Nytt trägolv helt från grunden

Ett nytt trägolv kräver mer arbete än om man bara limmar laminat ovanpå det gamla. Men fördelarna är värda mödan.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dager
Pris
900 kr/m2

Intro

Nytt trägolv

Ett nytt trägolv där det gamla rivs upp, och det nya trägolvet läggs på det gamla bjälklaget är ett omfattande arbete. Mycket större än att bara lägga ett tunt laminatgolv ovanpå det gamla trägolvet. Och dyrare blir det också. Men det finns många fördelar, och du får ett riktigt gediget golv.

Flera fördelar

En omedelbar fördel är att du kan lägga ett nytt trägolv i exakt samma höjd som det gamla låg i, så att det passar i höjd med dörrar, trösklar och angränsande rum. När du kommer ned till botten kan du dessutom rikta upp gamla skevheter, förstärka och isolera mot både ljud och kyla – golv som knarrar, gungar eller är skeva blir ju inte bättre av att få ett tunt golv ovanpå. Och oavsett om du väljer lamellbrädor eller massivt trä så får du ett nytt trägolv som kan slipas många gånger.

Först avlägsnar vi de gamla golvbrädorna

För att göra plats åt det nya trägolvet måste det gamla avlägsnas. De flesta trägolv ligger på ett bjälklag. Golvet är skruvat eller spikat, så det krävs rejäla verktyg när golvet ska brytas upp. Börja med att avlägsna golvlister och såga upp golvet i mindre delar, så att det är lätt att bryta upp och lyfta bort. Oavsett om du har plank- eller parkettgolv så kan du räkna med att de dolda golvbjälkarna ligger på tvären gentemot golvets skarvar.

Rikta upp bjälkarna och lägg ljuddämpning

Även om golvet ska vara nytt, kan bjälklaget nästan alltid bevaras – och kompletteras om bjälkarna ligger för utspritt för det nya golvet. Det är omöjligt att bryta upp golvet utan att knuffa till bjälkarna, så du måste kontrollera och rikta upp dem innan det nya golvet läggs på.

Det nya trägolvet måste passa i höjden

När du riktar bjälkarna kan du också justera dem, så att höjden på det nya trägolvet kommer att passa med dörrfoder, trösklar och eventuella angränsande golv. De första brädorna kräver stor noggrannhet.

Ett helt nytt trägolv

I bygginstruktionen kan du se hur vi lägger ett nytt golv på gamla och riktade bjälkar: 182 cm långa parkettplankor, som bankas ihop och skruvas på bjälkarna. Det är viktigt att det blir rätt från början, och tänka igenom hela golvet innan du lägger den första raden.

Kontrollera väggarna

Kolla om väggen som du börjar vid står parallellt med den du slutar vid, och ska du kapa plankorna för att få dem att passa i bredden, så ta kapa lika mycket i bägge sidor av rummet.

På den stora golvytan går det snabbt

När den första brädan ligger där den ska är det bara att köra på. Normalt använder du den sågade änden från sista plankan i varje rad som start i nästa rad. Ger det inte 30 cm förskjutning mellan raderna påbörjar du ett nytt förband i den andra raden.

Det nya golvet är inte bara snyggt. Det är stadigt, ligger plant och dämpar ljudgenomträngning.

LÄS OCKSÅ: Golvvärme trägolv

Instruktion

01
Först tar vi bort de gamla golvbrädorna 4 Steg

De flesta trägolv ligger på reglar eller bjälkar. Brädorna har skruvats eller spikats fast och det innebär att du behöver rejäla verktyg för att få bort dem. Börja med att ta bort sockellisterna och såga sedan upp golvet i mindre bitar, så blir det lättare att bryta upp det och bära ut det. Oavsett om det är parkett eller brädor så ligger reglarna vinkelrätt mot brädornas längdriktning.

1

Det gamla golvet sågas i mindre bitar. Det går bra med sticksåg, men eftersom bladet går långt ner finns risk att du sågar av kablar, rör och tvärgående reglar.

2

Lossa en bräda med kofot, helst mitt på golvet för där är det lättast att komma åt. Det är svårt att få ner kofoten, n när den har fått tag lyfts brädbiten lätt upp och då får du mera plats för kofoten.

