Oavsett vilket stenmaterial du använder så ska du alltid bygga i förband. ”Byggklossarna” ska nämligen gripa tag i varandra och det gör de när de överlappar varandra. Då får du en stark och hållbar fog mellan samtliga stenar.

Om du ska förlänga en vägg av t.ex. lecablock bör du fortsätta med lecablock. Men även om du använder två olika material när du bygger så får du de starkaste fogarna om du bygger i förband. Om du t.ex. vill resa en vägg av lecablock vinkelrätt ut från en tegelstensvägg, så bör du först ta bort några av tegelstenarna i väggen, så att du kan sticka in en eller flera lecablock och på så sätt koppla ihop blocken och stenarna.

Det är endast i vissa situationer som det kan vara nödvändigt och acceptabelt att bygga på annat sätt. Här visar vi hur det går till att bygga i förband och hur nödlösningen ser ut.