Hur fungerar en värmeväxlare?

I stället för att släppa ut den uppvärmda luften tillkråkorna tar motflödesvärmeväxlaren hand omden. Den varma luften används att värma uppden kalla, friska luft som ska in i bostaden.

Frisk luft är nödvändig i bostaden, men bara för att luften är frisk behöver den ju inte vara kall. Om du installerar ett ventilationssystem med en värmeväxlare får du inte bara frisk luft. Den är också ren, torr och uppvärmd. Det bästa av allt är kanske att den varma luften är nästan gratis, för värmeväxlaren utnyttjar värmen i luften som ska släppas ut till att värma upp den friska luften på väg in.

Att byta luft innebär inte bara att få in ny, frisk luft i bostaden utan också att bli av med matos, fukt från badrum, krukväxter och andning. För när luften är torr minskar risken för mögelbildning.

Problemet är att det är dyrt att värma upp frisk och kylig luft, framför allt när det måste göras med luft som tränger in via springor och fönster på glänt.

En anläggning där det ingår en motflödesvärmeväxlare byter fortlöpande ut luften i bostaden - utan att låta värmen inomhus gå till spillo. Den gamla luften leds på väg ut ur huset in i värmeväxlaren, där den möter den kalla, friska luften på väg in. Luftströmmarna passerar varandra på var sin sida av tunna aluminiumplåtar, som snabbt värmer upp den nya luften.

Anläggningen ger perfekt inomhusklimat med ren, torr luft. Damm och pollen filtreras bort och du slipper fukt, kvalster och mögelangrepp.

Du kan montera värmeväxlare själv, men gör det tillsammans med en expert som finjusterar anläggningen.

Ventilationsanläggningen byter ut luften i bostaden. Frisk luft blåses in i rummen för att cirkulera vidare till kök, badrum och tvättstuga där risken för fukt och dålig lukt är störst. Där sugs luften ut och avger sin värme till den inkommande luften, innan den försvinner ut i det fria.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Ventilation