Video
Lätt
Svår

RENSA OCH FYLL IGEN:

1. Skrapa bort

allt löst fogbruk och rensa kanterna längs plattorna för annars fäster det nya bruket inte så bra. Viktigt! Om det finns ett tätskikt under plattorna ska du arbeta försiktigt så att du inte skadar det!

2. Om det är ett golv i hallen eller i t.ex. gillestugan, så finns det inget tätskikt under

Då kan du ev. använda din multicutter, om du har en sådan. Men tänk på att du inte får skära ner i underlaget om detta består av trä- eller gipsskivor.

3. Torka bort allt löst fogbruk och dammsug sedan fogarna

Blanda lite fogbruk i en färg som passar till resten av golvet. Medan blandningen sätter sig, fuktar du fogarna med en våt borste, så at fukten inte genast sugs ut ur fogbruket.

4. Pressa ner fogbruket i fogarna med en gummispackel, som dras diagonalt över fogarna åt alla håll

Fortsätt tills fogarna har fyllts igen och har kommit upp på en något högre nivå än resten av fogarna.

5. Överflödigt bruk tas bort med lätt fuktad svamp när fogarna fått torka en liten stund

Använd inte för mycket vatten för då löses fogbruket upp. Är svampen för torr skadar den fogarna. Nästa dag poleras plattorna med torra trasor.