Hur formar jag en kantsten?

Problem:

Efter ett vägarbete i trakten fick vi överta en mängd gamla kantstenar. Jag kan tänka mig att dela dem i mindre bitar, men jag har inte någon kraftig vinkelslip. Stenarna är 10 cm tjocka. Kan man dela dem med handkraft?

Lösning:

Det kan man mycket väl. Förr i tiden slogs ju all gatsten för hand. Du ska först med ett tuschstreck hela vägen runt stenen markera var den ska delas och sedan ska du med en huggmejsel göra en skåra på tre av sidorna, nämligen på kortsidorna och ena bredsidan. Skåran ska vara 1–2 cm bred och 1/2 cm djup. Vänd stenen så att sidan utan skåra vänds uppåt och lägg en liten sten av granit på tuschstrecket. Med en slägga slår du sedan på den lilla stenen så att det bildas en liten fördjupning i kantstenen. När du sedan slår ett par kraftiga slag på den lilla stenen, så klyvs kantstenen längs de skårade linjerna.

Läs även: Perfekt kantsäkring

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Stenläggare