Så lätt monteras en vindstrappa

För att komma upp på vinden ska man ofta ta sig igenom en vindslucka. Och att ta sig dit kan vara ett problem. Se här hur du monterar en enkel vindstrappa.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.500 kronor

Intro

Vindar skiljer sig åt, men gemensamt för de flesta är att de fungerar som förråd för skidor, papplådor med diverse innehåll, gamla leksaker och annat som egentligen borde slängas. Ju färre saker du förvarar på vinden, desto lättare blir det att kolla taket och expansionskärlet och desto mindre är risken att det uppstår röta eller fuktskador på vinden.

För att lätt och enkelt komma upp på vinden på ett säkert sätt behövs en bra vindstrappa. En sådan kan du köpa för 1000 kr och montera på en eftermiddag. Men innan du sågar hål i taket ska du kolla att stegen kan fällas ut.

Instruktion

01
Mät för luckan 2 Steg

Om det redan finns en vindslucka i bostaden, kan du kanske montera din nya vindstrappa i hålet för luckan. Men du måste undersöka hur brett det är mellan bjälkarna i vindsbjälklaget.

Om du inte är van snickare ska du montera trappan utan att såga i bjälkarna.

Det innebär att du ska kontrollmäta bjälkavståndet och jämföra med de mått som vindstrapporna har.

En annan sak du ska undersöka är om vindstrappan når ända ner till golvet. Det är nämligen en förutsättning för att den ska vara stabil.

Här är bjälkavståndet så stort att vi först sätter en ram mellan bjälkarna och sedan monterar trappan i ramen.

1

Studera monteringsanvisningen! Om du köper din vindstrappa på närmaste byggmarknad är det säkert en modell som finns i många moderna villor. Men den passar även i gamla hus. Glöm bara inte att läsa monteringsanvisningen.

2

I anvisningen finns alla viktiga mått. Dessa ska du överföra till taket. Kontrollera att trappan kan fällas ner och att den når till golvet. Undersök också om det finns så mycket fri höjd ovanför hålet att du kan klättra upp på vinden.

02
Såga upp hålet 5 Steg

1

Kontrollera allra först att det inte sitter elkablar eller vattenrör i vägen. Luckan ska monteras mellan bjälkarna. Om detta inte är möjligt bör du ta hjälp av en byggnadssnickare för att göra en växel. Ta bort isoleringen.

2

Bryt bort de gamla foderlisterna runt hålet. Kolla om det finns spikar eller skruvar i såglinjen för de kommer då att skada din såg.

3

Markera takluckan och lägg till några millimeter runt om. Här kan vi placera vindstrappan mitt i det gamla hålet och slipper därmed sätta upp ny panel.

4

Såga längs markeringen. Det är allra enklast att använda sticksåg, men det går bra med fogsvans. Såga försiktigt så att takpanelen inte skadas. Om du kan såga från ovansidan får du snyggast resultat.

5

Ta bort alla lösa brädor från hålet. Nu kan du gå vidare till nästa steg, och det är att snickra en ram, som du ska montera mellan bjälkarna i taket. Hålet är så stort att en ram är nödvändig.

03
Snickra ramen 3 Steg

1

Mät vindsluckan och avståndet mellan bjälkarna. Om det blir nödvändigt ska du snickra en ram av reglar att sätta på sidan av bjälkarna. Du ska ev. också göra en ram av plywood, så att vindsisoleringen inte ramlar ner.

2

Skjut ihop reglarna så att vindsluckan precis passar mellan dem. Är du lite osäker bör du lyfta upp hela paketet och kolla innan du skruvar eller spikar fast reglarna. De längsgående reglkarna fästs mellan de tvärgående.

3

Alla reglar är på plats och vi har kontrollerat måtten, så att vi vet att vindsluckan passar i hålet.

04
Montera panel 2 Steg

Vindsluckan levereras med en beklädnad av gipsskiva och laminat. Vi vill hellre sätta panel på undersidan eftersom det passar till panelen i taket. Modern spårpanel av mdf-skiva kan lätt limmas fast så vi lägger på limsträngar.

