Hitta rätt byggfog för uppgiften

Byggmarknadens hyllor med fogpatroner bågnar av alternativ. Här får du överblick över den grupp som går under beteckningen: byggfogmassa.

Fogpatronernas benämning kan variera mycket. Så för att göra rätt val måste du titta på vilken sort fogmassa det handlar om - dvs vad fogmassan består av. Det berättar mer exakt vad du kan använda den till.

Oavsett sort gäller det att fogmassa ska förslutas tätt efter användning, t ex med en lufttät tejp runt spetsen, och förvaras torrt och svalt men frostfritt.

6 olika sorters byggfog

MS POLYMER - FOG OCH LIM

 • Användning: Ute och inne till fasadfogar, runt fönster och dörr - som fog och lim.

 • Egenskaper: Härdar genom luftens fuktighet. Övermålningsbar.

 • Elasticitet: Upp till +/-25 %

 • Temperatur: -40° till +90°

POLYURETAN - FOG OCH LIM

 • Användning: Ute och inne - främst till fogar.

 • Egenskaper: Övermålningsbar. Kan också användas som lim till betong, tegel, trä, metall, glas m m.

 • Elasticitet: Upp till +/-25 %

 • Temperatur: -40° till +80°

OLJE-/SYNTETISKT KITT - FOG

 • Användning: Ute och inne - till fogar runt dörr, fönster, rörgenomföringar.

 • Egenskaper: Bildar hinna efter 24 timmar. Förblir elastisk och mjuk.

 • Elasticitet: Upp till +/-12,5 %

 • Temperatur: -20° till +75°

BUTYL - TÄTNING OCH LIM

 • Användning: Ute och inne till fogar och som lim till radonspärr.

 • Egenskaper: Bildar hinna efter 24 timmar. Förblir mjuk. Gastät och frostsäker.

 • Elasticitet: Upp till +/-12,5 %

 • Temperatur: -50° till +120°

AKRYL - FOG

 • Användning: Som målarfog och som ljuddämpning längs väggar. Bara inomhus.

 • Egenskaper: Övermålningsbar.

 • Elasticitet: Upp till +/-10 %

 • Temperatur: Normal rumstemperatur.

BITUMEN - TÄTNING OCH LIM

 • Användning: Utomhusfogar och lagning av tak, ränndalar och hängrännor.

 • Egenskaper: Bildar hinna efter 20 minuter. Stelnar inte.

 • Elasticitet: Upp till +/-10 %

 • Temperatur: -35° till +130°

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fogar