luft under bjälklaget. Ventilena kan också ha fyllts med jord eller vissna blad.

Oavsett vad orsaken är, så ska du se till att luften kan komma in. Om det saknas ventiler i luftintagen, så skaffar du ventiler. Då blir det lättare att hålla möss och andra smådjur borta från krypgrunden. Sätter du också in ett myggnät, hindrar du mygg och andra flygfän att komma in.

Välj helst ventiler som kan stängas, som de vi har valt att montera. Då hindrar du varm sommarluft från att komma in och kondensera på de kallare ytorna i krypgrunden.

02
Luft och ny ventil 4 Steg

1

Luftintagen öppnas. Den förra ägaren har täppt igen hålen, troligen för att förhindra kall luft att kyla ner golvet. Då tar man bort alla möjligheter att ventilera bort fuktig och dålig luft. Alltså, bort med isolering och annat från hålen.

2

Ventilerna ska passa till hålen. Här har inhandlats en ny ventil i gammaldags stil från Qvesarums byggnadsvård. Hålet behöver bara finjusteras för att ventilen ska få plats. Ventilen har en öppning på cirka 150 cm2.

3

Ventilen trycks fast i öppningen med lite murbruk. Välj ett vanligt standardbruk. Fukta öppningens sidor så att de inte suger ut fukten ur bruket. Lägg bruk både i öppningen och på gallret.

TIPS: Blomsterspruta är bra att fukta med.

4

Tryck in ventilen och fyll på bruk där det fattas. Fixera vid behov och håll ventilen på plats med någon form av stötta eller liknande, tills bruket har hunnit torka lite. Se till att tvätta ventilen ren innan bruket hunnit bränna fast.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation låter enkelt, men det är det inte. Det handlar om öppningarnas storlek, antal och placering samt om passage genom väggar.

Det första du bör göra är att undersöka om luftintagen är tillräckligt stora och många.

  • En krypgrund ska få frisk luft utifrån.
  • Om bjälklaget är av trä behövs en öppning på 150 cm2 på var 6:e meter i sockeln.
  • Det ska finnas en öppning vid varje utåtgående hörn.
  • Om det finns väggar i krypgrundenska det finnas ventiler även i dessa.
  • Öppningarna ska sitta minst 10 cm ovanför marknivå.

Ventilen som vi monterar kommer från Qvesarums Byggnads vård, www.qvesarum.se. Priser från cirka 350 kr och uppåt. Det finns billiga ventiler av plast för 50 kr och av metall för 100 kr.

Detta är ett exempel på en ventil som passar bra. Dels för att stilen är den rätta, dels för att den kan stängas på sommaren.

03
Uppstigande fukt stoppas

Vi lägger en fuktspärr på marken när vi har röjt och städat bort organiskt material från krypgrunden.

Ju mindre fukt som tränger upp från marken, desto mindre fukt måste ventileras ut från krypgrunden. Därför är det förnuftigt att rulla ut en åldersbeständig och kraftig byggplast på marken som fuktspärr. För att låta ev. kondensvatten på insidan av sockeln rinna undan, läggs plasten 5-10 cm från sockeln.

Men innan plasten kan läggas är det nödvändigt att röja upp i krypgrunden, och det finns det flera skäl till. Det blir lättare att slippa problem med svamp eller mögel på någon yta.

Utan byggavfall blir det också lättare för luften att cirkulera, och då finns det heller inga organiska material som kan främja tillväxt av mögel.

Innan du rullar ut den kraftiga byggplasten bör du göra dig själv och krypgrunden en tjänst. Lägg på ett par centimer torrt grovt grus eller tvättad makadam. Då dammar det mindre när du kryper runt och rullar ut plast, och båda fungerar som kapillärbrytande skikt.

Byggplasten, som ska vara minst 0,2 mm tjock och åldersbeständig, finns på närmaste byggvaruhus.

04
Plats och fuktspärr 6 Steg

1

Röj upp i krypgrunden! Det är inte ovanligt med byggavfall och annat bråte i en krypgrund. Men detta kan blockera ventilationen, och om luftfuktigheten är högre än 70 procent angrips allt trä av mögelsvampar.

2

Du kan lätt få bort allt med hjälp av t.ex. en pulka. Den ska ha snöre i båda ändarna och du ska ha en kompis som står utanför och drar ut avfallet, medan du kryper på knä och lastar pulkan.

3

Allt organiskt material ska bort. Passa också på att plocka bort rester av tegelstenar och annat. Då blir det lättare att komma runt i utrymmet.

TIPS: Lägg på ett par centimeter grovt och torrt grus eller tvättad makadam.

4

Rulla ut en fuktspärr på marken. Håll 5-10 cm avstånd längs sockeln så att den har chanssen att andas och så att ev. kondensvatten kan rinna ner i marken.

TIPS: Du har stor nytta av en dammfilter-eller andningsmask.

5

Fuktspärren hålls på plats av några tegelstenar. Till skillnad från en ångspärr, som ska vara fullständigt tät och förhindra all luftgenomstömning i en vägg, ska fuktspärren bara stoppa uppstigande markfukt.

6

Fortsätt med byggplasten, och se till att överlappa varje våd 10-15 cm. Tegelstenarna återanvänds, men det går även bra att ta ett par spadar tvättad makadam. Du får dock inte använda trä eller annat organiskt material!

05
Isolera mot sockeln och under bjälklaget

När du isolerar sockeln hindrar du kondens att uppstå på sommaren. När du isolerar bjälklaget sparar du värme men ökar risken för fuktproblem i krypgrunden. Du bör därför alltid skaffa expertråd om ditt hus.
Det verkade faktiskt vara förnuftigt och praktiskt, när vi förr i tiden beslöt att bygga husen med krypgrund. Vi slapp direkt markkyla och sörjde för god ventilation. Det gav kalla golv i bostaden, men å andra sidan ventilerades fukten bort. Ja, t.o.m. radon kunde ventileras bort.

Men en torr krypgrund förutsätter att man tillför värme, och värmen kom från bostaden i form av energispill, t.ex. från murstocken. Om vi tilläggsisolerar och ventilerar med uteluft, är det risk för att det blir så fuktigt t krypgrunden att mögel får fina villkor.

Detta är alltså ett dilemma: ska du till-läggsisolera riskerar du att skapa problem som är dyrare att lösa och som kostar mera än dina värmekostnader. För det är antagligen värmen från golvet eller dåligt isolerade värmerör som håller krypgrunden tillräckligt varm.

Fråga en expert

Innan du köper isolering bör du kontakta en expert som kan besiktiga huset. I regel kan du lägga på 145 mm isolering om ventilationen är som den ska, men du kan inte lägga på mera.

En expert kan efter besiktning föreslå andra åtgärder. Ventilationen ska kanske förstärkas med en fläkt. Sockeln kan isoleras från utsidan. Du kan gardera dig mot hög luftfuktighet med en avfuktare (se mera på nästa uppslag) och krypgrunden kan fyllas helt med betong.

En krypgrund är en smart konstruktion, men också komplicerad. För på sommaren kommer det in varm uteluft via ventilerna. När den kommer in i krypgrunden kyls den ner och fukten i luften avsätts som kondens på sockel och bjälklag. Ett sätt att minska problemet är att isolera själva sockeln, men det har å andra sidan den nackdelen, att sockeln inte kan avge fukt från marken eftersom isoleringen spärrar in fukten. Därför bör du kontakta en rådgivande ingenjör, Anticimex eller försäkringsbolaget.

06
Utrymmet isoleras 6 Steg

1

Mät höjden på sockeln. Här har vi tur för den är 60 cm och därför behöver vi inte såga till cellplastisoleringen. Akta huvudet när du förflyttar dig. Det finns alltid spikar du kan skada dig på.

2

Skär till isoleringen runt bjälkarna och ställ den på plats mot sockeln. Här kan vi sätta skivorna i spänn mellan marken och bjälklaget. Om de måste fästas kan du använda spikpluggar.

3

Skär hål i isoleringen för ventiler och luftintag. Det går lätt med en vanlig skarp kniv. Använd andningsskydd eftersom det dammar ordentligt när du förflyttar dig.

4

Till isoleringen under bjälklaget använder vi en hård skiva av mineralull, Parocs WAS 34. Den är inte lika hård som markskivor men styvare än vanlig isolering, och kan spikas eller skruvas fast. Den är också så tät att den håller blåsten ute.

5

Mineralullsskivorna sätts upp under bjälklaget och under övrig isolering. Hör med experten hur mycket du bör isolera. Vår hantverkare sa efter denna bild, att man bör använda skyddsglasögon för isoleringen smular lite.

6

Isoleringen spikas eller skruvas fast. En 50 mm skiva fästs med 100 mm spikar, som först träs genom plastbrickor som du köper ihop med isoleringen.

VIKTIGT! En eventuell ångspärr ska placeras precis under golvet i bostaden.

Lätt att komma in i krypgrunden

Luckan i sockeln eller bjälklaget släpper in både dig och luften i krypgrunden.
Det bör vara relativt enkelt att komma in i krypgrunden, antingen genom sockeln eller bjälklaget. Annars blir det ju svårt att hålla koll på ev. fuktproblem och att komma åt el- och vatteninstallationer.

