Ta bort en skadad sten

Tegelstenar kan vittra sönder, till exempel efter frostsprängning. Eller så kan någon av stenarna, som här, vara missfärgad och skämma helhetsintrycket. Här visar muraren hur du byter en sten mitt i murverket.

Använd en borrmaskin med en tiomillimeters betongborr och borra rakt in på rad i fogen över den sten som ska bytas ut. När du borrar, var noga med att inte borra in i isoleringen mellan väggarna.

När du har borrat färdigt vinklar du borren från sida till sida och fräser bort fogen. Borra ut den övre fogen samt de lodräta stötfogarna.

Därefter kan den undre fogen knackas ur med en huggmejsel. Stenen lossnar efter bara några slag och är lätt att plocka bort. Allt det gamla bruket i hålet knackas bort med mejseln och hålet borstas rent med en liten borste eller, som här, med en elementpensel.

Som alltid förvattnar man innan bruket läggs i. Det elegantaste sättet att lägga i bruket är att göra det i ett svep med mursleven, som muraren visar här.

Alternativt kan man lägga upp bruket i flera omgångar med reparationssleven. Tegelstenen läggs upp på mursleven och lyfts in i hålet.

Notera att det sitter bruk på stenens ena kortände. Med reparationssleven lirkas stenen på plats i flukt med murverket. För säkerhets skull kontrolleras med vattenpasset att stenen är i linje med de övriga stenarna i skiftet. Reparationen avslutas med fogning runt stenen.

Här läggs fogen i uppifrån, så att inte fogbruket rasar ner i isoleringen mellan den främre och den bakre väggen. För enkelhets skull kan man använda baksidan av fogsleven för att släta till fogen och packa den.

Till sist borstar man av reparationen med en styv borste. Den fula stenen är nu ersatt med en ny, fin, sten.

LÄS MER: Byta tegelsten i fasad - Så gör du!

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Murare