Lätt
Svår
Nytt trägolv

Nytt trägolv

Ett nytt trägolv där det gamla rivs upp, och det nya trägolvet läggs på det gamla bjälklaget är ett omfattande arbete. Mycket större än att bara lägga ett tunt laminatgolv ovanpå det gamla trägolvet. Och dyrare blir det också. Men det finns många fördelar, och du får ett riktigt gediget golv.

Flera fördelar

En omedelbar fördel är att du kan lägga ett nytt trägolv i exakt samma höjd som det gamla låg i, så att det passar i höjd med dörrar, trösklar och angränsande rum. När du kommer ned till botten kan du dessutom rikta upp gamla skevheter, förstärka och isolera mot både ljud och kyla – golv som knarrar, gungar eller är skeva blir ju inte bättre av att få ett tunt golv ovanpå. Och oavsett om du väljer lamellbrädor eller massivt trä så får du ett nytt trägolv som kan slipas många gånger.

Först avlägsnar vi de gamla golvbrädorna

För att göra plats åt det nya trägolvet måste det gamla avlägsnas. De flesta trägolv ligger på ett bjälklag. Golvet är skruvat eller spikat, så det krävs rejäla verktyg när golvet ska brytas upp. Börja med att avlägsna golvlister och såga upp golvet i mindre delar, så att det är lätt att bryta upp och lyfta bort. Oavsett om du har plank- eller parkettgolv så kan du räkna med att de dolda golvbjälkarna ligger på tvären gentemot golvets skarvar.

Rikta upp bjälkarna och lägg ljuddämpning

Även om golvet ska vara nytt, kan bjälklaget nästan alltid bevaras – och kompletteras om bjälkarna ligger för utspritt för det nya golvet. Det är omöjligt att bryta upp golvet utan att knuffa till bjälkarna, så du måste kontrollera och rikta upp dem innan det nya golvet läggs på.

Det nya trägolvet måste passa i höjden

När du riktar bjälkarna kan du också justera dem, så att höjden på det nya trägolvet kommer att passa med dörrfoder, trösklar och eventuella angränsande golv. De första brädorna kräver stor noggrannhet.

Ett helt nytt trägolv

I bygginstruktionen kan du se hur vi lägger ett nytt golv på gamla och riktade bjälkar: 182 cm långa parkettplankor, som bankas ihop och skruvas på bjälkarna. Det är viktigt att det blir rätt från början, och tänka igenom hela golvet innan du lägger den första raden.

Kontrollera väggarna

Kolla om väggen som du börjar vid står parallellt med den du slutar vid, och ska du kapa plankorna för att få dem att passa i bredden, så ta kapa lika mycket i bägge sidor av rummet.

På den stora golvytan går det snabbt

När den första brädan ligger där den ska är det bara att köra på. Normalt använder du den sågade änden från sista plankan i varje rad som start i nästa rad. Ger det inte 30 cm förskjutning mellan raderna påbörjar du ett nytt förband i den andra raden.

Det nya golvet är inte bara snyggt. Det är stadigt, ligger plant och dämpar ljudgenomträngning.

Hämta komplett bygginstruktion

I bygginstruktionen kan du se hur vi bar oss åt när vi lade ett nytt trägolv. Lycka till!