Putsa huset med tunnputs

FÖRÄNDRING: Ett tunt lager puts kan göra enorm skillnad och ge liv åt en sliten och trist fasad.

FÖRBERED FÖR TUNNPUTS
Putsa huset med tunnputs TA BORT SKRUVAR OCH SPIKAR Det får inte finns vare sig skruvar eller spikar på väggen. De flesta kan dras ut med tång men de mest envetna måste du kapa med bågfil eller vinkelslip.
Putsa huset med tunnputsVÄGGEN SKA VARA REN Om det har vuxit växter upp längs väggen måste du slipa bort alla rester av dem. Fäst ett grovt slippapper på en putsbräda så går det ganska snabbt.
Putsa huset med tunnputsBORT MED LÖSA FOGAR Det är viktigt att fogarna sitter fast och att det inte saknas fogbruk mellan tegelstenarna. Kratsa ut löst bruk och lägg dit nytt i stället.
Putsa huset med tunnputsMASKERA FÖNSTER OCH DÖRRAR Bruket innehåller frätande kalk så därför måste du täcka över fönster och dörrar så att de inte skadas.
Putsa huset med tunnputsFUKTA VÄGGEN Putsbruk fäster uruselt på torra ytor och därför måste du fukta väggen. Den ska inte vara plaskvåt endast fuktig när putsningen börjar.

TIPS: BLANDA BRUK

Så här blandar du murbruk

Det går åt en hel del bruk om du ska putsa om villan och kalkbruk ska blandas länge innan det kan användas. Man räknar med 20–30 min blandning.

Det är därför en fördel med en blandare (tombola eller frifallsblandare) som kan sköta sig själv. I annat fall måste du stå länge med mixern.

PUTSA FASADEN MED TUNNPUTS
Putsa huset med tunnputs LÄGG PÅ PUTSBRUKET Putsen läggs bäst på med en stålskånska eller stålputsbräda. Lägg en stor, avlång klick på brädan och dra nerifrån och uppåt.
Putsa huset med tunnputsFÖRDELA PUTSBRUKET Putsen ska hinna bli halvtorr innan du filtputsar. Gör det med stora cirklande rörelser med filtputsbräda och se till att hålla brädan fuktig.
Putsa huset med tunnputsLÄGG PÅ PUTS OVANFÖR FÖNSTREN Mellan tak och fönster och på ändra ställen där det är trångt kan det vara nödvändigt att lägga på bruket med en litet putsbräda.
Putsa huset med tunnputsPUTSA I SMYGEN När du putsar smygen runt fönster och dörrar krävs två verktyg. Lägg på puts med en murslev medan du håller putsbrädan mot kanten.
Putsa huset med tunnputsDRA AV BRUK MED EN SLEV Där du inte riktigt kommer åt att dra ut puts med stora cirklande rörelser kan du få samma effekt om du jämnar till putsen med en spannslev.

TIPS: KALKVATTEN

När du är klar med kalkputsning är det ofta bra att avsluta med att behandla hela tegelfasaden med lite kalkvatten. Det kan du spruta på eller lägga på med kalkborste.

Kalkvattnet bildar en osynlig hinna som skyddar tegelväggen, fogarna och det nya putsbruket.

TRE METODER: FILTNING, VATTEN- OCH SÄCKSKURNING
Filtad vägg FILTNING:Ytan bearbetas med filtbräda i stora cirklande rörelser.
Vattenskurad väggVATTENSKURNING: Väggen skuras med en våt tegelsten när bruket har lagts på.
Säckskurad väggSÄCKSKURNING: Ytan bearbetas med säckväv i cirklande rörelser till blank vägg.