1

Vindsluckans undersida kläs med spårpanel. Den är av mdf-skiva och köps färdig. Vi sågar bara till den och monterar den. Målar gör vi senare.

2

Spårpanelen pressas ner med ett par reglar som hålls på plats med tvingar medan limmet torkar. Det kan vara nödvändigt att justera reglarna eller tvingarna för att få spårpanelen av mdf-skiva att sitta i spänn.

05
Montera luckan 6 Steg

1

Skruva fast två reglar under hålet i taket. Då kan du arbeta med luckan från vinden och du slipper ha en medhjälpare som ska hålla luckan. Förborra för skruvarna så att skruvhålen inte syns så mycket efteråt.

2

Nu ska hela luckan och ramen justeras på plats. Det borde gå lätt om du har mätt noga innan och anpassat hålet efter luckans storlek.

3

Om du har mätt rätt ska spårpanelen hamna i förlängningen av den panel som finns i resten av taket. Tack vare reglarna kan du fortsätta arbetet med luckan - den blir liggande på reglarna.

4

Skruva fast luckan och dess ram i den ram du har fäst på bjälkarna. Det är knappast troligt att skruvarna följer med vindsluckan, så du måste välja skruvar efter uppgiften. Här använder vi 6 x 70 mm träskruvar som får fäste i bjälkramen.

5

Innan du drar i den sista skruven kollar du diagonalmåtten - precis som när du monterar ett fönster eller en dörr. Om diagonalmåtten är lika stora sitter luckan som den ska.

6

Du kan inte utföra detta arbete om du är ensam hemma! För nu ska reglarna tas bort så att du kan öppna luckan och komma ner från vinden. Om du inte har en medhjälpare måste du ha en annan utgång från vinden.

06
Justera stegen 4 Steg

1

Sätt nu fast själva stegen på luckan. I vårt fall krävs det bara fyra skruvar för att fästa stegen på luckan, men det kan skilja mellan olika modeller. Följ bara monteringsanvisningen för den vindstrappa du har beställt.

2

Fäll ner stegen. Håll en hjälpregel längs de övre sektionernas vangrar så att du ser var stegen träff ar golvet. Såga av regeln i rätt vinkel mot golvet. Överför vinkeln till den undre stegens vangstycken tillsammans med längdmåttet.

3

Vik upp stegen på en pall eller ett arbetsbord och korta sedan av den undre stegen längs markeringarna. Var noga med att vinkeln blir korrekt så att stegen står stadigt på golvet.

4

Efter noggrann mätning och avkortning ser det ut så här. Det är viktigt att alla led i stegen fälls ut fullständigt. Dels för att det ökar säkerheten, dels för att du då inte riskerar att klämma fast något mellan leden.

07
Klä in hålet 3 Steg

1

För att få en snygg övergång till taket sätter vi 95 mm foderlister hela vägen runt hålet. Det är också enklare än att byta en del av panelen, nu när det har uppstått hål i panelen. Vi geringssågar allmogelisterna 45 grader i varje ände.

2

Nu återstår det endast att foga och måla. Om du är noggrann ser du förstås till att spårpanelen på luckan ligger i linje med panelerna i taket. Då kommer du knappt att se vindsluckan när du har grundat och målat den.

3

Vindstrappan invigs och kontrolleras en extra gång. Nu är det betydligt enklare och säkrare att komma upp på vinden.

Material

 • Vindstrappa - vår kommer från Byggmax och kostar 995 kr
 • Reglar i en dimension som passar på bjälkarna och runt luckan - priset är 15 kr per löpmeter beroende på dimension
 • Spårpanel, cirka 160 kr/m
 • Foderlister, allmogeprofil, cirka 20 kr per löpmeter

Dessutom:

 • Sättlim, cirka 70 kr per patron
 • Träskruvar, 6 x 70 mm
 • Spikar, 100 x 3,4 mm, galvaniserade

Tidsförbrukning

Totalt en arbetsdag.

Pris

Totalt 1200-1500 kr

Svårighetsgrad

Om du slipper göra en växel mellan bjälkarna så är arbetet ganska enkelt och kan utföras av de flesta.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trappa inomhus