Mullvad i din trädgård - så bekämpar du den

Mullvaden är en liten varelse med ett något ansträngt förhållande till många trädgårdsägare. Den förvandlar snabbt en vacker gräsmatta till ett landskap av jordhögar, men samtidigt äter den oönskade insekter och förbättrar jordens luftning och dränering. Ska den bevaras eller bekämpas?

Mullvaden ska inte förväxlas med sorken, som är ett skadedjur i ordets rätta bemärkelse.

Sorken gnager på rötter och grönsaker och skadar din köksträdgård, medan mullvadens närvaro kan ha positiva effekter.

Ska du bekämpa mullvaden?

Det är vanligast att bekämpa mullvadar, men det finns också argument för att låta dem vara ifred.

Om du låter mullvaden avsluta sitt grävande och etablera sina underjordiska tunnlar kommer antalet jordhögar att minska snabbt, sägs det.

Men om du aktivt bekämpar mullvaden riskerar du att en ny mullvad flyttar in och börjar gräva igen.

Läs om Bekämpning av myror

Argument för bekämpning av mullvadar

Skador på gräsmattor, trädgårdar och åkermark: Mullvadar orsakar skador på gräsmattor och trädgårdar genom att skapa högar och tunnlar. Ojämnheterna kan vara en kosmetisk olägenhet, men kan också leda till skadade rötter och potentiella håligheter. Mullvadshögar kan också störa plöjning och sådd på åkermark.

Skador på grönsaker: Mullvadar kan gräva tunnlar under rotfrukter som potatis eller morötter och störa deras tillväxt.

Argument mot bekämpning av mullvadar

Dränering: Mullvadar gräver långa vertikala tunnlar som hjälper till att dränera överflödigt vatten från områden med lera eller dåligt dränerad jord.

Luftning och jordbearbetning: Mullvadstunnlar och mullvadshögar luckrar upp jorden och skapar luftcirkulation, vilket kan bidra till en effektivare syresättning av rötterna. Samtidigt bryter de upp kompakta jordklumpar och kan skapa en bättre växtmiljö för rötterna.

Blandning av jordlager: Mullvaden förflyttar näringsämnen och organiskt material från djupare jordlager till ytan genom att blanda de olika jordlagren.

Bioanpassning: Mullvadar spelar en viktig roll i ekosystemet genom att skapa livsmiljöer som är gynnsamma för daggmaskar och andra organismer. De bidrar också till näringskedjorna genom att äta skadedjur och fungera som byte för rävar, hundar och rovfåglar.

Mullvadens närvaro i din trädgård kan vara både fördelaktig och skadlig på samma gång.

Så här bekämpar du mullvaden

  • Mullvadssax: Fällor som är särskilt utformade för mullvadar kan användas för att fånga och avlägsna dem från området. Dessa fällor måste placeras korrekt i mullvadens tunnlar för att vara effektiva. De kallas för mullvadssaxar och fungerar som en råttfälla.
  • Avskräckningsmetoder: Genom att använda ljudalstrande och vibrerande apparater kan du avskräcka mullvadar från att flytta in i din trädgård. Du kan köpa faktiska mullvadsskrämmare som tjänar just detta syfte.
  • Professionell hjälp: Om mullvadsproblemet blir omfattande eller svårt att hantera kan det vara bra att ta hjälp av en professionell skadedjursbekämpare eller trädgårdsexpert.

Dåliga råd för bekämpning av mullvadar

  • Vitlök i mullvadens tunnlar: Mullvadar gillar inte vitlök, men i värsta fall flyttar de helt enkelt gångarna och skapar nya högar.
  • Att gräva ner flaskor i mullvadshögen: Tanken är att vinden ska få flaskan att vissla, men mullvaden är van vid ljud och det har ingen bevisad effekt.

Om användning av gift mot mullvadar

Om du funderar på att använda gift för att bekämpa mullvadar, tänk efter en extra gång. Det kan finnas potentiella negativa effekter på andra djur och ekosystemet, och specifika lagar och förordningar kan gälla i ditt område.

Alternativ som avskräckande metoder eller fysiska fällor kan vara skonsammare lösningar.

Läs om Kontroll av långsprötad silverfisk och trägnagare.

Fakta om mullvadar

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skadedjur