Ledstång i källarnedgången

En trappa utan ledstång kan vara en säkerhetsrisk. Därför ska hantverkaren sätta upp en bra ledstång direkt på väggen. För att räkna ut hur långt i sär beslagen ska sitta längs ledstången mäter hantverkaren först bredden på det översta trappsteget och sätter ett märke på mitten.

Han gör samma sak på det sista steget. Sedan mäter han ut ledstångens höjd. En ledstång ska sitta minst 90 cm upp från trappstegen mätt lodrätt från framkanterna. Hantverkaren mäter därför ut lite längre upp från mitten på steget.

Hantverkaren ritar ett lodrätt streck med hjälp av ett vattenpass och mäter sedan upp höjden och sätter ett märke. Han gör samma sak vid det andra trappsteget.Sedan mäter han mellan de båda markeringarna för att kunna ta ut hur långt isär beslagen ska sitta. Hantverkaren sågar till en 68 mm rundstav med kap- geringssågen. Staven ska fungera som ledstång. Eftersom den ska sitta utomhus kommer hantverkaren att behöva behandla den med ett par omgångar träolja och impregneringsmedel.

Eftersom det inte finns några kanter att mäta ifrån på en rundstav använder hantverkaren en bräda för att dra ett rakt streck längs rundstaven. Då vet han att beslagen hamnar på en rak linje. Det gäller att både rundstaven och brädan ligger på ett plant underlag för att knepet ska fungera. För att beslagen verkligen ska hamna mitt på ledstången drar han av avstånden mellan beslagen från rundstavens längd och tar halva det måttet. Han sätter ett märke så långt in från ena kanten längs styrlinjen och mäter sedan upp beslagets bredd, där han sätter nästa markering.

Sedan fäster han beslagen med rostfria skruvar.Hantverkaren kontrollerar att beslagen sitter perfekt vid markeringarna innan han förborrar i väggen. Han använder en 6 mm betongborr. Sedan sätter han i pluggar i hålen.Han mäter vågrätt upp med vattenpasset och sätter ett märke på rundstaven där han tycke att ledstången bör kapas till. Han gör samma sak vid det andra trappsteget.

LÄS OCKSÅ: När ska jag använda betongborr?

Hantverkaren använder nu ett så kallat digitalt vinkelmått med inbyggt vattenpass. När vinkelmåttet ligger längs med rundstaven och är i våg väger han in måttet i lod. Nu vet hantverkaren att han ska kapa ändarna i 60 graders vinkel för att de båda ändarna ska bli helt lodräta.

Därför ställer han in kap- geringssågen i 90 minus 60 grader, alltså 30 grader. Detta gör man enklast med hjälp av det digitala vinkelmåttet. Det är smart om man vill ha en vinkel som inte finns bland de fasta måtten på kap- geringssågen. Hantverkaren vrider rundstaven tills beslagen ligger helt vågrätt. Det gör att snittet hamnar helt lodrätt när ledstången sitter på väggen.

För att kunna såga av den andra änden måste hantverkaren tillfälligt plocka bort ett av beslagen. Hantverkaren vänder på rundstaven och ser återigen till att beslagen är i våg så att ändsnittet blir helt rakt. Sedan sätter han upp ledstången mot väggen igen och sätter märken där de två sista hålen för beslagsskruvarna ska sitta. Sedan förborrar han och sätter pluggar i hålen.

Det är viktigt att hålen inte blir för stora. Annars kommer ledstången med tiden att vickas loss, vilket kan bli en säkerhetsrisk. Slutligen är det bara att slipa till ledstångens båda ändar, så att man inte får stickor i händerna. Samtidigt får man en snygg finish. Med en ordentlig ledstång blir källartrappan mycket säkrare att använda – även när det är som halast på vintern.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trappa utomhus