22 proffsiga fogtips

En bra fog ska vara slät, snygg och fylla igen springan fullständigt. Den ska vara gjord av rätt material och ofta ha en särskild form. Det låter kanske knepigt, men dessa 22 fogtips hjälper dig foga rätt.

Skär hellre av för lite än för mycket av spetsen på patronen. Hålet kan lätt bli större.

Fog är ett litet ord som i byggandets värld kan ha två betydelser.

Dels är det springan eller utrymmet mellan två föremål, oavsett om den är fylld med något eller ej, dels är det det material vi har använt att fylla springan med.

I ett hus finns det massor av fogar – runt dörrar och fönster, mellan golv och vägg, runt badkaret, mellan golvbrädor, runt diskbänken och på många andra ställen.

Alla fogar har sin funktion och utan dem skulle huset vara otätt. Det tar flera år att lära sig att skapa alla typer av fogar, men med de 22 hållbara tips vi ger dig, blir det lättare för dig att lyckas.

En fog: Springan mellan två föremål, oavsett om den är fylld eller ej. Fogen förenar delarna och ger konstruktionen en viss flexibilitet. Fogen är då en byggnadsdel.

Att foga: Arbetet med att fylla igen fogen. Utförs med allt från fogstickor och spacklar till fogslevar och brickor gjorda av plast eller silikon.

Fogmassa: En produkt som ofta köps i patron eller plastpåse och härdar till en elastisk massa.

Fogbruk: Består av sand, cement och kalk och används mest mellan klinker, tegelstenar och kakel.

Bottningslist: Läggs i fogen innan denna fylls med fogmassa för att massan ska få rätt form och tjocklek.

1. Fibrer ger fogen ett långt liv

Både rent kalkbruk och de något hårdare hydrauliska bruken ger snygga och diffusionsöppna fogar, som oftast används runt fönster och dörrar i tegelfasader. Bruket är dessutom billigt och lättarbetat. Förr fyllde man fogen med drevgarn, i dag använder vi drevremsor av mineralull. Du kan förstärka fogbruket med fibrer, som binbder och armerar bruket.

2. Dämpa ljudet med akryl

Akrylfogmassa är inte så elastisk och tät som andra fogmassor. Å andra sidan kan den lätt målas över. Men akrylfogmassan kan mer än bara fylla igen en springa. Den är perfekt till tätning i dolda konstruktioner. Fogen stoppar effektivt drag, men om du gör plats för en 10-12 mm tjock fog hela vägen runt gipsskivorna i väggen, dämpar den också ljudgenomträngning.

3. Skär en öppning i fogens bredd

Spetsen på fogpatronen är konisk, och det innebär att ju längre in på den du skär, desto större öppning får du. Men det är bäst att öppningen i spetsen är lika stor som fogens bredd. Om du skär av spetsen snett får du bra arbetsvinkel och möjlighet att variera bredden genom att vrida fogpistolen lite åt sidan.

4. Plastiska fogar ska döljas

De gamla plastiska, oljebaserade mastixfogmas-sorna har numera nästan överallt ersatts av gummifogmassa. En sådan fäster genast på arbetsstyckena och härdar till en slät elastisk fog. Mastixfogmassa härdar endast på ytan och förblir klibbig under den hårda ytan. Det är en fördel om du har svårt att skapa en fog med rätt profil, men mastixfogen är ett lätt offer för nyfikna fingrar och fågelnäbbar. Plastiska fogar bör därför alltid döljas bakom en täcklist eller en annan skyddande lösning.

5. Fogar är aldrig täta

Det finns inga vattentäta fogar. Du kan inte räkna med att silikonfogen i badrummet är vattentät. Det är stor risk att fogen på ett eller annat sätt påverkas så mycket att den släpper och låter vatten passera. Tätning av våtrum ska därför utföras bakom kakel och klinker med godkända produkter, t.ex. tätmassa och väv.

6. En bra fogpistol betyder mycket

Det är viktigt att du kan styra mängden av fogmassa. Pistolen ska med ett jämnt tryck pressa fram massan och det ska vara lätt att genast avbryta. Därför bör du låta de billiga fogpistolerna bli på hyllorna och i stället satsa på kvalitet.

7. Slipa först

Akrylfogmassa ger en snygg och tät fog i hörn, runt rör och i andra springor när du reser en gipsvägg. Men härdad fogmassa kan inte slipas och den gör det omöjligt att slipa runt fogen. Därför ska du ha slipat, spacklat och slipat igen mellan skivorna innan du plockar fram din fogpistol och fyller de sista springorna.

8. Håll fingrarna borta från fogmassan

Det är kanske för att man alltid har fingrarna till hands som man gärna slätar ut en fog med ett nyslickat finger. Men det är alltså ingen bra lösning. Inte ens om du doppar fingret i en tvållösning eller diskmedel får du en slät fog, och överflödig fogmassa pressas bara åt sidan. Dessutom är ju akrylfogmassa ingen maträtt …

9. Smarta fogband med växtvärk

Vid utvändig fogning runt dörrar och fönster ska du glömma allt om fogmassa. Utvändiga fogar ska vara diffusionsöppna, och det är ingen fogmassa. Ett smart och enkelt alternativtill bruksfogar är självhäftande, expanderande fogband. Det är ihoprullat och komprimerat när du fäster det på ena sidan av fogen, men så snart bandet tryckts fast expanderar det och fyller igen fogen.

10. Skrapa eller måla akrylfogen slät

Det är lätt, men det är faktiskt inte så smart - att doppa ett finger, en pensel eller fogsticka i vatten och sedan släta ut akrylfogen. Vattnet löser nämligen upp ytan en aning och då fördärvas den. Akryl ska bearbetas med torra redskap. Släta ut fogen med t.ex. en ren spackel av metall eller plast. Till hörnfogar väljer du specialbrickor av plast eller silikon. En liten springa mellan sockeln och väggen kan du trolla bort genom att måla över den med väggfärg ett par gånger.

11. Täck över innan du fogar

Även om du i denna artikel får världens bästa fog-tips så kan du inte läsa dig till ett handlag. Det kräver övning. Om du inte har det, är det klokt att täcka över och maskera noga innan du fogar. Maskeringstejpen ska pressas fast ordentligt, och den ska tas bort genast efter fogning och innan massan härdar.

12. Gör plats för elastiska fogar

Fogmassans elasticitet varierar mycket, även inom samma typ av massor. Elasticiteten anges i procent av fogbredden för ju bredare en fog är, desto större rörelser kan den klara. Om du förväntar en rörelse på 2 mm och har en fogmassa som ger sig 10 procent, ska fogen vara 20 mm bred. Om massan ger sig 25 procent, ska fogen vara 8 mm bred.

13. Trästickan är suverän

Det bästa fogredskapet till alla gummifogar bortsett från akrylfogar är en gammaldags fogsticka av trä. Om du köper ett par stycken i olika bredder och ställer dem i en burk med vatten och diskmedel i god tid innan stickorna ska användas, så har du bra redskap. Välj den som passar i bredd och slipa den slät och skarp innan fogningen.

14. Maskera med vatten

Ett enkelt sätt att maskera vid gummifogning är att spruta lite diskvatten på området. Men först när du har fyllt hela fogen! Sidorna i fogen får absolut inte blir våta. När du sedan slätar ut 14 medfogstickan hindrar vattnet massan från att fastna på fel ställen. OBS! Ej för akrylfogning!

15. Bottningslisten gör fogen stark och smidig

Fogar mellan två föremål, som rör sig i förhållande till varandra, kan hålla tätt endast om de kan ge sig i bredd utan att förlora greppet på sidorna. Och det räcker inte att materialet är elastiskt. Fogens tvärprofil betyder allt för att den ska kunna utnyttja materialets elasticitet. Fogen ska byggas upp så att den är tunn på mitten och därför smidig. Men den ska vara tjock längs sidorna för att fästa ordentligt. Fogen får inte sitta fast på bottnen för då släpper den snart greppet på ena eller båda sidorna. En riktigt elastisk fog bygger du därför upp mot en bottningslist av slät skumplast. Den ska dels täcka bottnen, dels ge fogen en smal och smidig midja på mitten och breda sidor.

16. Fina fogar med två rörelser

Gummifogar av silikon, MS-polymerer och polyuretan bör formas med fogsticka. Skjut den genomfuktade och nyslipade stickan framåt så att fogmassan trycks ner i fogen och överflödig massa skärs bort. Därefter slätar du till fogen genom att dra fogstickans lätt runda undersida åt andra hållet.

17. Brukfogar är elastiska

Även om vi tycker att en cementbaserad fog är hård, så kan de ändå ge sig. Och det är en fördel för annars skulle både fogarna och de klinker eller kakel som de finns mellan spricka vid minsta lilla rörelse i underlaget. Om golvet är stadigt och det finns många små fogar som tar upp rörelser kan standardbruk användas. Om plattorna är stora eller om golvet arbetar, t.ex. med golvvärme, krävs ett flexi-belt fogbruk mellan plattorna.

18. Försegla den nya brukfogen

Brukfogar kan suga till sig och avge vatten. Det innebär att framför allt ljusa fogar är ömtåliga - de suger till sig smuts, fett, rött vin, kaffe och liknande som kan orsaka fläckar. Detta kan du förebygga genom att försegla fogarna med klinkerolja eller specialprodukter för impregnering. Det bästa är att behandla fogen när den är ny och torr. Olja kan göra fogen en aning mörkare.

19. Dörrar och fönster ska andas utåt

Det ska alltid finnas en fog runt dörrar och fönster. I själva verkat ska det vara två. En inre och en yttre, och de skiljer sig från varandra. Den inre fogen ska vara tät, så att det inte tränger ut fukt från den varma luften via fogen. Den yttre ska däremot vara diffusionsöppen så att det blir möjligt för karmen att andas.

20. Håll silikon torr

Silikonfogar är vattenavvisande och lätta att hålla rena. Därför är de perfekta i våtrum, men organiska medel i silikon är mums för svampar. När de svampdödande medlen i fogmassan tar slut efter några år möglar fuktig silikon och blir svart. Då ska den ersättas med en ny och därför lönar det sig att hålla fogarna rena och torra.

21. Fyll igen direkt

När du fyller fogmassa i en fog ska du se till att fogen fylls igen direkt. Fogpistolen ska flyttas så långsamt att fogmassan pressas upp ur fogen precis bakom spetsen på patronen. Fogmassan ska täcka fogens sidor helt, för du kan efteråt inte flytta fogmassa från ett ställe till ett annat. Och det är besvärligt att fylla på i efterhand. Fyll igen direkt, och lägg hellre på lite för mycket än för lite.

22. Slät botten ger fina golvfogar

Om du vill skapa ett båtdäcksliknande golv ska du använda en fogmassa av typ MS-polymer. När en sådan har härdat blir den så hård att den kan slipas samtidigt som golvet slipas. Men gummifogen ska också kunna arbeta och därmed se till att golvet förblir helt och tätt - även om golvbrädorna och reglarna arbetar. Därför ska fogmassan fästa endast på sidorna och inte på bottnen. Det löser du med en särskild fogtejp. Den finns i olika bredder och är självhäftande.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fogar