Markera skiften

Tegelstenar kan skifta i storlek. En dansk sten är typiskt 5,40 centimeter tjock. Tre stenar och tre fogar på 12 mm ger ett modulmått på 20 cm. Det måttet använder muraren för att rita upp skiften efter varandra på två brädor.

De två brädorna läggs upp och spänns ihop med skruvtvingar, så att de inte flyttar sig under uppmätningen. Med hjälp av tumstocken markeras var 20:e cm. Med en vinkelhake ritas tvärgående streck på brädorna vid märkena.

Nu är brädorna uppdelade i moduler på 20 cm, vilket svarar mot tre tegelstenar och två fogar. Måttet delas sedan i tre. Det första strecket sätts vid 6,7 cm, nästa på 13,3 cm, och det tredje strecket passar mot markeringen vid 20 cm.

Tumstocken flyttas och markeringen upprepas i nästa modul och så vidare längs brädan. En spik slås i mitt i varje streck – en spik per bräda och markering. Till slut har vi två rader med spik exakt mitt emot varandra. Skruvtvingarna plockas bord och brädorna sätts fast i varsin ände av murverket.

Det är viktigt att den första spiken sitter precis vid överkanten av den första stenen i skiftet, eftersom de islagna spikarna markerar överkanterna av kommande skift. Ett snöre fästs på spikarna och anger var stenarnas överkanter ska hamna.

När skiftet är klart flyttar man snöret till nästa spik, och allt är klart för nästa skift.

LÄS MER: Byta tegelsten i fasad - Så gör du!

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare