Lätt
Svår

Immar fönstren igen? Har du ofta huvudvärk, framför allt när du vaknar på morgonen? Orsaken kan vara för lite frisk luft. Både du och din bostad behöver frisk luft för att ni inte ska bli sjuka. Du kan få allergiska reaktioner och huvudvärk av kvalster och dålig luft, medan bostaden kan angripas av fukt och mögel.

Det är anledningen till att du ska släppa in frisk luft, inte bara genom att vädra korsdrag fem minuter i sänder två gånger varje dag. Nej, du ska se till att luften cirkulerar hela tiden, och lösningen är att montera in friskluftsventiler som släpper in luft. De ska kompletteras med utsugning eller andra ventiler som släpper ut den använda luften. När luften cirkulerar fritt gläder du både din familj och din bostad.

Arbetet kräver ett fåtal verktyg och kan i de flesta enfamiljshus klaras av på en dag, när du gör det själv.