3

Bryt upp golvet bit för bit. När du väl har fått upp ett hål går det snabbt. Skjut in kofoten under brädorna och bryt loss dem, men se till att inte skada reglarna eller förskjuta dem.

4

Såga av golvet vid dörröppningen, om det som här fortsätter in i andra rum. Styr sågen med hjälp av sågskena eller anhåll och såga rakt, så blir det lättare att ansluta det nya golvet till det gamla.

02
Reglarna rättas till och en ljuddämpare läggs 5 Steg

Reglarna kan nästan alltid återanvändas, men om de har spruckit eller har för många spik- och skruvhål kasserar du dem. Du ska även komplettera med nya reglar om det är för långt mellan de befintliga. Det är nödvändigt att rätta till reglarna för det går inte att bryta upp ett golv utan att reglarna rubbas. Passa på att justera dem så att de hamnar på samma höjd och så att golvet inte hamnar för högt.

1

Markera en nivå på väggarna i rummet med hjälp av rotationslaser eller ett gammaldags slangvattenpass. Sätt ett märke ovanför varannan regel, t.ex. 5 cm ovanför färdigt golv.

2

Räta upp reglarna med klossar tills de ligger vågrätt på önskad höjd. Justera med kilar, klossar eller syllpapp och kolla hela tiden med ett långt vattenpass att de håller samma höjd. Jämför med dina märken.

3

Eliminera spänningen i en regel, om den reser sig i ändarna från klossarna, genom att såga 2/3 ner i regeln. Det ska göras precis ovanför en kloss, för då påverkas inte bärigheten av sågspåret.

4

Kolla att trösklarna ligger stadigt (och även anslutande golv) när du ändå har kilarna framme. Lägg ev. ut ett par extra klossar så att det nya golvet inte kommer att svaja där det övergår till ett gammalt.

5

När reglarna ligger som de ska kan du fästa en skumplastremsa på dem. Den garanterar god kontakt och minskar risken för knarr.

03
De första brädorna kräver noggrannhet 5 Steg

Det nya golvet består av 182 cm långa parkettbrädor, som knackas ihop och skruvas fast på reglarna.

Det är viktigt att börja på rätt sätt och tänka igenom arbetet innan du lägger den första raden brädor. Kolla om väggen du börjar vid är parallell med den där du slutar. Om du måste såga några brädor smalare, bör då såga bort lika mycket på bägge sidor av rummet.

1

Vi tynger ner reglarna, så att vi av misstag inte rubbar dem när vi går mellan dem. Det enklaste är att lägga ett par paket golvbrädor i ett par förskjutna rader tvärs över reglarna.

2

Mät rummet och räkna ut hur många brädor det går åt i bredd och hur stor bit de inte täcker. Detta mått delar du med två så vet du hur mycket du ska göra brädorna smalare på varje sida av rummet.

För säkerhets skull markerar vi brädornas bredd på en regel.

3

I dörröppningen anpassas den bräda som går in i öppningen. Brädan ska följa den genomgående raden men fortsätta in i öppningen och sluta 1 cm från anslutande golv för att undvika knarr.

4

Brädan i öppningen ska vara så bred att den går in under karmen. Skjut in den på plats och skruva fast den. Nu ska den yttre kanten mot rummet ligga i rak linje med den första genomgående raden.

5

Var noggrann när du lägger den första raden, så att framkanten blir alldeles rak. Kolla hela tiden med en rätskiva eller ett långt vattenpass.

Den bakre kanten av den första raden kilas mot väggen så att nästa rad kan knackas fast.

04
Finsågning runt rör 4 Steg

Om det finns rör vid den vägg dör kortändarna hamnar, så sågar du hål med hålsåg för röret och sågar därefter en kil - se bilderna. Om röret finns vid den vägg där en långsida hamnar, är det lättast att justera längden på en bräda så att du skarvar den runt röret.

Mät dig fram till var hålet för röret ska göras. Rita både hål och kil på brädan.

Kilen sågas med sulan vinklad 10-15 grader så att ovansidan på kilen blir bredast.

Hålet tas upp med en hålsåg som ska vara 15-20 mm större än rörets diameter.

Skjut in brädan runt röret och limma sedan fast kilen. En rosett runt röret döljer hålet.

05
Mitt på golvet går läggningen snabbt 8 Steg

När den första brädan är på plats går läggningen snabbt. Om kortändarna är notade och spontade behöver de inte placeras över reglar. Använd den bortsågade biten från den sist lagda brädan i en rad som början på nästa rad. Om detta inte ger 30 cm förskjutning mellan skarvarna börjar du på ett nytt skift i nästa rad. Då använder du den bortsågade biten som början på den tredje raden, biten från den andra i den fjärde osv.

1

Börja varje rad med den bit som du sågade av från den sist lagda brädan i föregående rad. Skarvarna förskjuts minst 30 cm från rad till rad. Undvik skarvar i två intilliggande rader mellan samma reglar.

2

Kortändarna limmas med trälim. Lägg lite lim på sponten och på bottnen av noten. Långsidorna limmar vi emellertid inte, eftersom raderna ska kunna arbeta lite i förhållande till varandra.

3

Golvbrädorna knackas ihop med hammare och en bred slagkloss av hårdplast. Börja i den fria änden och arbeta dig fram till kortändeskarven, för då kläms brädorna ihop ordentligt i kortänden.

4

Golvet skruvas fast med dolda skruvar. Skruvarna dras i genom ovankanten på sponten och med en vinkel på 45-60 grader medan brädan pressas inåt. Skruvhuvudena ska försänkas.

5

Utrymmet mellan reglarna fylls fortlöpande med mineralull med passande tjocklek. Se till att isoleringen sluter tätt mot reglarna och undvik att gå på den. Använd andningsmask.

6

När du har lagt ett antal brädor kan du börja arbeta från det nylagda golvet. Det ger dig bättre arbetsställning när brädorna knackas ihop och du slipper att

7

Markera på den sista brädan (A) hur mycket den ska sågas. Lägg den exakt ovanpå den näst sista raden (B). Skjut in en tredje bräda (C) mot väggen (med 5-10 mm luft) och dra ett streck på A.

8

Den sista brädan (A) sågas med klingan vinklad 10-15 grader. Då blir det lättare att få ner den på plats. Den fästs med skruvar, som placeras så tätt intill kanten att de döljs av sockeln.

Markera på väggen var reglarna ligger. Innan du lägger den sista brädan på plats och sätter upp socklarna kan du sätta små märken på väggen för varje regel. Annars vet du inte var skruvarna ska placeras.

Material

 • Ett bärande trägolv, här Timberman Ask Prime klickgolv, 22 x 145 x 1820 mm, Mathon, vitlackerat
 • Stegljudsdämpande underlag
 • 4,2 x 55 mm skruvar
 • Mineralull, 70 mm tjock
 • Avståndsklossar och distansbrickor
 • Syllpapp, grundisoleringspapp
 • Snickarlim

Specialverktyg

 • Sticksåg, cirkelsåg eller sänksåg
 • Kofot
 • Långt vattenpass - eller lång rätskiva och vattenpass
 • Roterande laser eller krysslaser
 • Slagkloss och ev. baksmälla
 • Ev. hålsåg för urtag för rör

Tidsförbrukning

2-3 dagar.

Pris

Beror helt på hur mycket du ger för golvvirket.

Svårighetsgrad

Den största utmaningen är att räta upp golvreglarna oh fixera dem. Det kan dessutom vara lite knepigt att lägga golvet längs väggarna.

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkellasern

I den här videon lär du dig ställa in och använda cirkellasern. Den kan både ge en obruten lasermarkering 360 grader runt om och göra en knivskarp lasermarkering i en riktning. När du har koll på hur den ska användas, blir det lätt att markera exakta höjdmått på längre avstånd, t ex när du ska jämna till golv eller bygga terrass.

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

TEKNIK: Slät list - invändigt hörn

Helt tät skarv, även om väggarna är sneda

TEKNIK: Slät list - utvändigt hörn

Med en geringsvinkel får du en helt tät skarv

TIPS: Slipp märken från kofoten

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv