Mätning

PRECISION: Istället för att mäta från mitten av ett hål till mitten av ett annat är det lättare och mer exakt att mäta från kant till kant.

Betongberäkning

Innan man börjar gjuta måste man veta hur mycket betong som kommer att gå åt. Därför är det smart att använda dessa regler:

  • Ett 10 cm tjockt betonglager kräver 100 liter betong per m2.
  • En säck med 25 kg gjutbetong blir ca. 17 liter betong när den är färdigblandad.
  • En bigbag med 1.500 kg betongmix och 250 kg portlandcement blir ca. 800 liter blandad betong.

Läs också: 34 knep som ger exakta mått – varje gång!

Smart metod: Ta reda på höjden innan fällning

Innan du fäller ett träd måste du ha koll på var det kommer att landa, vilket gör höjden tämligen intressant.

För att ta reda på höjden tar du en rundstav som är lika lång som avståndet från ögonen ned till marken. Sedan får någon hjälpa dig med att hålla rundstaven lodrätt, medan du själv lägger dig på rygg på ett avstånd så att du precis kan se toppen av trädet när du tittar rakt ovanför rundstaven. Flytta dig lite fram och tillbaka tills du ligger rätt. Se ritning som förklarar principen.

När du ligger rätt är det bara att mäta avståndet från dina ögon till trädet (A), som motsvarar exakt trädets höjd (B). Metoden är också bra om du ska mäta hur högt ett hus eller en flaggstång är.