Putsa upp ett hörn

Här har en dörr plockats bort, så muraren ska putsa upp kanten.

För att få lagningen så jämn som möjligt monterar muraren ett par helt raka plankor – en på var sida av väggen. Den ena plankan måste anpassas för ljuskontakten som sitter på väggen.

De nedre plankorna spänns fast med två skruvtvingar, som sitter cirka 15 mm från kanten. Muraren kontrollerar att plankorna sitter i lod, samtidigt som de ska flukta med varandra. Kabeln till strömbrytarna gör att man inte kan sätta en planka här.

I stället trycker muraren in en tunn masonitplatta under kabeln. Plattan monteras med hjälp av ett par putshakar.Som alltid ska man förvattna innan putsningsarbetet kan börja.

Vi använder ett färdigblandat bruk. Bruket slungas på plats. Och lagningen byggs upp nerifrån. När muraren nått omkring en tredjedel av avståndet glättar han det putsade området, så att det lättare kan bära nästa del.

Så slungar han på mer bruk och glättar, hela vägen upp till taket. När lagningen torkat i omkring 30 minuter tar muraren fram putsbrädet och putsar försiktigt så att ytan jämnas av och försluts.

Masonitplattan och de två plankorna kan nu försiktigt plockas bort, medan bruket ännu är fuktigt. Med en fuktad kalkborste glättas övergången mellan lagningen och väggen. Man måste vänta några dagar innan lagningen kan målas.

LÄS OCKSÅ: Masonitskiva – massor av möjligheter

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Murare