Utkast, slamning, grundlager, häftlager – kärt barn har många namn. Men alla namnen gäller ett tunt lager bruk som “sprutas” på underlaget och som, när det har härdat, gör att det slutliga putslagret fäster bra och säkert mot underlaget.

Utkast, slamning, grundlager, häftlager – kärt barn har många namn. Men alla namnen gäller ett tunt lager bruk som “sprutas” på underlaget och som, när det har härdat, gör att det slutliga putslagret fäster bra och säkert mot underlaget.

En påse färdigblandat cementbruk, vatten och två olika sätt att blanda. Det är allt du behöver för en perfekt putsad sockel.

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vår yrkesman hur du putsar sockeln.

Vi har byggt en liten testanläggning för att visa hur man putsar. En sockel ligger nästan alltid indragen en bit från fasaden. Det simulerar vi med en platta som hänger ett par centimeter ut över sockelns kanter på båda sidor om hörnet. Dessutom är den här sockeln byggd i en vinkel, så vi får också möjlighet att putsa ett utvändigt hörn.

Lycka till!