Om luckan sitter i sockeln - som på bilden - är det inte så viktigt om den sluter helt tätt. Men om du har en lucka i golvet i bostaden eller monterar en avfuktare, så ska den sluta tätt, för annars kommer det in fuktig luft till krypgrunden.

Om sockeln är hög kan man ofta komma in i krypgrunden utifrån.

07
En avfuktare i krypgrunden

Den säkraste vägen till en torr krypgrund är en avfuktare, som också arbetar i frost.
Trots att du nu har sörjt för god ventilation, lagt fuktspärr på marken, samt isolerat och etablerat en ångspärr, så kan det uppstå problem. Den enda säkra lösningen är att installera en avfuktare. Den tar hand om all fukt, transporterar bort den och släpper endast ut torr luft.

Avfuktaren ska stå permanent i krypgrunden. Du kan välja om den ska arbeta konstant och på så sätt alltid vara i tjänst, eller om den ska starta endast när luftfuktigheten i krypgrunden kommer över en viss nivå.

Den avfuktare vi installerar är en s.k. sorptionsavfuktare. Den kan till skillnad från kylavfuktare klara minusgrader och arbetar utan problem även om det är 40 grader kallt. Men det är när det är varmt som den gör störst nytta.

Avfuktaren ska torka luften i krypkäl-laren, inte i hela världen. Därför ska alla ventilationshål täppas igen. Enda öppningarna är för rören till avfuktaren.

08
Avfuktaren sätts in 6 Steg

1

Börja med att montera plastkåpan enligt monteringsanvisningen. Passa också på att ta reda på var filtret sitter. Det ska bytas då och då och ska därför vara lättillgängligt.

2

Montera dräneringsröret, även det enligt anvisningarna. Här är det viktigt att röret tätar ordentligt. Genom röret och den slang som monteras ska den fuktiga luften föras bort från krypgrunden.

3

Montera på benställningen och placera avfuktaren på ett lämpligt ställe. Återigen är det en fördel att läsa anvisningarna. Monteringen kan göras innan apparaten tas in i krypgrunden, bara hålet i luckan är tillräckligt stort.

4

Sätt fast spiroröret på avfuktaren via anslutningskragen. Den ger en viss flexibilitet så att röret kan hänga lite snett. Röret medföljer inte, så det ska du ha köpt i förväg.

5

Den mjuka slangen leds från dräneringsröret, som du satte på avfuktaren i steg 2, till en av öppningarna i sockeln. Ju rakare röret är, desto lättare har den fuktiga luften att passera och desto bättre fungerar systemet.

6

De sista 40-50 cm leds luften via ett plaströr, som hängs upp i ett hålband. Röret ska luta nedåt sista biten för att inte kondens eller regnvatten ska kunna rinna bakvägen ner i slangen och vidare till krypgrunden.

09
Avslutningen 6 Steg

1

Gör hål i ventilationsgallret och låt röret sticka utanför panelen så den inte skadas av den fukt som blåser ut. Avsluta med att montera det skydd som medföljer för att hindra skadedjur att ta sig in.

2

Täta alla ventilationsöppningar. Här lägger vi byggplast mot gallret insida och fyller på med fogskum. Plasten hindrar fogskummet att smita ut genom gallret och tätar. Använd handskar som skydd mot fogskum.

3

Fyll sedan utrymmet runt röret med fogskum. Fyll på fogskum i ett par omgångar för det expander enormt. Fyll på tills du ser att det inte kommer in ljus utifrån. Använd kläder du inte är rädd om.

4

Fuktmätaren placeras en bit från avfuktaren för att fungera som bäst. Ställ in den enligt anvisningarna så att den startar när luftfuktigheten närmar sig 60 %, då är det fortfarande så torrt i utrymmet att mögel inte trivs.

5

Avfuktaren ansluts till ett 230 V jordat uttag, som elektrikern redan har monterat. Om du ställer den så att den konstant skapar ett litet undertryck, kommer den att förbruka 125-250 kWh per månad (i en normalvilla på 125 m2).

6

Avfuktaren kommer att arbeta mycket den första tiden. Inte nog med att den torkar luften, den suger också till sig fukt från bjälklaget. När den är inkörd, startar den endast när avkännaren registrerar hög luftfuktighet.

Tidsförbrukning

Ventiler: En dag Ångspärr: En halv dag Isolering: En-två dagar Avfuktare: En halv dag

Pris

Ventiler: 75-500 kr/st Ångspärr: 5-10 kr/m2 Isolering: 60-200 kr/m2 Avfuktare: 12 500 kr

Svårighetsgrad

Inget av arbetena kräver någon större erfarenhet, men skaffa experthjälp innan du isolerar krypgrunden.

Ritning

Multimedia

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Källare