Gulvsliping: Det krävs många turer fram och tillbaka, innan golvet är fint och slätt. Men tålamod och systematik belönas.

TÅLMODIGHET: Det krävs många turer fram och tillbaka, innan golvet är fint och slätt. Men tålamod och systematik belönas.

TIPS: Stoppa dammet

En stängd dörr sluter inte tillräckligt tätt för att förhindra att slipdamm tar sig ut i resten av huset och ända ner i skåp och lådor. Så det lönar sig att avgränsa med plast, som tejpas fast från vägg till tak.

Det vanligaste felet när du sipar golv

Ett vanligt fel när man slipar golv är att man för snabbt byter till finare slippapper. Det gör att arbetet tar längre tid och är enormt dyrt för du använder onödigt många slippapper. Det grövsta slippapperet är det effektivaste och det ska därför användas för att slipa rent och få en plan yta. All lack, alla skador och jack ska bort. När det är klart handlar det uteslutande om att få bort slipspår genom att använda papper som ger finare spår. Slippapper korn 24 efterföljs av korn 40 som efterföljs av korn 80 osv. Med varje papper slipar du tills den sista vändan inte ger resultat.