Kullerstenskant

En kullerstenskant kan vara en otroligt fin utsmycknad längs en husvägg. Det passar särskilt bra till äldre hus.

Här ska vi göra en 30 cm bred kullerstenskant längs vår terrass.Det första stensättaren gör är att sätta upp spett 30 cm ut från terrassen. Samma sak görs i andra änden. Med ett vattenpass tas fallet ut.

Ligger kullerstenskanten intill ett hus måste det vara ett fall bort från huset. Eftersom kullerstenarna vi använder är mycket ojämna läggs de 2 cm högre än terrassen. När höjden satts av på båda spetten förbinds markeringarna med ett snöre, som utöver höjden också ger fluktlinjen för kullerstenskantens yttersida.

Vi ska gräva bort 5 cm jord, eller som här grus, för att ge plats åt kullerstenarna. Kullerstenarna ska sättas precis som gatstenarna. Alltså ska huvuddelen av stenarna ligga i gruset.

De får inte läggas plant, eftersom stenarna då lätt lossnar när man går på dem. Det kan vara något av ett pussel att lägga kullersten om den ska göras fackmannamässigt. Dels får inga fogar vara genomgående. Dels måste storlekarna varieras.

Slutligen får man bäst resultat om man väljer stenar i olika färger. Om underlaget är för hårt packat måste det hackas loss för att man ska kunna knacka ner stenarna i gruset.

Man bör alltid har gott om stenar, så att det finns lite att välja emellan. Särskilt vid avslutningen är det viktigt att stenarna passar ihop.

Nu har vi satt kullerstenarna och precis som med andra beläggningsstenar ska man fylla fogarna med grus. För att stenarna ska ligga helt fast ska de stampas med en handstamp.

Som vi kan se trycks stenarna ner något i gruset. Kullerstenskanten borstas åter över med en omgång grus så att fogarna fylls upp. Naturstenar är alltid snyggare när de är våta, så här sprutar stensättaren lite vatten på dem så att man verkligen ser färgspelet i stenarna.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Stenläggare