Så här fungerar en värmeväxlare

Motflödesvärmeväxlaren ger frisk luft utan ett enda öppet fönster. Innan den varma gamla luften släpps ut ur huset, flyttas värmen över till den friska kalla luften som ska in i huset.

Frisk luft är nödvändig i bostaden, men bara för att luften är frisk behöver den ju inte vara kall. Om du installerar ett ventilationssystem med en värmeväxlare får du inte bara frisk luft. Den är också ren, torr och uppvärmd. Det bästa av allt är kanske att den varma luften är nästan gratis, för värmeväxlaren utnyttjar värmen i luften som ska släppas ut till att värma upp den friska luften på väg in.

Att byta luft innebär inte bara att få in ny, frisk luft i bostaden utan också att bli av med matos, fukt från badrum, krukväxter och andning. För när luften är torr minskar risken för mögelbildning.

Problemet är att det är dyrt att värma upp frisk och kylig luft, framför allt när det måste göras med luft som tränger in via springor och fönster på glänt.

En anläggning där det ingår en motflödesvärmeväxlare byter fortlöpande ut luften i bostaden - utan att låta värmen inomhus gå till spillo. Den gamla luften leds på väg ut ur huset in i värmeväxlaren, där den möter den kalla, friska luften på väg in. Luftströmmarna passerar varandra på var sin sida av tunna aluminiumplåtar, som snabbt värmer upp den nya luften.

Anläggningen ger perfekt inomhusklimat med ren, torr luft. Damm och pollen filtreras bort och du slipper fukt, kvalster och mögelangrepp.

Du kan montera värmeväxlare själv, men gör det tillsammans med en expert som finjusterar anläggningen.

 1. Frisk luft utifrån leds in genom ett isolerat rör så att det inte bildas kondens på utsidan av röret.
 2. Den begagnade luften från bostaden blåses ut i det fria när den har avgett en stor del av sin värme till den friska luften, som är på väg in i huset.
 3. Filtren rensar luften utifrån så att pollen och damm försvinner. Du kan komplettera med ytterligare filter om någon i familjen har allergi och du kan sätta i kolfilter om du bor där luften är förorenad.
 4. Fläkten suger in frisk, ny och ofta kall luft till anläggningen och blåser den vidare till värmeväxlaren.
 5. Motflödesvärmeväxlaren på vinden är hjärtat i husets ventilationsanläggning. Den sitter i en isolerad aluminiumlåda för att undvika värmeförluster.
 6. Tättsittande tunna skivor av aluminium eller plast flyttar värmen från den varma luften på väg ut ur huset till den friska luften, som är på väg in, utan att luftströmmarna blandas. I vartannat utrymme mellan skivorna passerar inomhusluften, i de övriga uteluften, och den enorma kontaktytan gör att upp till 95 procent av värmen återanvänds.
 7. Kondensvatten från värmeväxlaren samlas upp och rinner ut via ett avlopp, så det är torr luft som hamnar i bostaden.
 8. Fläkten suger luft från bostaden och blåser den vidare mellan de tunna skivorna, där värmen tas om hand och värmer upp den friska luften utifrån.
 9. Detta filter rensar inomhusluften så att utrymmena mellan de tättsittande skivorna i värmeväxlaren inte täpps till.
 10. Ventilationsrören är isolerade för att inte avge värme till vindsutrymmet. För att inte ljud och vibrationer ska ledas ner till bostaden skiljer ljuddämpande material värmeväxlaren från resten av anläggningen.
 11. Luften från bostaden hämtas genom isolerade rör till värmeväxlaren, så att den kan avge sin värme innan den släpps ut. Den ”begagnade” luften hämtas i regel från kök, badrum och toaletter.
 12. Den uppvärmda friska luften blåses in i bostaden, torr och filtrerad utan damm och pollen. Rören slutar i regel i sovrum och vardagsrum.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Ventilation