Så slipar du ditt gamla trägolv

Att slipa det gamla plankgolvet är ett stort arbete. I gengäld blir det snyggt, och görs det rätt sparar man också lätt ett par tusen kronor. Det viktigaste är att förbereda golvet, så det inte förstör slippappret. Varje ark kostar upp mot 150 kronor, och det krävs bara en enda spik för att riva sönder det. Dessutom gäller det att välja rätt slippapper.

Gulvsliping: Det krävs många turer fram och tillbaka, innan golvet är fint och slätt. Men tålamod och systematik belönas.

TÅLMODIGHET: Det krävs många turer fram och tillbaka, innan golvet är fint och slätt. Men tålamod och systematik belönas.

Förberedelser till golvslipning

1. Golvet tvättas och rengörs – även springorna kratsas rena med dammsugaren nära till hands. Annars riskerar man att slipa ner smutsen i träet.

2. Limrester, spackelmassa och liknande skrapas bort, så det inte sätter sig i slippappret och förstör det.

3. Lösa golvbrädor fästs, alla spik försänks 2-3 mm ner under ytan, och skruvar dras ner. Sticker de upp repar de sönder slippappret direkt.

Kanter och hörn

1. Börja med att slipa kanten i hela rummet med en kantslip. Det mesta täcks in genom att slipen dras längs väggen. Skydda väggen med ex. kartong.

2. I rummets hörn och vid golvsocklar behövs en trekantslip för att nå helt in till kanten.

TIPS: Stoppa dammet

En stängd dörr sluter inte tillräckligt tätt för att förhindra att slipdamm tar sig ut i resten av huset och ända ner i skåp och lådor. Så det lönar sig att avgränsa med plast, som tejpas fast från vägg till tak.

Slipning av de stora ytorna

1. Till lackade golv rekommenderas korn 24 – till golv utan lack rekommenderas korn 40. Valsen lyfts upp från golvet, maskinen startas, och man börjar gå, innan valsen sänks ner och tar vid.

2. Ögonblicket innan man når väggen, lyfts valsen upp med hjälp av handtaget. Om valsen bara kör ett kort ögonblick, medan maskinen står stilla, gräver den sig ner i träet.

3. Skjut maskinen framåt, och dra den bakåt i förskjutna banor, så golvet slipas lika mycket överallt. De första banorna gör tydliga spår. Sedan måste arbetet göras systematiskt så ytan blir slät.

4. Emellanåt vänds maskinen och körs framåt/bakåt i motsatt riktning för att slipa tätt ut mot väggen i båda ändar av rummet. Kör över hela rummet, tills golvet är plant och träet är rent.

Verktyg till golvslipning: 3 maskiner

Ska man slipa ner till rent trä är det bra att använda en golvslipmaskin med vals. Den finns i två versioner: en stor variant på 70 kg och en mindre variant på ca 45 kg. Man når mer med den tyngre än med den lätta, men den är däremot stor och klumpig att hantera.

En kantslip är smart, eftersom den kommer närmare väggen. Om den har en “näbb”, når den in under ex. rör och snedväggar. Båda slipmaskinerna går att hyra.

Den sista biten ända in till kanten slipas med en trekantslip. Det samma gäller vid golvsocklarna.

Det vanligaste felet när du sipar golv

Ett vanligt fel när man slipar golv är att man för snabbt byter till finare slippapper. Det gör att arbetet tar längre tid och är enormt dyrt för du använder onödigt många slippapper. Det grövsta slippapperet är det effektivaste och det ska därför användas för att slipa rent och få en plan yta. All lack, alla skador och jack ska bort. När det är klart handlar det uteslutande om att få bort slipspår genom att använda papper som ger finare spår. Slippapper korn 24 efterföljs av korn 40 som efterföljs av korn 80 osv. Med varje papper slipar du tills den sista vändan inte ger resultat.

Slipa färdigt med varje kornstorlek

Gammal golvlack Det är den djupaste skadan som avgör hur långt du ska slipa ner träet. Börja med ett grovt slippapper.

Korn 24 (t.ex.) Det grova papperet ska ta bort så mycket trä att du får en plan yta fast med grova slipspår.

Korn 60 (t.ex.) De grova slipspåren tar bort med finare slippapper, som lämnar nya men finare slipspår.

Korn 100 (t.ex.) Ännu finare och mindre effektivt slippapper gör slipspåren mindre och mindre utan att gå djupt.

Korn 150 (t.ex) Det finaste papperet slipar endast lite och tar bort minimalt och ger ytterst fina spår.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv