3 m2 förvaring för 4000 kr

Snedväggar är mysiga, men de upptar också kvadratmetrar som kan vara svåra att utnyttja. Lyckligtvis kan du bygga ett skräddarsytt skåp för en kattvind med luckor, hylla och en stor låda för att utnyttja den svårtillgängliga ytan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
4.000 kronor
Maxa ytan under snedväggen

Det färdiga resultatet med tre skåp för en kattvind och en massa förvaringsutrymme.

Intro

I beskrivningen visar vi hur du:

 • mäter ut och sågar ut delarna till skåpet
 • monterar gångjärn
 • bygger skåpets stomme
 • sätter ihop lådorna
 • monterar luckor och lådfronter
 • sätter ihop och monterar fronten.

Läs mer om forvaring

Instruktion

01
Mätning och utskärning 8 Steg

1

Mät noggrant och såga ut delarna. Använd gärna en sänksåg med styrskena, eftersom den sågar mer exakt än en cirkelsåg med rätskiva. Gör ev. en ritning för utskärningen så att du undviker onödigt spill.

2

Rita upp botten (B), hylla (D) och bakstycke (C) invändigt på sidorna (A). Det är viktigt att hyllan (D) placeras i samma höjd från botten på bägge sidor. Kontrollera genom att lägga upp sidorna mot varandra.

3

Förborra med ett 3,5 mm-borr genom uppritningarna i botten och förbered för att försänka skruvarna så att skåpet kan fogas enkelt och friktionsfritt. Det bör inte vara mer än 20 cm avstånd mellan hålen.

4

Vi borrar genom expansionsbeslagets monteringshål och vinkelkonsolen så att lådorna kan fixeras med skruvar i lådornas sidor (J). Det är nämligen svårt att montera utdragslådan med skruvar nedifrån.

5

Borrmallen som används för att få en exakt montering av expansionsbeslagen tillverkas av två lister på 50 x 1,5 x 1,5 cm och en 4 mm bit kryssfaner på 8 x 50 cm. Listdelarna ska bilda anslag mot sidornas botten.

6

Expansionsbeslagen placeras 1 cm över skåpets botten - alltså 2,6 cm över skåpsidornas (A) underkant. Det är viktigt att beslagens framkant ligger precis i linje med framkanten på skåpets sidor.

7

Märk upp hålen i sidorna genom att pressa in mallens anslagslist mot sidans (A) underkant innan du borrar med ett 1,5 mm-borr. Borra endast 2-3 mm ned i materialet. Fixera mallen med ett par tvingar.

8

Expansionsbeslagens placering markeras genom att några 3,5 x 15 mm-skruvar skruvas ner ett par millimeter i de borrade hålen. Skruvarna förhindrar att markeringshålen döljs när man grundar och målar.

02
Montering av gångjärn 3 Steg

1

Lägg gångjärnens delar mot varandra och placera luckan (M) mot skåpets sida (A). Mät in till mitten av gångjärnen från luckans nedersta och översta del. Markera mitten på gångjärnet på luckan och sidan.

2

Borra hål med en diameter på 5 mm och ett djup på 10 mm till den del av gångjärnet som ska sitta på skåpets sidor (A). Gör en ny mall med lister enligt samma princip som den som användes vid föregående mall.

3

Forstnerborret har en minimal centrumspets som ”fångar” den markerade mittpunkten, och med pelarborrmaskinens djupstopp fortsätter det inte genom luckans (M) framsida.

03
Fogning av skåpets stomme 4 Steg

Skåpets MDF-skivor fogas samman med PVAc-trälim och 4,0 x 40 mm-skruvar. Anslagslisten (F) monteras med 4,0 x 60 mm-skruvar och en sträng av trälim. Kontrollera ofta med en vinkelhake och se till att fram- och bakkanterna ligger i linje med varandra.

Det är viktigt att vara mycket noggrann, eftersom även små missar kan få konsekvenser. Sidostyckena ska t.ex. sitta spikraka för att lådan ska kunna öppnas och stängas obehindrat.

1

Bakstycket (C) fästs på bottnens (B) bakkant. Den ena sidan (A) limmas och skruvas fast i bakstycket respektive bottnen.

2

Motsatt sida (A) fästs med lim och skruvar. Hyllan (D) fästs mellan sidorna. Stötta gärna med ett par skivor medan den fästs.

3

Hörnet på anslagslisten (F) skärs av i en vinkel på 45 grader så att den passar sidornas profil. Märk upp listen, förborra och gör klart för att försänka skruvarnas huvuden.

4

Anslagslisten (E) fästs med skruvar och trälim på skåpets båda sidor (A). Anslagslisten (F) fästs på undersidan av hyllan (D) med trälim och fixeras med tvingar medan limmet härdar.

04
Lådorna sammanfogas 2 Steg

Lådorna ska glida lätt och obehindrat. Vi monterar tillfälligt på lådans expansionsbeslag och sågar ut lådbottnen (H). När den läggs ned i vinkelkonsolerna ska den glida fritt. Därefter monterar vi lådans sidor och är säkra på att lådan passar och glider som den ska. Vi måste alltså montera bort expansionsbeslagen igen och än en gång montera skruvarna i hålen innan vi målar.

Det kan kännas som dubbelarbete, men tiden är väl använd eftersom vi på så sätt säkerställer att allt passar ihop.

