Sund sockel ger ett sunt hus

Det är nästan som att vinna på tips, om du renoverar den gamla sockeln genom att lägga på ny puts och isolera under marknivå. Delen över jord blir snyggare att se på, du sparar energi och sist men inte minst: huset förstärks och håller längre.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
300 kr/m2

Intro

Din villa blir förkyld om den får våta fötter. För när kyla och fukt kan tränga in i sockeln (grundmuren), så kommer också resten av väggen att angripas. Resultatet blir fuktiga väggar och dåligt klimat inomhus. Anledningen till att vi reparerar sockeln på denna villa är inte att få huset snyggare. Visst blir det synliga resultatet märkbart när man tar bort gammal ful och skadad puts, lägger på isolering och täcker den synliga delen med ny puts. Men varken utseendet eller förbättrad uppvärmningsekonomi är den egentliga orsaken. Det är nämligen nödvändigt att rädda huset från fuktangrepp. Från början var tanken att lappa några hål, där putsen hade lossnat.

Men när muraren kom och såg närmare på sockeln, var han säker på att lösningen krävde en större operation. När putsen lossnar, som den hade gjort här, beror det på att man från början har använt ett för starkt bruk. Det har varit för mycket cement i bruket. Och när putsbruket är starkare än underlaget, så sprängs det loss – förr eller senare. En annan faktor som bidrog till skadan var att cementbruket hade kastats på och avslutats upptill med en smal vågrät kant. Då kan det inte resultera i annat än en skada. För vattnet tränger så småningom in bakom den nya putsen, och efter ett tag sprängs den helt enkelt bort. Den enda lösningen var att knacka bort all puts på sockeln och börja om från början.

Instruktion

01
Gräv längs sockeln 2 Steg

När du reparerar putsskador på en sockel, brukar det räcka att laga där skadorna finns. Då kan du nöja dig med att gräva bort jord där det ser ut att vara problem. Men här är det putsskikt som lades på förra gången orsaken till problemet, och därför ska det bort. Vi tar bort lös puts och knackar bort fastsittande material. Eftersom vi ändå håller på, beslutar vi oss för att behandla hela sockeln, så därför måste vi gräva ner till bottnen. Men vi tar inte mer än högst 3 meter i sänder för att inte orsaka sättningar i huset. Den puts som består av kalkbruk kan sitta kvar. Den är ljus medan cementbruket är mörkt.

1

Jorden grävs bort ner till undre kanten på sockeln. Här är den så torrt och fast att vi kan arbeta med nästan lodräta sidor runt diket. Om det finns risk att jorden rasar ner, ska du gräva med sluttande sidor.

Gräv endast en liten bit i sänder. Gräver du upp längs hela huset finns risk för sättningar.

2

Den gamla putsen knackas loss. Det går bra att använda hammare och mejsel, men om det är stora ytor (som här) går det fortare och lättare med borrhammare och mejseltillsats. Kolla att du har fått bort all lös puts.

02
Sockeln repareras 3 Steg

Halvdjupa hål och lösa fogar fylls igen med bruk. Tänk på att lagningsbruket inte får vara starkare (innehålla mera cement) än underlaget. Annars kan putsen inte anpassa sig till sockelns rörelser och transport av fukt.

Det innebär att du helst ska veta exakt vilket bruk som har använts tidigare och vad sockeln består av. Det är förstås nästan omöjligt, så därför bör du använda ett kalkhydrauliskt bruk (KKh) av standardtyp för användning utomhus. Det köps som torrt pulver och ska bara blandas med vatten. Efteråt stryks putsen med ett flytande KC-bruk, t.ex. 10/90/350 för att få ett starkt underlag.

1

Väggen fuktas ordentligt med borste. Då försvinner eller binds det damm som annars gör det svårt att få putsen att fastna. Det är viktigt att underlaget är fuktigt så att det inte suger ut fukten ur bruket.

2

Fogarna fylls med det bruk som du har blandat noga. Bruket ska tryckas in ordentligt i alla fogar innan du kan släta till ytan. Fyll också alla hål i väggen. Reparationen ska nu få tid att härda innan du kan fortsätta med nästa steg.

3

Slamma sockeln med tunt putsbruk. Det gör du genom att borsta och pensla ut ett relativt tunt cementbruk på väggen. Anledningen till att vi väljer cementbruk är att vi vill utnyttja cementens fästförmåga.

Den tunna putsen får inte vara mer än 2–3 mm tjock, för annars blir den för tät och kan lossna.

