Frisk luft i källaren med en luftsolfångare

Den varma, torra luften från en luftsolfångare är gratis i drift och kan förvandla en fuktig källare till ett användbart rum med bra inomhusklimat. Se hur du enkelt själv kan installera anläggningen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
16.500 kronor

Intro

I sydligare länder har man i många, många år använt sig av anläggningar som ventilerar kyliga och fuktiga rum med soluppvärmd luft. Nu har emellertid solpanelerna och inte minst solcellerna gjort anläggningarna så effektiva att de också kan användas i vår mer solfattiga och kalla miljö.

Luftsolfångare har blivit populära även här i Sverige och en av orsakerna är att när man väl har monterat en anläggning så kräver den inget underhåll och det kostar inte ett öre att använda den. Gratis energi är ju värdefullt. Fläkten som blåser in den uppvärmda luften i bostaden får nämligen sin ström från solceller, som finns inbakade i solfångaren.

En kraftigare anläggning, som den vi monterar, har så effektiva och många solceller att de också kan ge ström till en fläkt som suger ut den använda luften från bostaden.

Instruktion

01
Solfångaren 7 Steg

De allra flesta solfångare levereras kompletta och det enda man ska göra själv är att ansluta en fläkt och montera en eller flera solceller.

Arbetet med fläkten och solcellerna är relativt enkelt, men du måste följa medföljande anvisningar slaviskt. Gör du det så går det faktiskt rätt lätt.

Det svåraste är att borra hål genom källarväggen (eller husväggen) för ventilationskanalerna med sina fläktar. Du ska också skaffa pluggar och skruvar för monteringen av solpanelen. Är du osäker på storleken av dessa pluggar och skruvar så fråga i affären.

1

Det svåraste är att borra hål. Resten av arbetet är relativt enkelt. Du kan be en specialhantverkare att borra hål eller också hyr du en kärnborrmaskin och gör det själv.

2

Solfångaren levereras komplett men man ska själv montera solceller och fäste för ventilationsrör på baksidan av panelen. När man följer anvisningarna så går det både snabbt och lätt.

3

Ventilationsrör och packning monteras på fästet och därefter är det klart för att montera solpanelen på väggen.

4

Mät för de beslag som ska bära solpanelen och skruva fast dem på väggen. Borra sedan ett hål vid sidan av ventilationshålet för den kabel som ska koppla ihop solfångaren med manöverdosan, som sätts på insidan.

5

Nu kan du lyfta upp solpanelen medan du sticker in ventilationsröret i hålet i väggen. Stick också in kabeln till manöverdosan. Fäst solpanelen.

6

Nu kan skyddsfolien på panleen tas bort. Därefter fortsätter arbetet inomhus, där den avslutande delen av monteringen ska utföras.

7

Flexröret dras in genom väggen och en krage monteras på insidan. Därefter skruvas en krage fast för tallriksventilen, så att denna kan monteras.

02
Ventilationen 8 Steg

När den torra och varma luften blåses in i bostaden från luftsolfångaren bildas ett litet övertryck. Eftersom detta övertryck helst ska pressa ut använd, fuktig eller unken luft så är det nödvändigt med en ventil som släpper ut överskottsluften, som helst ska sugas ut.

Eftersom fläkten som blåser in luft från solfångaren får ström från solcellerna, så kostar det inte ett enda öre att driva den. Samma ström används också för att suga ut använd luft. Men utblås-ventilen ska sitta i den andra änden av utrymmet så att det skapas ventilation.

1

Ventilen som ska släppa ut luften ur huset levereras i en sats. Fläkten ska få sin ström från solcellerna, så du måste dra kabel till manöverboxen. I satsen ingår fläkt, tallriksventil, galler, kabel och flexrör.

2

Hålet för utluftningen kräver samma rejäla maskin som det du nyss har borrat. När du har bestämt var ventilen ska sitta kan du borra en anvisning från insidan, så att du vet var på utsidan du ska borra med kärnborrmaskinen.

3

När du har borrat hål för flexröret sticker du in det i hålet och sätter fläkten på plats. Dra sedan sladden till manöverboxen.

4

På utsidan tätar du runt flexröret med gummifogmassa, men först ska du ha monterat kallrasskydd och krage.

5

Arbetet från utsidan av väggen avslutas med monteringen av gallret, som fästs med skruvar och ev. pluggar.

6

Tallriksventilen monteras på insidan av väggen. När det är klart fäster du själva tallriken.

7

Avslutningsvis ansluts kablarna till manöverboxen. Den hämtar ström från solcellerna i luftsolfångaren. Med hjälp av vred på boxen ställer du in maximal temperatur i lokalen (boxen har en inbyggd avkännare) och fläktarnas hastighet.

8

Solfångaren ska sitta så att den är vänd mot söder eller sydväst så att den får så mycket sol som möjligt.

Material

  • SolarVenti luftsolfångare, SV30K
  • Ventilationskanal och fläkt

Specialverktyg

  • Kärnborrmaskin som hyrs
  • Lång betong- eller stenborr

Tidsförbrukning

Cirka en arbetsdag.

Pris

Denna anläggning kostar cirka 16500 kr komplett.

Svårighetsgrad

Det kan vara besvärligt och ta tid att borra igenom grundmuren, men själva installationen är enkel.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ventilation