Fogning

Det ser förbluffande lätt ut när muraren hämtar upp en klick bruk från putsbrädet vid fogning. Den som har försökt vet att det inte är särskilt lätt. Ofta faller en del bruk av fogsleven på vägen. Det kan man undvika med rätt teknik.

När murverket är urkratsat och grundligt borstat är vi klara att foga. Fogbruket blandas ordentligt i spannen och när muraren lägger upp nytt fogbruk på putsbrädet bearbetar han den och formar den som en limpa.

Genom att bearbeta bruket blir det mer elastiskt och samtidigt lättare att hantera. Sedan skär muraren en skiva av bruket på brädet och lägger över det i fogen. När man fogar är det viktigt att lägga kraft bakom så att fogen packas tätt.

Då håller den bättre. En annan metod är att hålla upp putsbrädet mot fogkanten och närmast skyffla in bruket i fogen. Det är en kladdigare metod, men den är snabbare. När alla vågräta löpfogar är klara skrapas de av med fogsleven så att man får bort utstickande bruk.

De lodräta fogarna – stötfogarna, på murarspråk – ska naturligtvis också fyllas. Här tar man bruk bara på den yttersta tredjedelen av fogsleven, vilket svarar mot fogens längd.

Precis som med de vågräta fogarna är det nödvändigt att lägga kraft bakom så att fogen komprimeras ordentligt. Det finns mängder av olika fogtyper. Här visar vi en fog, som är indragen 2 millimeter.

Till det använder muraren en brädbit med ett utskuret hack, Mitt i hacket är en spik islagen, så att huvudet sticker ut cirka 2 millimeter över kanten på brädbiten.

Spikhuvudet kommer att sticka in 2 millimeter i fogen så att den kan kratsas ur. Därefter glättas alla fogar med fogsleven, så att den försluts och blir helt jämn. På så vis kan inte vatten lika lätt tränga in i fogarna och risken för frostsprängning minskar.

Till stötfogarna kan man använda en särskild fogslev, med en böj som svarar mot fogens höjd.

Till sist skuras murverket med en bit säckväv för att få bort de rester av murbruk som sitter kvar. Om man är noggrann vid fogarbetet behöver man inte använda syra för att tvätta av murverket.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fogar