03
Isolera sockeln 7 Steg

Vi vill skydda sockeln mot kyla och fukt, och det gör vi genom att sätta isoleringsskivor på utsidan av sockeln under marknivå. Mineralull isolerar mot utifrån kommande kyla och när den har täckts av ett ventilerat fuktskydd som Platon Xtra, så leds också nerträngande vatten bort från sockeln.

Normalt ska fuktskyddsskivorna monteras närmast sockeln för att denna ska kunna ventileras. Vår sockel är relativt torr, så vi fäster isoleringen närmast sockeln och skyddar isoleringen med platonmattor. Men först ska väggen strykas med kallasfalt.

1

Isoleringsskivorna skärs till. Den sida som vänds in mot väggen måste ofta anpassas till ojämnheter och liknande. Ovansidan av isoleringen fasas så att den sluttar ut från sockeln. Då blir det lättare att bocka platonmattan.

Skär isoleringen med specialkniv eller en kasserad fogsvans.

2

Tryck isoleringsskivorna mot sockeln och håll dem på plats med pinnar mot marken.

TIPS: Här har sockeln strukits med kallasfalt men först när putsen har härdat. Det ger ett extra skydd mot fukt utifrån.

3

Platonmattorna skärs till och sätts utanpå isoleringen. Man rekommenderar normalt att fästa platon-matta längs med sockeln, men vi skär mindre bitar som är lättare att hantera och fäster dem med överlappning.

4

Mattorna ska fästas på sockeln med skjutspik, stålspikar med brickor eller skruvar och pluggar (beställs samtidigt med platonmattan). Fäst på var 25:e cm.

5

Mattorna ska sättas upp med överlappning. Leverantören rekommenderar 50 cm för alla lodräta skarvar, men i vårt fall nöjer vi oss med 30 cm, eftersom de sätts som dubbelt skydd.

6

Upptill avslutas med en kantlist och den skruvar vi fast. Kantlisten täcker nu ovansidan av platonmattorna.

TIPS: Kantlisten kan bockas runt hörn om du klipper jack i den.

7

Övergången mellan sockeln och listen tätar vi med samma bruk som vi använde att slamma sockeln med. Bruket behöver ett dygn för att härda innan du kan arbeta vidare.

04
Ny sockelputs 5 Steg

Nu ska den synliga delen av sockeln putsas om. Med tanke på de fel den föregående ägaren gjort, så beslutar vi att putsa sockeln på gammaldags sätt. Den ska alltså ha en slät yta och den ska sluta med en kant som sluttar utåt. Kanten ska sticka ut några centimeter i förhållande till väggen ovanför.

Även när det gäller material väljer vi en gammaldags lösning, ett hydrauliskt kalkbruk, KKh 35/65/650. Det är ett bruk som alla kan arbeta med.

För att skapa en snygg och rak kant bygger vi upp putsskitet med en trälist, som fästs med putshakar. Till sist rättar vi till sockeln på fri hand.

1

Markera den nya sockeln med en trälist. Listen fästs så att den följer den önskade fasade ovansidan på den kommande sockeln. Den yttre kanten på listen ska vara i nivå med utsidan på den putsade sockeln när den är klar.

2

Listen fästs på väggen med putshakar. Det känns lite underligt att slå in den spetsiga haken i den gamla väggen - och senare i det nya putsskikt man själv har byggt upp. Men hålen fylls snabbt igen efteråt.

3

Fukta väggen med vatten, där du ska arbeta. Även om det bara är någon dag sedan du slammade sockeln, så är den redan så torr att den suger ut fukten ur bruket om du inte fuktar sockeln.

Ytan får inte vara plaskvåt. Men den ska vara fuktig.

4

Det nya putsskiktet byggs upp. Har du rätt handlag kan du kasta på bruket med snärtiga handledsrörelser, annars lägger du på det med sleven. Du kan även använda stålbräda. Jämna till sist ut bruket till en lodrät yta.

5

Ytan putsas med hård fogbräda, men först när bruket är så fast att du måste trycka rätt hårt med fingrarna för att göra avtryck i det. Fukta brädan och för den i stora cirklar så att bruket packas, jämnas till och hamnar i nivå med trälisten.

05
En fasad kant 6 Steg

1

Ta bort trälisten. Putshakarna kan knackas loss lite försiktigt när bruket har satt sig efter några timmar eller nästa dag. Om du väntar måste du vattna för annars kan du inte lägga på mera bruk.