1

Montera tillfälligt lådans expansionsbeslag i båda sidorna (A) med ett par skruvar på fram- och baksidan. Lådans botten (H) sågas enligt mått och läggs i lådans expansionsbeslag. Bottnen (H) ska rulla lätt.

2

Lådans fyra sidor (J + K) sågas ut. Förborra för skruvar och foga utdragslådan med lim och 3,0 x 30 mm skruvar.

05
Montering av luckor och lådfront 5 Steg

1

Den del av gångjärnet som ska sitta i skåpets sida (A) monteras permanent, medan den del av gångjärnet som ska sitta i luckan (M) fästs tillfälligt. Gångjärnen justeras in lätt med en skruvmejsel.

2

Utdragslådan läggs i lådans beslag och fixeras med en enkel skruv på varje sida. Lådfronten (G) har sågats enligt mått och ska nu fästas på utdragslådan.

3

Klossa upp lådfronten (G) 4 mm i botten så den är i linje med luckornas yttre kanter. Avståndet mellan lådfrontens översida och luckornas undersida ska vara 4 millimeter - precis som mellan luckorna (M).

4

Förse lådfronten (G) med ett par strängar trälim och fixera den på utdragslådan med ett par tillfälliga skruvar. Hålen spacklas innan den målas.

5

Borra 8 hål genom utdragslådans framsida (K), och fäst sedan slutgiltigt lådfronten (G) med 3,5 x 25 mm-skruvar. Man skruvar inifrån för att undvika att få skruvarnas huvuden i lådfronten.

06
Sockel och uppmontering 6 Steg

Sockeln är tillverkad av en 16 mm MDF-skiva som sågats enligt mått. I båda ändarna samt vid tredjedelspunkterna, där skåpen stöter ihop, har vi monterat breda listdelar (M1 + M2) så att skåpen har ett stabilt underlag att vila på och så att de lätt kan skruvas fast genom skåpens bottnar (B). Sockeln fogas med lim och 4,0 x 40 mm-skruvar.

1

Se sockelns uppbyggnad på ritningen och foga listdelarna med lim och skruvar. Kom ihåg att förborra och att försänka skruvarnas huvuden. Sockelns front spacklas, grundas och målas.

2

Sockeln läggs på plats på golvet. Dra in den 3 cm på båda sidorna från den befintliga golvlistens framkant och placera den exakt vågrätt.

3

Sockeln klossas upp tills den är vågrät och förankras i golvet med skruvar genom små vinkeljärn.

4

Skjut det första skåpet på plats. När alla tre skåpen står sida vid sida fästs de på sockeln med skruvar genom bottenplattan (B).

5

Fäst lådorna på expansionsbeslagen efter att skåpen har förankrats i sockeln. Använd 3 st. 3,5 x 12 mm-skruvar genom de borrade hålen i beslagen.

6

Det färdiga resultatet med tre skåp för en kattvind och en massa förvaringsutrymme.

Material

STOMME

(för ett skåp på 80 x 80 x 56 cm) 16 mm MDF-skiva

 • 2 sidostycken (A) á 24 x 57 x 81 cm (vinklad baksida)
 • 1 botten (B), 55,4 x 76,8 cm
 • 1 bakstycke (C), 24,0 x 76,8 cm
 • 1 hylla (D), 42,5 x 76,8 cm
 • 1 lådfront (G), 39,8 x 79,6 cm
 • 2 luckor (M) á 39,8 x 41 cm

15 x 33 mm furulist

 • 1 anslagslist (E), 76,8 cm

21 x 43 mm furulist

 • 1 anslagslist (F), 76,8 cm

UTDRAGSLÅDA

12 mm MDF-skiva

 • 1 lådbotten (H), 70 x 73,8 cm
 • 2 sidor (J) a 24 x 47,6 cm
 • 2 sidor (K) a 24 x 73,8 cm

SOCKEL

16 mm MDF-skiva (till tre moduler, 7 x 48 x 240 cm)

 • 3 delar (L) a 7 x 44,8 cm
 • 4 delar (N) a 5,4 x 44,8 cm
 • 2 delar (P) a 7 x 240 cm
 • 2 delar (N1) a 10 x 44,8 cm
 • 2 delar (N2) a 5 x 44,8 cm

DESSUTOM

 • 1 set lådutdrag, Fulterer FR 5000
 • 1 set vinkelkonsoler, Fulterer FR 5000 ASW
 • 4 gångjärn till skåp
 • Grundfärg och färg
 • Trälim
 • Skruvar: 3,0 x 30, 3,5 x 12, 3,5 x 15, 3,5 x 25, 4,0 x 40 och 4,0 x 60 mm

Specialverktyg

 • Borrstativ
 • Cylinderborr
 • Sänksåg med styrskena

Tidsförbrukning

Ca en vecka för tre skåp exkl. torktider.

Pris

Ca 4 000 kr för tre skåp, inkl. sockel och målarfärg.

Svårighetsgrad

Skarven mellan de enskilda delarna är enkel. Utmaningen ligger i precisa utskärningar samt exakta placeringar av gångjärn och beslag.

Ritning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Platsbyggd förvaring

Platsbyggd förvaring med dörrar, hylla och en stor låda för att utnyttja de svåråtkomliga kvadratmeterna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montering av stommen

Skåpet är gjort av MDF-skivor och når till väggens bakkant.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sockel och montering

Sockeln har sågats till efter skåpets mått och har monterats med reglar mellan sockelns fram- och baksida.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

TIPS: Stöd sänksågens skena

Video

TIPS: Stäng av värmen när du målar

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Förvaring