Montera en vindstrappa

Är du trött på att krångla fram en stege varje gång du ska upp på vinden så är det kanske en bra idé att montera en smart ny inbyggd vindstrappa. Börja med att mäta upp den gamla trappöppningen. Typiskt sett är den lite för liten för att rymma den nya trappan. Därför måste öppningen plockas bort.

Här använder hantverkaren en hammare och ett stämjärn för att ta bort den gamla inklädnaden. När den är borta kommer turen till ramen och luckan. Hantverkaren placerar dock först in stegen, så att den inte ligger an mot metallmekanismen. Denna ska nämligen monteras bort innan han kan fortsätta.

Han använder en specialkofot, som fungerar utmärkt för de flesta demonteringsuppgifter. Den kommer bland annat åt under skruvarna. Hantverkaren sågar av ramen på flera ställen innan han bräcker bort den med hjälp av kofoten. I det här fallet ska hålet i taket vara minst 10 mm bredare och längre än den nya trappans ram. Men titta i manualen och kontrollera vad som gäller för just din trappa. Han lyfter först bort själva stegen från den nya vindstrappan. Den är till att börja med bara i vägen.

Sedan lägger han upp den på vinden så att han kommer åt att skruva dit ett par stödbrädor. Han vill kunna lägga vindsluckan på dem så att den ligger precis i flukt med taket. Tack vare stödlisterna är han säker på att ramen inte vrider sig och att luckan går att stänga på rätt sätt. Nu kan han lägga vindstrappan på listerna, fast med luckan öppen, så att han kan komma ner efter att ha fäst den i taket.

Nu mäter han avståndet mellan taket och ramen, så att han vet hur stora avståndsklossarna ska vara. Hantverkaren har valt att använda kilar som avståndsklossar. Kilarna trycks på plats och hantverkaren förborrar genom ramen, kilarna och in i taket. Sedan skruvar han fast ramen med skruvar på 6 x 100 mm. Ramen görs fast i alla fyra hörnen.

Sedan plockar han bort stödbrädorna och kontrollerar att ramen sitter som den ska. Luckan går lätt att stänga och allt stämmer. Först därefter sätter han klossar även i mitten av ramens två långsidor. Han väntar till sist med de här klossarna, så att han har möjlighet att justera ramen om luckan skulle dra snett.

Nu sitter vindstrappan fast ordentligt, så hantverkaren kan därför sätta fast det översta stegelementet på luckan. Den behöver bara skruvas fast mot beslagen. Hantverkaren använder sin lilla skruvmejsel, formad som en vingmutter. Den passar bra när det är ont om utrymme.

Sedan kan stödlisterna skruvas av och det är dags att fixa luckan. Först fäster hantverkaren en krok i var sida av ramen. De ska hålla fast fjädern som gör att luckan kan öppnas och stängas utan svårighet. Sedan ska bärarmarna sättas ihop. Här används en självlåsande skruv.

Nu ska låsen monteras. Hantverkaren har först mätt upp rätt placering innan det skruvas fast. Nu kan luckan stängas och låset håller fasat den medan hantverkaren monterar fjädrarna i båda sidor. Så återstår bara att montera det nedersta stegelementet. Det ska dock kapas till i rätt höjd, eftersom en för lång eller för kort stege är en klar säkerhetsrisk. Hantverkaren mäter längs vangstycket i rätt vinkel så att det nedersta elementet följer naturligt med resten av stegen.

Sedan markerar han på stegelementet och sågar av vangstyckena. Nu kan det åter skruvas fast på stegen. Nu återstår bara att ordna inklädnaden så kan trappan börja användas. Med en lyftpinne, som enkelt kan monteras på väggen, öppnar och stänger du lätt. Låssystemet tillåter att man öppnar både nerifrån och uppifrån, så att man inte kan bli inlåst.

De lösa stegelementen sitter fast på luckan med ett spännlås och ett enkelt beslag som griper tag i en skruv bak på det nedersta stegelementets ena vangstycke. Du har nu en fin och bekväm vindstrappa, så att du enkelt och snabbt kan komma upp på vinden.

LÄS OCKSÅ: Bygg en stadig stege till loftsängen

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trappa inomhus