34 knep som ger exakta mått – varje gång!

Det är först när saker och ting passar exakt, som du på allvar får glädje av den energi och erfarenhet som du lägger i arbetet. Här får du de bästa tipsen.

Det som oftast avgör om arbetet blir en kanonsuccé eller ett fiasko är precisionen. Din hand var stadig som ett städ, blicken skarp som ett nyslipat stämjärn och du var noggrann – ändå resulterade dina ansträngningar i en glipa mellan två lister, att bokhyllan blev en aning skev eller att ena skåpet hänger lägre än det andra.

Precision handlar om kunskap

Det är då man börjar avundas erfarna hantverkares skicklighet och önskar att vi kände till deras enkla rutiner för att mäta, markera och arbeta utifrån markeringarna.

Precision handlar i hög grad om kunskaper. Det handlar om att veta hur du gör det rätt och lätt, så att du undviker fel. Om en enda länk i arbetskedjan brister, så blir inte resultatet som det skulle.

1. Det enkla, det smarta och det exakta sättet att mäta invändigt

Om du ska ta ett invändigt mått, t.ex. på en garderobsbotten, med tumstock sätter du först ett märke t.ex. 30 cm från ena sidan. Därefter mäter du avståndet från märket till den andra sidan och lägger ihop måtten. Är det svårt att läsa av kan du använda dig av två lister. Skjut ut listerna mot var sin sida och pressa ihop dem på mitten (eller tejpa ihop dem), så har du det invändiga måttet. Ska det vara exakt använder du mätband med rak bakkant på huset.

3. Mät där vinkeln är skev

Det är sällan alla vinklar är räta. En fönsteröppning är ofta smalare vid karmen än vid väggen och sidorna är kanske inte lika långa. För att mäta upp för fönsterbrädan utgår du från karmens raka kant och mäter skevheten ut till de två sidoväggarna.

Med en vinkel mäter du lätt skevheten i en fönstersmyg och överför måtten till fönsterbrädan.

4. Rätt mått mellan hålen

Det är svårt att mäta exakt, när man vill veta centrumavståndet mellan två hål. Låt därför bli det. Om hålen bara är lika stora kan du i stället mäta avståndet mellan hålkanterna över det ena hålets centrum. Avståndet är lika stort och det är mycket bättre att mäta exakt än att gissa var centrum i hålen finns.

Det är lättare att mäta mellan hålkanterna. Resultatet blir detsamma.

7. Arbeta med en given nivå

Vid stensättning eller när du anlägger en terrass har du stor nytta av en extra nivå, och den markerar du med att snöre som sträcks hårt t.ex. 10 cm ovanför färdig nivå. Då kan du hela tiden kolla terrassnivån mot den nivå snöret anger.

Terrassens kommande höjd kollas regelbundet med ett snöre som spänts på en annan nivå.

8. Exakt skarvning av skeva vinklar

När två lister eller brädor ska sättas ihop i rät vinkel, sågar man de två bitarna i vardera 45 grader. Då blir de sneda sidorna lika långa och passar perfekt ihop. Det blir lite mer komplicerat om de två listerna inte geras ihop i rätvinkel, exempelvis vindskivorna på gaveln. Men principen är densamma. Varje bräda ska sågas i en vinkel som är exakt hälften så stor som den färdiga vinkeln mellan brädorna. Vid vindskivorna kan du låsa en smygvinkel i vinkeln mellan 8 taket och ett lodrätt hållet vattenpass. Du kan halvera vinkeln och skapa täta skarvar på många andra sätt. Här har du fyra förslag.

Du kan lägga listerna i önskad vinkel och markera på delarna var du ska såga.

Den elektroniska smygvinkeln talar om resultatet, som du lätt delar med två.

Smygvinkeln kan fixeras och aktuell vinkel läsas av med en vinkelmätare.

Till kapsågen finns det en smygvinkel som visar halva vinkeln med en flagga.

Så här överför du mått

En exakt mätning är förstås guld värd, men den hjälper dig inte om precisionen försvinner när du överför måttet till det arbetsstycke som ska bearbetas. Som tur är finns det många sätt som underlättar överförandet och som garanterar att märkena motsvarar dina mätningar. Varje gång.

9. Dra ett streck

När en snickare ska dra ett streck längs en kant, håller han ofta med den ena handen blyertspennan mot änden på tumstocken. Med den andra handen håller han tumstocken och låter ett finger glida längs kanten på brädan när måttet är inställt. Det är ett enkelt och exakt sätt. Det är lite svårt i början, men efter ett tag lär du dig hur du ska hålla tumstocken och samtidigt föra pennan på ett proffsigt sätt.

Det snabbt dragna strecket är ofta lika exakt som om du hade dragit det längs en linjal.

11. Rita rakt på runda föremål

Det är besvärligt att dra ett rakt streck på ett runt föremål som t.ex. en rundstav. Strecket kan vara nödvändigt om du vill borra flera hål i rak linje. Plocka fram en vinkelprofil (L-profil) och lägg den runt rundstaven och dra strecket längs kanten.

Med hjälp av en L-profil i lagom storlek är det lätt att dra raka streck på rör och rundstavar.

13. Ritsad linje är alltid exakt

En rits är mycket tunnare än ett blyertsstreck och ger dig därför ett mer exakt resultat. Några av snickarens mätband kan ge rit-sade streck. Du kan även använda hobbykniv eller stämjärn för att ritsa, och då kan märkena vara första steget till ett urtag. Om det är viktigt att strecket syns tydligt använder du tusch eller blyerts.

Spetsen på talmetern och några andra mätband ger ett tydligt märke. Men ibland är det nödvändigt med blyertsstreck, som syns bättre.

15. Sätt märket längs kanten på tumstocken

Du kan hålla tumstockens ena ände längs kanten på arbetsstycket och sätta märke vid måttet, men det är bättre att göra tvärtom. Håll tumstocken med måttet längs kanten och dra sedan strecket längs änden på tumstocken.

Justera tumstocken så att ditt mått hamnar precis vid kanten och sätt märken vid tumstockens ände.

16. Rita stora cirklar med hålband

En liten cirkel ritas bäst och exakt med en passare. Ska du rita en stor cirkel kan du använda ett snöre eller en list. Men du kan göra en mer exakt passare av en bit hålband. Måttet kan justeras med en maskinskruv och en mutter.

En skruv med mutter gör det lätt att justera radien när du ritar cirklar med hålbandet.

18. Du kan alltid lita på tyngdkraften

Ett av de allra äldsta mätinstrumenten är lodlinan. Det består egentligen av två delar - linan och ett spetsigt lod. Tyngdkraften ser till att linan hänger lodrätt. Har du inget lod kan du använda en mutter eller ett annat tyngre föremål för att markera en punkt lodrätt uppåt eller neråt.

När du har hittat mitten på bordet går det snabbt att sätta ett märke där lampan ska hänga.

19. Rak linje runt ett rör

Om du ska kapa ett rör eller en rundstav i 90 graders vinkel, behöver du såga längs ett streck. Rulla ett pappersark runt föremålet så att kanterna på papperet kommer i rak linje. Därefter kan du markera med penna för såglinjen.

Rulla papperet runt röret och dra ett streck att såga efter.

Så här sågar du på rätt sätt

När du har mätt och markerat är det dags att såga eller borra. Den delen av arbetet är förstås minst lika viktig för precisionen som mätningen. Här är några goda råd som får sågspåret eller borrhålet att hamna på rätt ställe.

21. Ersätt sågen med en sax

Tunna och mjuka material, t.ex. klena trälister och smala kabelkanaler, är svåra att kapa exakt med såg (om du inte har en geringssåg) eftersom materialet lätt ger efter, och det orsakar ofta ojämna kanter eller trasiga spår. Det är lättare och blir mer exakt om du klipper med listsax.

Listen ligger stadigt på listsaxen medan du klipper. Gradmarkeringar gör det lätt att klippa i önskad vinkel.

22. Säker gering av socklar

Snickare geringssågar sällan sockellister i 45 grader vid montering i invändiga hörn, eftersom väggarna inte alltid står i rät vinkel. Nej, de skjuter i stället in den ena sockeln i hörnet och sågar den andra så att den överlappar den första en aning.

Socklar, oavsett om de är moderna eller i allmogestil, ska sågas så att de överlappar lite.

24. Såga från baksidan med sticksågen

Det är vanligast att man mäter och markerar på framsidan (ovansidan), men om du använder sticksåg är det oftast bättre att såga från baksidan. Genom att hålla sågen på baksidan är det lättare att följa strecket med sågbladet, eftersom strecket inte döljs under sågspån. Dessutom ser du direkt om sågbladet avviker från ditt streck.

Strecket finns på framsidan men du sågar från baksidan.

26. Såga på rätt sida av strecket

När du har mätt och markerat - och gjort det rätt - ska strecket ligga på den del av arbetsstycket som kasseras. Du ska alltså inte såga mitt i strecket, för om sågklingan eller bladet är bredare än strecket, sågar du ju bort en del av den bit du ska använda. Du ska i stället såga precis längs kanten på strecket.

Både streck och sågspår placeras så att de hamnar precis utanför den del du ska använda.

27. Stoppkloss ser till att delarna blir lika långa

När du med din kap-och geringssåg kapar flera bitar som ska vara lika långa, sparar du tid om du använder dig av en stoppkloss. Den fästs på önskat avstånd från sågklingan, och den ger dig större precision än om du skulle använda ett märke på sågen som riktpunkt. Klossen kan fästas på sågbordet eller en bit därifrån på arbetsbordet.

Alla bitar av rundstaven blir exakt lika långa när de skjuts upp mot stoppklossen.

28. För sågen längs ett anhåll

Även om din hand är stadig som en klippa så är det svårt att såga rakt med cirkelsågen, också om du har ett streck att följa. För att få perfekt precision behöver du ett anhåll. Detta spänns fast en bit från sågstrecket så att klingan hamnar på strecket. Anhållet underlättar en hel del även när du använder sticksåg eller hand-överfräs, för spåret blir perfekt. Om du till din såg har en sågskena använder du förstås den, för den är lätt att lägga på plats och ger ett spikrakt spår.

En fastspänd list ger stöd åt sågen när du ska såga rakt.

30. Kapa ändarna på plats

När du anlägger träterrass, reser staket eller klär fasaden med panel, går det lättare och snabbare om du struntar i att brädorna blir för långa. Låt dem bara sticka ut. För när alla brädor är på plats kapar du dem med cirkelsågen medan du för den längs ett anhåll. Det blir perfekt och du sparar mycket tid.

Så här rättar du till småfel

Det är försmädligt att såga fel, men det är inte alltid en katastrof. Småfel kan ofta rättas till eller döljas på ett elegant sätt.

31. Plastiskt trä ser ut som äkta trä

Jack, hål och skador på trä som inte målas kan du dölja med plastiskt trä. Det har visserligen lång torktid, å andra sidan finns träet i flera kulörer och nyanser så du kan säkert hitta en som passar. Kemiskt trä är en tvåkomponentmassa som härdar snabbt och som kan användas till stora skador.

32. Akrylfogmassa tätar springrona

Det ser snyggast ut med täta skarvar. Om det är en springa mellan sockeln och väggen, hyllan och bokhyllan etc. så ser det ofärdigt ut. Sådana springor kan du täta med akrylfogmassa, som du kan måla över.

33. Blanda en egen träspackelmassa

Om du har gjort ett jack i arbetsstycket eller borrat fel, kan du blanda en egen träspackelmassa och laga med den. Spara lite av det sågspån eller borrdamm som bildas under arbetet och blanda med vanligt trälim. Pressa in blandningen i hålet och låt torka. Det kan vara nödvändigt att laga två gånger. När massan härdat slipar du och skadan är borta.

34. Täck skarven med en list

Lister kan användas att täcka skarvar och springor som annars är svåra att trolla bort, t.ex. mellan köksbänken och väggen eller mellan nya socklar och ett gammalt golv. Lister kan också användas för att dölja övergången från ett material till ett annat. För även om du har gjort ett perfekt jobb, så arbetar olika material olika och då uppstår det springor. Listen fästs endast i den ena delen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hantverksteknik