Natursten

Natursten: Både små och stora gatstenar läggs i ett tjockt lager sättgrus och knackas ner på plats.

HUR ARBETAR DU MED NATURSTEN?

När du ska lägga natursten så gör du på precis samma sätt som när du lägger betongplattor. Underlaget ska vara plant och stadigt innan du lägger på sättsand eller lite grövre sand.

När du lägger betongplattor räcker det med endast 2-3 cm sättsand, men när du sätter natursten ska du lägga på upp till 10 cm sättgrus som är grövre (2-10 mm) än sättsand.

Så arbetar du med natursten

Om det blir nödvändigt att dela en natursten är det bäst att använda en stor vinkelslip med diamantkapskiva för sten. Den ger ett mycket fint och rakt spår i stenen.

Om du nöjer dig med att skära spår på undersidan av naturstenen och sedan hugger av dem med mejsel, så får du en huggen yta (i stället för det släta spåret) som ofta ser snyggare ut.

Så arbetar du med natursten

VIKTIGT OM NATURSTEN!

De flesta naturstenar har en relativt ojämn yta. När du har satt dem i sättgruset bör du köra med en padda ovanpå (dock ej på skiffer eller ölandssten) för att få en hyfsat plan beläggning.

SPECIELLT FÖR NATURSTEN

Natursten kan beställas på nätet, på den lokala byggmarknaden eller hos en stensättare. Allra billigast blir det om du åker direkt till en stenkross eller ett grustag och hämtar själv. Smågatsten levereras ofta i bigbags medan plattor av natursten staplas på pallar.

Varianter av natursten

SMÅGATSTEN OCH MOSAIKSTEN Används ofta som kantmarkering och dekor i kombination med betongplattor men kan också sättas i gångar och på infarter. Storleken är runt 9 x 9 x 9 cm, men det finns smågatsten även i mindre storlekar ner till 5 x 5 x 5 cm.

Varianter av natursten

STORGATSTEN Man kan använda storgatsten till kanter runt en beläggning, men de kan även sättas på infarten. Storleken på svensk storgatsten är 14 x 14 x 20 cm, men det finns varianter i många andra storlekar.

Varianter av natursten

MARKSTEN OCH KULLERSTEN Kullerstenar känner vi främst igen från gamla gårdsplaner där de användes som beläggning. Naturstenarna säljs ofta i olika storleksgrupper och levereras i bigbags. Vanlig marksten finns i alla möjliga storlekar och former.

Varianter av natursten

KNÄCKTA PLATTOR Knäckta plattor av granit, skiffer och ölandssten används framför allt där man önskar en jämn beläggning, alltså gångar och terrasser. Tjockleken varierar och kan vara mellan 2 och 7 cm. Bör helst sättas i jordfuktig betong.

Varianter av natursten

HELA PLATTOR Sågade, hela plattor av natursten kan läggas på terrasser och gångar. Är plattorna tillräckligt tjocka kan de även läggas på en infart. Skiffer, sandsten, marmor och kvarts suger till sig fukt och bör impregneras.

Varianter av natursten

MAKADAM OCH SJÖSTEN Sjösten har runda kanter medan makadam har ojämna och vassa kanter eftersom det är en krossprodukt. Använd inte makadam och sjösten som beläggning på en yta som ska skottas på vintern. Det blir besvärligt.

Varianter av natursten

SINGEL OCH ANDRA SMÅSTENAR Om naturstenarna har runda kanter är det för att de kommer från en rullstensås eller en sjöbotten. Har stenarna vassa kanter är de krossprodukter. Finns i alla möjliga storlekar.

Varianter av natursten

STENMJÖL Den allra finaste produkten är en krossprodukt, nämligen mald sten – alltså stenmjöl. Du kan beställa ett par varianter, till exempel 0–2 mm och 0-4 mm. Används som fogsand mellan stenar.

KANTSTENAR OCH ANNAT

Om du tycker om natursten så ska du förstås också kanta infarten, gångarna och terrassen med kantsten av till exempel granit. Det finns dessutom brunnslock, gångstenar och annat att välja bland.

Varianter av natursten