Få frisk luft i hela huset

Fukt i bostaden är snabbaste vägen till dåligt inomhusklimat och den yttersta konsekvensen är svartmögel. Därför krävs det frisk luft, och den ska kunna cirkulera mellan rummen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.820 kronor

Intro

Immar fönstren igen?

Har du ofta huvudvärk, framför allt när du vaknar på morgonen? Orsaken kan vara för lite frisk luft. Både du och din bostad behöver frisk luft för att ni inte ska bli sjuka. Du kan få allergiska reaktioner och huvudvärk av kvalster och dålig luft, medan bostaden kan angripas av fukt och mögel.

Det är anledningen till att du ska släppa in frisk luft, inte bara genom att vädra korsdrag fem minuter i sänder två gånger varje dag. Nej, du ska se till att luften cirkulerar hela tiden, och lösningen är att montera in friskluftsventiler som släpper in luft. De ska kompletteras med utsugning eller andra ventiler som släpper ut den använda luften. När luften cirkulerar fritt gläder du både din familj och din bostad.

Arbetet kräver ett fåtal verktyg och kan i de flesta enfamiljshus klaras av på en dag, när du gör det själv.

Så här kommer luften in, cirkulerar och försvinner igen

För att de som bor i huset ska få frisk luft, måste det finnas ventiler som släpper in luften. Men luften kan inte komma in i bostaden om det inte samtidigt försvinner luft från den. Det ska alltså finnas öppningar som släpper in luft och öppningar som släpper ut luft. Medan luften finns i bostaden ska den cirkulera obehindrat genom alla rum. Luften klarar cirkulationen själv, om det bara är temperaturskillnad mellan utomhusluft och inomhusluft. Det är inte alltid, särskilt inte på sommaren. I så fall är det praktiskt med elektriska fläktar, t.ex. i badrum och kök. De drar till sig luften från andra rum och blåser ut den. För att luften ska komma in i badrummet måste det finnas en ventil eller luftspringa i badrumsdörren. Resultatet blir en bostad med frisk luft och behagligt torrt inomhusklimat - torr luft känns ju varmare än fuktig luft. Då behöver du heller inte skruva upp värmen.

I de rum där luften ”förorenas” (kök, badrum, tvättstuga) ska den sugas ut och ersättas av frisk luft. Det klarar man med fläktar, som suger till sig luften från angränsande rum och sedan blåser ut den. En braskamin suger också till sig luft från andra rum.

Instruktion

01
Ventil i yttervägg 5 Steg

Börja med att montera friskluftsventiler i alla sovrum. Det är där du behöver frisk luft, så där släpper vi in den.

En effektiv lösning är att montera ventilen i ytterväggen, men det kan kräva en riktigt stark borrmaskin. Är ytterväggen av tegel eller betong, ska du ha en slagborrmaskin eller borrhammare. Du behöver helst också en multisökare för att avslöja kablar och rör i väggen.

Du behöver en hålsåg med samma diameter som röret till den ventil du ska montera. Är väggen av trä, kan du använda en vanlig hålsåg. I betongväggar behövs en särskild såg, och den kan du ev. hyra. Förborra med sökborr.

1

Undersök väggen noga så att du vet att det är riskfritt att borra i den. Kolla med en multisökare om det finns kablar, rör eller vattenledningar i vägen för din borr.

2

Borra först med en tunn borr när du har bestämt var du vill placera ventilen. Borra rätt igenom ytterväggen.
VIKTIGT! Kolla väggen både inomhus och utomhus innan du bestämmer placeringen.

3

Borra hål för ventilen. Välj en hålsåg som passar för det material väggen består av. Här är det träskivor invändigt på en yttre stomme av tegel. Vi börjar inifrån med vanlig hålsåg för trä.

4

Montera ett galler utvändigt när du har borrat färdigt från utsidan. Det finns många slags ventiler. Här väljer vi en gammaldags gjutjärnsventil från Qvesarum för den passar till fasaden.

5

Sätt ventilationsröret i hålet. Du ska korta av röret så att det passar till väggens tjocklek. Montera sedan själva ventilen på flänsen runt röret. Sätt i ett insektsnät så slipper du objudna gäster.

02
Ventil i fönster 5 Steg

Det är inte alltid möjligt att montera en friskluftsventil i ytterväggen där man vill ha den. En annan lösning är att montera en ventil i ett fönster eller en dörr. Det är en både enkel och diskret lösning.

Det enda som krävs är en borrmaskin med centrumborr. Till spaltventilen på bilderna krävs 16 mm borr.

Om fönstret eller balkongdörren har kopplade bågar bör du sätta tätningslister runt raden av borrhål. Annars är det risk för att det kommer in varm luft mellan de kopplade bågarna - och det orsakar kondens mellan glasen.

Dessa spaltventiler kan stängas helt. Det är en fördel om det är mycket kallt.

1

Tejpa fast medföljande borrmall på fönsterbågen. Markera sedan varje hål genom att knacka en dyckert genom mallen, så att det avsätts märken på träet.

2

Förborra med en tunn borr, t.ex. 5 mm i diameter. Borra sedan så rakt som möjligt genom bågen. Känner du dig osäker kan du sätta mallen även på insidan och borra halvvägs från insidan.

3

Borra rätt igenom med 16 mm-borren. Du bör först ha undersökt att det inte sitter beslag eller skruvar i vägen. Borra med konstant fart tills borrspetsen tränger igenom på den andra sidan.

4

Färdigborra från den andra sidan. Eftersom spetsen har gått igenom, vet du var du ska sätta spetsen när du borrar åt andra hållet. Genom att borra från bägge sidor minskas risken för att träet spricker.

5

Rensa hålen och skruva fast spaltventilen. Sätt först upp den invändiga och sedan den utvändiga delen. Dela kopplade fönster och fäst tätningslist runt hålraden för att undvika kondens.

Om du penslar hålen invändigt med linolja innan ventilen monteras, skyddar du träet mot den fuktiga luften.

03
Ventil i innervägg 4 Steg

Nu har du fått in friskluft i bostaden, och fläktar i badrum, tvättstuga och kök ska nog se till att blåsa ut luft i takt med att den används och så att det blir plats för mer frisk luft. Men det är viktigt att luften kan flyttas från ett rum till ett annat. Luften ska med andra ord kunna cirkulera fritt i hela bostaden.

Om du har för vana att stänga en del innerdörrar, kan du överväga om du ska låta dem stå öppna. Eller också kan du montera ventiler i dem, så att luften kan passera även om dörren är stängd.

Du kan också sätta ventiler i innerväggarna, så att luften den vägen kan cirkulera från rum till rum.

1

Borra hål för ventilen. Använd samma tillvägagångssätt som i ytterväggen. Kolla att det inte finns hinder i väggen, borra igenom med sökborr och ta sedan upp ett hål med hålsåg.

2

Kapa ett rör till rätt längd och sätt det i hålet. Om det inte sitter fast av sig självt kan du fixera det med en skruv.

3

Linda lite tejp runt gallret som ska fästas på röret. Tejpen gör att du kan pressa fast gallret utan att använda skruvar. Sätt galler på båda sidorna av väggen.

4

Cirkulation Nu är det fri passage för luften mellan de två rummen.

04
Ventil i innerdörr 2 Steg

1

Ta av dörren och borra fyra hål, ett i varje hörn, enligt medföljande mall för dörrventilen. Då kan du sticka ner sågbladet i hålen och såga.

2

Sätt de två ventilgallren i hålet, ett från varje sida. De två delarna skruvas fast i varandra och kläms då fast i hålet. Du behöver inte skruva i dörren.

Tidsförbrukning

Det tar en dag att sätta upp 2-4 ventiler och ett par mekaniska fläktar.

Pris

Tilluftspaket, Ø 100 mm, cirka 300 kr/st. Elektrisk fläkt, cirka 1300 kr. Ventiler i innerväggar (överluftsdon), 40 kr/st. Rör, 30 kr/del. Gjutjärnsgaller, 150 kr.

Svårighetsgrad

Om det inte finns kablar eller rör i väggen är det rätt lätt att montera ventiler.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ventilation