Natursten: Välj rätt natursten

Natursten är det perfekta valet för alla som vill ha en snygg gång eller infart till villan. Stenarna och plattorna har ett otroligt läckert färgspel och de kan läggas överallt på gångar, infarter och terrasser på tomten. Här visar vi en del av de olika naturstenar som finns och hur du arbetar med dem.

Natursten

Natursten: Både små och stora gatstenar läggs i ett tjockt lager sättgrus och knackas ner på plats.

VAD ANVÄNDS NATURSTEN TILL?

GÅNGAR OCH INFARTER
Stenar och plattor av natursten ger en snygg gång eller infart. Beläggningen kommer att bevara det fina utseendet i många årtionden med fin patina.

TERRASSER
Det ser läckert ut med natursten på terrassen. Om det också ska vara praktiskt väljer du stenar och plattor med så plan ovansida som möjligt.

HÖGBÄDDAR OCH STÖDMURAR
Det ser fint ut när du bygger upp högbäddar och stödmurar av natursten. Det är nästan så man tror att du har hämtat stenarna i skog och mark själv.

HUR ARBETAR DU MED NATURSTEN?

När du ska lägga natursten så gör du på precis samma sätt som när du lägger betongplattor. Underlaget ska vara plant och stadigt innan du lägger på sättsand eller lite grövre sand.

När du lägger betongplattor räcker det med endast 2-3 cm sättsand, men när du sätter natursten ska du lägga på upp till 10 cm sättgrus som är grövre (2-10 mm) än sättsand.

Om det blir nödvändigt att dela en natursten är det bäst att använda en stor vinkelslip med diamantkapskiva för sten. Den ger ett mycket fint och rakt spår i stenen.

Om du nöjer dig med att skära spår på undersidan av naturstenen och sedan hugger av dem med mejsel, så får du en huggen yta (i stället för det släta spåret) som ofta ser snyggare ut.

VIKTIGT OM NATURSTEN!

De flesta naturstenar har en relativt ojämn yta. När du har satt dem i sättgruset bör du köra med en padda ovanpå (dock ej på skiffer eller ölandssten) för att få en hyfsat plan beläggning.

SPECIELLT FÖR NATURSTEN

Natursten kan beställas på nätet, på den lokala byggmarknaden eller hos en stensättare. Allra billigast blir det om du åker direkt till en stenkross eller ett grustag och hämtar själv. Smågatsten levereras ofta i bigbags medan plattor av natursten staplas på pallar.

SMÅGATSTEN OCH MOSAIKSTEN
Används ofta som kantmarkering och dekor i kombination med betongplattor men kan också sättas i gångar och på infarter. Storleken är runt 9 x 9 x 9 cm, men det finns smågatsten även i mindre storlekar ner till 5 x 5 x 5 cm.

STORGATSTEN
Man kan använda storgatsten till kanter runt en beläggning, men de kan även sättas på infarten. Storleken på svensk storgatsten är 14 x 14 x 20 cm, men det finns varianter i många andra storlekar.

MARKSTEN OCH KULLERSTEN
Kullerstenar känner vi främst igen från gamla gårdsplaner där de användes som beläggning. Naturstenarna säljs ofta i olika storleksgrupper och levereras i bigbags. Vanlig marksten finns i alla möjliga storlekar och former.

KNÄCKTA PLATTOR
Knäckta plattor av granit, skiffer och ölandssten används framför allt där man önskar en jämn beläggning, alltså gångar och terrasser. Tjockleken varierar och kan vara mellan 2 och 7 cm. Bör helst sättas i jordfuktig betong.

HELA PLATTOR
Sågade, hela plattor av natursten kan läggas på terrasser och gångar. Är plattorna tillräckligt tjocka kan de även läggas på en infart. Skiffer, sandsten, marmor och kvarts suger till sig fukt och bör impregneras.

MAKADAM OCH SJÖSTEN
Sjösten har runda kanter medan makadam har ojämna och vassa kanter eftersom det är en krossprodukt. Använd inte makadam och sjösten som beläggning på en yta som ska skottas på vintern. Det blir besvärligt.

SINGEL OCH ANDRA SMÅSTENAR
Om naturstenarna har runda kanter är det för att de kommer från en rullstensås eller en sjöbotten. Har stenarna vassa kanter är de krossprodukter. Finns i alla möjliga storlekar.

STENMJÖL
Den allra finaste produkten är en krossprodukt, nämligen mald sten – alltså stenmjöl. Du kan beställa ett par varianter, till exempel 0–2 mm och 0-4 mm. Används som fogsand mellan stenar.

KANTSTENAR OCH ANNAT

Om du tycker om natursten så ska du förstås också kanta infarten, gångarna och terrassen med kantsten av till exempel granit. Det finns dessutom brunnslock, gångstenar och annat att välja bland.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Marksten