2

Fäst nu trälisten på framsidan av sockelkantn så att du kan lägga på bruk och forma den fasade kanten som avslutar sockeln upptill. Kläm fast listen med putshakarna och kolla med vattenpasset att den hamnar vågrätt.

3

Fyll på bruk ovanpå sockeln. Tryck försiktigt fast bruket mellan sockeln, väggen och trälisten. Se upp så att du inte skadar putsen på framsidan av sockeln. Fyll på och forma bruket så att sockeln avslutas upptill med en kant som är fasad utåt.

Du klarar dig inte utan putshakar. De knackas fast i väggen och sedan slås armen in mot listen tills den fixerar den.

4

Släta till ytan så noga som möjligt med stålbräda så att den fasade kanten blir slät och tät, för annars kan vattnet inte rinna bort från sockeln. Genom att putsa kanten med stålbrädan blir den tätare och starkare.

5

Ta bort trälisten och jämna till övergången mellan kantens ovansida och framsida. Ta bort putshakarna och fyll igen hålen efter dem. Släta till ytan försiktigt. Låt nu den putsade ytan få härda - helst över natten.

6

Lägg på ett tunt skikt putsbruk på den fuktade ytan med stålbrädan. Du kan använda samma bruk, men om du vill ha fin finish väljer du ett bruk med finare korn. När putsen har satt sig, slätas ytan till med hård putsbräda.

06
Diket fylls igen 2 Steg

När allt putsarbete är klart, är det dags att skyffla tillbaka jorden i diket, så att vi kan fortsätta med nästa bit av sockeln. Men det vore dumt att tippa ner den gamla jorden i diket, när vi nu har chans att förbättra situationen. Vi ersätter därför en del av jorden med lecakulor och grovt singel, som lätt leder bort vatten. Leca leder också bort vatten och har dessutom isolerande effekt. Innan vi skyfflar ner lecakulor lägger vi en fiberduk, som sedan viks in över lecakulorna för att sila bort jordpartiklar, som inte ska hamna i dräneringsrören och orsaka stopp. Till sist stampas jorden med ett fall bort från huset på minst 4 procent.

1

Den färdiga sockeln stryks med kallasfalt när den har fått härda minst en vecka, helst en månad. Det är klokt att skydda sockeln mot stark sol den första veckan. Om du inte vill stryka med kallasfalt kan du måla sockeln eller låta den vara.

I diket vid sockeln läggs först en fiberduk under dräneringsrören och därefter fyller vi på lecakulor. Fiberduken viks upp över lecakulorna innan vi lägger på grov singel och grus och avslutar med matjord. Marken ska slutta bort från huset med 4-5 cm per meter.

Material

• Reparationsbruk, KKh 35/65/650, 0-1 mm
• Slambruk, C 100/400 eller KC 10/90/350
• Kallasfalt
• Isoleringskivor
• Ventilerat fuktskydd, t.ex. Platon Xtra med 45 mm pluggar
• Kantlist, t.ex. från Platon, med specialspikar eller skruvar och pluggar
• Putsbruk, KKh 35/65/650, 0-1 mm
• Ev. slutputs, KKh 35/65/500
• Fiberduk
• Lecakulor

Specialverktyg
• Putshakar

Tidsförbrukning

2–3 arbetsdagar på en lång sockel, men med torktider mellan olika arbeten får du räkna med en vecka.

Pris

Cirka 300 kr per kvadratmeter sockel.

Svårighetsgrad

Att renovera en sockel är ett stort projekt med många olika arbetsmoment, och det tar sin tid att bygga upp en ny isolerad sockel.

Ritning

Isolering och ny puts på sockeln

Hela denna lösning förutsätter att grundvattennivån ligger under bottenplattan och att det finns dränering runt huset. Saknas dränering är det nästan givet att lägga den nu, när du ändå har grävt upp. Här finns redan dränering.

Så här byggs den nya sockeln upp

 1. Fogar repareras
 2. Väggen stryks med tunn puts
 3. Den nedre delen får kallasfalt
 4. Isolering sätts på plats
 5. Platonmattor monteras
 6. En skena håller mattorna
 7. Övre delen av sockeln putsas
 8. Den nyputsade ytan får kallasfalt
 9. Fiberduk läggs i hålet
 10. Lecakulor läggs på dräneringen
 11. Fiberduken viks in över stenarna
 12. Grovsingel, grus och jord fylls på
Isolering och ny puts på sockeln

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hussockel