Fog är ett litet ord som i byggandets värld kan ha två betydelser. Dels är det springan eller utrymmet mellan två föremål, oavsett om den är fylld med något eller ej, dels är det det material vi har använt att fylla springan med. I ett hus finns det massor av fogar – runt dörrar och fönster, mellan golv och vägg, runt badkaret, mellan golvbrädor, runt diskbänken och på många andra ställen. Alla fogar har sin funktion och utan dem skulle huset vara otätt. Det tar flera år att lära sig att skapa alla typer av fogar, men med de 22 hållbara tips vi ger dig, blir det lättare för dig att lyckas.

En fog: Springan mellan två föremål, oavsett om den är fylld eller ej. Fogen förenar delarna och ger konstruktionen en viss flexibilitet. Fogen är då en byggnadsdel. Att foga: Arbetet med att fylla igen fogen. Utförs med allt från fogstickor och spacklar till fogslevar och brickor gjorda av plast eller silikon. Fogmassa: En produkt som ofta köps i patron eller plastpåse och härdar till en elastisk massa. Fogbruk: Består av sand, cement och kalk och används mest mellan klinker, tegelstenar och kakel. Bottningslist: Läggs i fogen innan denna fylls med fogmassa för att massan ska få rätt form och tjocklek.