Så beräknar du ditt projekt

Alla gör det själv-projekt kräver sina mätningar och beräkningar. För att lyckas med dem finns det ett otal tekniska hjälpmedel på marknaden, men ofta är det viktigare att ha koll på metoden än på det aktuella mätverktyget. Här kan du se hur du lyckas med mätningen vid några typiska gör det själv-projekt.

Mätning

PRECISION: Istället för att mäta från mitten av ett hål till mitten av ett annat är det lättare och mer exakt att mäta från kant till kant.

SÅ MÄTER DU DÖRRAR OCH FÖNSTER

1. Mät fönstrets/dörrens bredd i toppen, på mitten och i botten. Mät från murkant till murkant, och dra av 2,5 cm så att det finns plats för fogar i bägge sidor. Alla fönster mäts individuellt och numreras.

2. Höjden mäts i bägge sidor. Mät från muren över fönstret/dörren, och sätt ett märke 1 meter ner. Mät sedan nedifrån och upp till märket. Lägg ihop de två talen, och dra av 2,5 cm för fogarna.

3. Karmen har inte alltid standardmått, så det är nödvändigt att mäta den. KOM IHÅG! Kolla alla mått i orderbekräftelsen, och kolla igen när du får fönstren/ dörren, innan du tar ur de gamla.

SÅ FÅR DU RÄTA VINKLAR

1. Diagonalmått är en säker metod när motstående sidor är lika långa, och alla fyra hörn ska vara vinkelräta. Ta de två diagonalmåtten, och om de är identiska är vinklarna 100 % räta. Det blir inte lättare.

2. Är det inte möjligt att ta diagonalmått används en stor trekant som sågas av tre brädor i förhållandet 3:4:5. På bilden används en trekant som mäter 60 x 80 x 100 cm. Då blir hörnet vinkelrätt.

Betongberäkning

Innan man börjar gjuta måste man veta hur mycket betong som kommer att gå åt. Därför är det smart att använda dessa regler:

  • Ett 10 cm tjockt betonglager kräver 100 liter betong per m2.
  • En säck med 25 kg gjutbetong blir ca. 17 liter betong när den är färdigblandad.
  • En bigbag med 1.500 kg betongmix och 250 kg portlandcement blir ca. 800 liter blandad betong.

Läs också: 34 knep som ger exakta mått – varje gång!

SÅ RÄKNAR DU UT FALL PÅ EN STENALTAN

1. En stenaltan ska ha ett fall på minst 1 cm per meter bort från huset. Börja med att markera altanens ytterkanter med pålar som bankas ned i marken med 2-3 m avstånd vid huset och längs kanten.

2. Sätt ett märke 50 cm upp på en av de innersta pålarna, och använd ett slangvattenpass för att få samma mått på resten av pålarna. Vattennivån är alltid densamma i bägge ändar av slangen.

3. Ett murarsnöre spänns upp mellan markeringarna. Sedan mäter du ned från snöret, så att du hela tiden har koll på att underlagsgruset har rätt fall och att beläggningen också har det.

SÅ FÖRDELAS PLATTORNA SNYGGAST

1. Gör en provuppställning längs väggen. Hitta sedan mitten av väggen, och märk ut den. Den ska antingen följa en fog eller mitten av en platta som på bilden.

2. Om mitten av väggen följer en fog och det endast blir en pytteliten bit i hörnet bör hela raden flyttas så att mittmärket hamnar mitt i en platta. Hörnbiten ska nämligen helst vara minst en halv platta.

3. Här är kakelraden flyttad så att plattan i hörnet ser bra ut. När plattorna sätts upp börjar man med den kapade kanten in mot väggen; då kommer plattan på angränsande vägg dölja sågkanten.

Smart metod: Ta reda på höjden innan fällning

Innan du fäller ett träd måste du ha koll på var det kommer att landa, vilket gör höjden tämligen intressant.

För att ta reda på höjden tar du en rundstav som är lika lång som avståndet från ögonen ned till marken. Sedan får någon hjälpa dig med att hålla rundstaven lodrätt, medan du själv lägger dig på rygg på ett avstånd så att du precis kan se toppen av trädet när du tittar rakt ovanför rundstaven. Flytta dig lite fram och tillbaka tills du ligger rätt. Se ritning som förklarar principen.

När du ligger rätt är det bara att mäta avståndet från dina ögon till trädet (A), som motsvarar exakt trädets höjd (B). Metoden är också bra om du ska mäta hur högt ett hus eller en flaggstång är.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik