Så lägger du fiskbensparkett

Att själv lägga fiskbensparkett tar tid, men resultatet av arbetet är ett väldigt vackert golv som håller i många år.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4-5 dagar/20 m2
Pris
400-700 kr/m2

Intro

Ska du lägga ditt eget golv av fiskbensparkett får du vara beredd på att det kommer att ta tid. Samtidigt ställer uppgiften stora krav på dina färdigheter som gör det självare. Å andra sidan är resultatet av ditt arbete ett fantastiskt vackert golv, och är det lagt korrekt så håller det i flera hundra år.

Fiskbensparkett är elegant hållbarhet

De massiva fiskbensparkettgolven av enkelstav, som läggs enligt gamla, fina hantverkstraditioner, är nämligen inte bara otroligt eleganta. De är även av en så hög kvalitet att de håller för många års slitage.

Stavar av hög kvalitet

När du lägger fiskbensparkett är det viktigt att parkettstavarna är väldigt precisa i mått och vinklar. Det gäller nämligen att lägga stavarna helt tätt, så att mönstret i fiskbensparketten följs. Är det de minsta fel på stavarna kommer felen att fortplanta sig över hela golvet.

Läggning av fiskbensparkett med not och spont

Stavarna som används till fiskbensparkett är försedda med not och spont på alla fyra sidor. De kommer i set, där den ena halvan är en vänsterstav och den andra är en högerstav. De båda typerna är spegelvända av hänsyn till placeringen av not och spont, så att fiskbensmönstret går ihop.

Ett jämnt underlag

Fiskbensparkett kan läggas på ett befintligt plankgolv, på ett undergolv av spånskivor eller plywood eller på förbehandlad betong. I denna artikel är underlaget ett gammalt, ojämnt plankgolv, som måste slipas innan innan fiskbensparketten läggs – stav för stav – och du kan njuta av det fantastiskt vackra resultatet.

Träslag

Det träslag vi har valt till vår fiskbensparkett heter bilinga, och påminner en del om körsbär men kostar bara ungefär hälften så mycket. Utöver stavarna ska du räkna in parkettlim och en speciell spackel i priset.

Noggrann hemmfixare

Det går varken snabbt eller lätt att lägga fiskbensparkett. Men är du en habil hemmafixare och noggrann med ditt arbete så kan du med hjälp av vägledningen i denna artikel själv utföra det omfattande arbetet – och få ett vackert, nytt parkettgolv som belöning.

Instruktion

01
Underlaget skall vara absolut plant 8 Steg

Här skall det nya parkettgolvet läggas ovanpå ett gammalt brädgolv. Detta är emellertid ojämnt som en tvättbräda och duger därför inte som underlag. Det allra första som skall göras är därför att få brädgolvet plant.

Det vanligaste är att man slipar ner alla ojämnheter med en golvslipmaskin, men här är golvet så ojämnt att vi väljer en golvhyvel, som lättare får bort den tjocka fernissan, som annars fastnar i slippapperet och tvingar dig att ofta byta dyra slippapper. När golvet har jämnats till och fernissan är borta fortsätter vi med en golvslip, som vi kör diagonalt över brädorna. Det är alltså samma behandling som vid renovering av gamla trägolv inför en omlackering.

1

Kontrollera var golvet är ojämnt. Till detta behöver du en absolut rät bräda eller allra helst ett långt vattenpass. Efter slipning kan du acceptera ojämnheter på maximalt 2 mm.

2

Gå över hela golvet och lägg märke till om det bågnar någonstans. Där skall du i så fall skruva fast brädorna extra noga. Försänk skruvarna cirka 5 mm.

3

Nu är det dags att försänka alla spikar i hela golvet minst 3 mm. Helst skall de ner 5 mm.

4

Gammal fernissa, tjock lack och liknande tas lättast bort med en golvhyvlingsmaskin. Kör maskinen längs med brädorna. Stäng dörren om dig och använd både hörselskydd och ansiktsmask.

5

Efter hyvlingen skall golvet slipas med golvslipmaskin. Välj ett grovt slippapper, korn 40-60, och kör maskinen diagonalt över brädorna så att alla ojämna kanter försvinner. Kör gärna två gånger.

6

Golvslipmaskinen kommer inte åt längs väggarna, så där slipar du med en kantslip. Håll maskinen i rörelse hela tiden så den inte gräver ner sig.

7

Det är en fördel att stryka hela träunderlaget med en primer. Denna ser till att limmet inte sugs in för snabbt i träet och den är nödvändig om du skall nivelleringsspackla ojämnheter.

8

Det är ganska vanligt att ett gammalt golv har satt sig, det vill säga sjunkit på olika ställen. Sådana ojämnheter spacklas ut med flytspackel. Observera att ett för tunt skikt kan spricka om huset sätter sig och i så fall håller limmet inte fast stavarna. Därför är det nästan nödvändigt att spika fast stavarna. Stora ojämnheter kan elimineras med plywoodskivor.

02
Lägg parketten - stav för stav 12 Steg

När du har gjort underlaget klart för läggning så börjar det skojiga och även lite svåra arbetet. Nämligen utläggning av stavar i fiskbensmönster - stav för stav.

Det vanliga är att man spikar fast parkettstavar så snart underlaget tillåter det. Så gör alla golvläggare. Här består underlaget av brädor, så det är spikbart, men efter att vår fackman har lagt golvet rekommenderar Gör Så Här en kombination. Lägg stavarna på ett limbestruket underlag och spika sedan fast cirka var tredje stav. På vissa ställen skall du spika alla stavar för att få mönstret på plats. Kom bara ihåg att limmet skall täcka hela staven.

Början är viktig

Det är de två första raderna med stavar, som läggs med hjälp av snören, som är viktigast. De skall helt enkelt ligga perfekt, dels inbördes, dels i förhållande till hjälpsnöret. Om något blir skevt i de två första raderna så kommer det att synas tydligt några rader längre fram.

Stryk sedan lim på golvet för en rad stavar i sänder. Växla mellan höger- och vänsterstavar för varje ny rad. Och - som sagt: alla stavar skall sluta helt tätt mot de övriga.

1

Dörrfoderlister sågas av nertill så att det nya golvet kan läggas under listerna. Lägg en parkettstav under fogsvansen och såga.

2

Vi slog ner två spikar i golvet, en i varje ände av rummet, och spände ett snöre mellan som mittlinje i rummet. En provläggning visade att snöret skulle flyttas lite för att vi skulle slippa småstumpar längs väggen.

3

Den första raden läggs nu med stoppklossar i ena änden, så att vinkeln bibehålls. Stavarna läggs så att ena spetsen hamnar precis under snöret. Försänk spikarna med spikdrivare så att stavarna inte skadas av slagen.

4

Startraden har lagts längs snöret från den ena änden av rummet via dubbeldörrarna och vidare in i nästa rum. Nu kan resten av golvet läggas som en förlängning av denna dubbla rad.

5

Fördela lim på golvet för en rad i sänder. Stryk inget lim i de trekanter som bildas mellan stavarna och väggen.

6

Varje stav knackas försiktigt på plats med hammare. Om du tvingas slå hårt måste du använda slagkloss för att det inte skall bli märken i staven. Kom ihåg att spika fast cirka var tredje stav.

7

Mät avståndet mellan väggen och spetsen i det trekantiga fältet. Gör en mall av en skivstump och två kantlister. Lägg stavarna i mallen, överför måttet och markera.

8

Numrera stavarna från vänster till höger så att du kan hålla ordning bland dem. Geringssåga stavarna och stryk rikligt med lim på golvet i trekanten. Om du använder pensel blir det lättare att fördela limmet.

9

Tryck de första stavarna på plats med hjälp av en kofot, som sedan sätts i spänn mot väggen vilande på en kloss. Stavarna spikas fast i golvet.

10

På gamla parkettgolv ser man ofta lösa stavar längs väggen. Undvik detta genom att undantagsvis limma även i not och spont.

11

De sista stumparna pressas på plats med kofoten. Sätt den sedan i spänn mot väggen medan den vilar på en kloss så att stavarna inte flyttar sig. Ta bort kofoten när limmet har härdat. Torka bort överflödigt lim.

12

Som du ser har vi lyckats lägga parkett även under dörrfoderlisterna, som vi tidigare sågade av. Parketten fortsätter också hela vägen fram till tröskeln. Den lilla springan täcks senare med en metall- eller trälist.

03
Avslutande finish 5 Steg

Det nylagda parkettgolvet kommer säkert att vara en aning ojämnt, några parkettstavar sticker upp lite medan andra har »sjunkit». Det är normalt så det är inte ditt fel. Även stavar av mycket hög kvalitet kan avvika en aning liksom underlaget kan vara en smula ojämnt.

En golvläggare eliminerar snabbt och effektivt alla nivåskillnader med en lätt slipning med maskin. Först en vanlig golvslipmaskin och sedan en polermaskin (rondellslip).

Leverantören av stavarna rekommenderar att du nöjer dig med att slipa med polermaskinen. Börja med korn 60 och fortsätt med korn 120 eller 150. Gör Så Här testade bägge maskinerna och ger leverantören rätt. Visserligen går det fortare med den stora golvslipen, men det finns risk att man slipar för djupt, för slipen är en effektiv rackare.

Håll dig därför till polermaskinen så riskerar du inte att fördärva ditt nylagda golv.

1

Små nivåskillnader mellan stavarna kan snabbt slipas bort med en golvslipmaskin. Men använd denna maskin endast om du är van vid den!

2

Vi rekommenderar att du nöjer dig med att slipa golvet med en polermaskin. Det tar visserligen några minuter extra men det är det värt. Sätt först på en pad och slipa med nätrondell (korn 60 och 120/150).

3

När det nylagda golvet har finslipats, dammsugits och torkats av är det klart för oljebehandling. Skaka dunken och häll ut 1-2 dl i sänder. Fäst en vit pad (polerskiva) på slipmaskinen.

4

Fördela oljan med polertrissan och arbeta sedan in oljan i golvet. Olja in hela golvet på en gång utan behandla golvet bit för bit. Se även bruksanvisningen för oljan.

5

När oljan har arbetats in i träet skall golvet finpoleras med en trasa, som lagts runt en torr polertrissa. Vik in trasans hörn innan trissan monteras. Trasan suger upp ev. överskottsolja.

Video

TIPS: Kolla golvet med ett vattenpass

Video

TIPS: Tryck ner golvlisten

Video

TEKNIK: Allmogelist - invändigt hörn

Helt tät skarv, även om väggarna är sneda

Video

TEKNIK: Allmogelist - utvändigt hörn

Snygga, täta skarvar även om hörnet är snett

Video

Tips & Tricks

Många mönster till vackra golv

De massiva parkettstavarna kan läggas på flera andra sätt än i fiskbensmönster. Om du tycker om klassiska mönster så bör du välja kvadrater med ramar eller varför inte ett engelskt mönster? Bägge dessa mönster förutsätter att du blandar ljust och mörkt trä och att du använder olika stavlängder.

3-dubbel fiskben

Kvadrat med ramar

Kvadratmönster

Stegmönster

Engelskt mönster

Holländskt mönster

Rama in ditt parkettgolv

Du kan dekorera golvet nästan som du vill, liksom du helt kan låta bli. Till höger visar vi ett par exempel på vackra bårder som kan avsluta läggningen längs väggarna.

Det verkar kanske besvärligt att komplettera med en ram, men det är det inte. När du lägger parkettstavar på snedden som i fiskbensmönstret, så skall alla stavar längs väggarna geringssågas. Det tar lång tid och det gäller att vara noggrann.

Väljer du att avsluta med en ram, bestämmer du först hur stor den skall vara och markerar för den på golvet. Lägg nu golvet i mitten och låt stavarna sticka ut i det markerade området för ramen. När du lagt alla stavar i mitten kan du såga av de utstickande stavarna med cirkelsåg och sågbräda. Därefter fortsätter du med en handöverfräs, som du gör en not med i alla kantstavar.

Till sist skall du bara lägga ramen och knacka in sponten på stavarna i ramen i den not som du fräste i kantstavarna.

En smal ram runt fiskbensparketten skapar mera liv i golvet. Kantstavarna läggs med förskjutna skarvar och du kan ev. välja ett annat träslag.

En smal ram runt fiskbensparketten skapar mera liv i golvet. Kantstavarna läggs med förskjutna skarvar och du kan ev. välja ett annat träslag.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv