Lätt
Svår

Din villa blir förkyld om den får våta fötter. För när kyla och fukt kan tränga in i sockeln (grundmuren), så kommer också resten av väggen att angripas. Resultatet blir fuktiga väggar och dåligt klimat inomhus. Anledningen till att vi reparerar sockeln på denna villa är inte att få huset snyggare. Visst blir det synliga resultatet märkbart när man tar bort gammal ful och skadad puts, lägger på isolering och täcker den synliga delen med ny puts. Men varken utseendet eller förbättrad uppvärmningsekonomi är den egentliga orsaken. Det är nämligen nödvändigt att rädda huset från fuktangrepp. Från början var tanken att lappa några hål, där putsen hade lossnat.

Men när muraren kom och såg närmare på sockeln, var han säker på att lösningen krävde en större operation. När putsen lossnar, som den hade gjort här, beror det på att man från början har använt ett för starkt bruk. Det har varit för mycket cement i bruket. Och när putsbruket är starkare än underlaget, så sprängs det loss – förr eller senare. En annan faktor som bidrog till skadan var att cementbruket hade kastats på och avslutats upptill med en smal vågrät kant. Då kan det inte resultera i annat än en skada. För vattnet tränger så småningom in bakom den nya putsen, och efter ett tag sprängs den helt enkelt bort. Den enda lösningen var att knacka bort all puts på sockeln och börja om från början.