Lyx i massiv ek

Finns det något snyggare än ett fiskbensmönstrat golv? Med ett golv i massiv ek får du, förutom hög klass, även ett helt outslitligt underlag. Det är inte enkelt att lägga, men om du gör som vi har gjort, kan du ge rummet en extremt exklusiv och luxuös stil.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 dagar
Pris
600 kr/m².

Det är ett svårt arbete att lägga ett fiskbensmönstrat golv, men när du väl har satt dig in i systemet går det lättare.

Intro

När du lägger ett fiskbensmönstrat golv är det avgörande att du lägger tid på att få lagt den första raden med golvstavar helt perfekt. När du har gjort det kan du öka takten.

LÄS OCKSÅ: Så lägger du fiskbensparkett.

I gör-det-självbeskrivningen går vi igenom 7 steg till ett snyggt fiskbensgolv. Vi visar hur du:

 • gör den första provläggningen
 • limmar den första raden på golvet
 • utvidgar golvet på båda sidor
 • avslutar snyggt mot ändväggen
 • lägger fiskbensparkett i det inre hörnet
 • lägger fiskbensparkett i det yttre hörnet
 • slipar, spacklar och oljar golvet

Instruktion

01
Gör först en provläggning 4 Steg

För att säkerställa att golvet kommer att ligga rätt, provlägger du först från vägg till vägg med enkla stavar. När du mäter upp ska du se till att sluta med minst en kvarts stav mot väggen, annars blir det svårt att avsluta på ett snyggt sätt.

Därefter markerar du mittlinjen, mitt i rummet, för den första raden. Det ska vara ett mellanrum på 8-10 mm mellan golvet och väggen hela vägen runt så att golvet kan röra sig.

1

Provlägg golvet från vägg till vägg med en rad enkla stavar. Kom ihåg att sluta med minst en kvarts stav mot väggen, annars blir det svårt att avsluta på ett snyggt sätt.

2

Markera mittlinjen till den första raden och dra ett streck över rummets hela längd. Lägg upp två stavar. Kom ihåg att notera om höger eller vänster stav var först vid mätningen.

3

Skär till en triangel som hjälper dig att hålla mittlinjen. Använd triangeln för att säkerställa att raden ligger i helt rätt vinkel. Skruva eventuellt fast triangeln i golvet.

4

Lägg ut de första stavarna och mät dit där limmet ska vara. Se till att minst 5 cm av ändarna är fria i den här första raden. Rita upp var stavarna slutar över rummets hela längd (kantstrecket).

02
Limma den första raden på golvet 5 Steg

Efter att du har ritat upp mittlinje, kantstreck och streck för limning och gjort en provläggning, är du nu klar att limma den första raden stavar på golvet.

Golvstavarna sätts ihop i sponterna och limmas med parkettlim som stryks ut på undergolvet med en tandspackel.

Det mest naturliga är att stryka på limmet i längsgående riktning, men det gör det svårt att se mittlinjen. Stryk det i stället i samma riktning som stavarna så att du kan se det viktiga strecket.

1

Fördela limmet mellan kantstrecken och se till att det har strukits ut ”snett”. På så sätt kan du se mittlinjen som du ska hålla ett öga på.

2

Se till att stavarna följer mittlinjen och kantstrecket, och håll hela tiden ett öga på stavarna så att de sitter tätt samman. Man kan gärna rätta till dem, men var försiktig. Ett för hårt slag kan förstöra hela raden.

3

Fördela limmet på stavarna i stället för på golvet när du håller på att arbeta vid änden av rummet. Då är det lättare att undvika att det kommer för mycket lim på.

4

När du inte kan komma längre, eller ska sluta för dagen, ska du se till att överblivet lim tas bort. Detta görs lättast med en japanspackel.

5

Avsluta med att placera några paket med stavar ovanpå hela första raden. Håll därefter upp med arbetet till dagen efter. Stavarna glider nämligen mycket lätt när limmet inte är torrt.

03
Utvidga golvet på båda sidor 4 Steg

Du har nu lagt den första raden och du har fått ordning på tekniken. Du kan därför börja öka takten och limma stavar till höger och vänster.

Det är viktigt att du håller avståndet till väggen och lägger trästavarna i helt rätt vinkel. Se till att det inte kommer lim på andra ställen än på de ställen där du är i färd med att lägga nya stavar.

1

Börja med att fördela lim på de första 3-4 stavarna och se till att stavarna ligger rättvända mot varandra och mot den första raden. Banka försiktigt med hammaren.

2

Använd triangeln för att justera de första stavarna. Använd kilar mot väggen för att fixera stavarna så att vinkeln hålls.

3

Se till att det endast kommer lim på de områden du hinner lägga. Hinner du med flera rader gör det inte något att limmet kommer på den andra raden.

4

Använd en gummihammare för att slå ihop stavarna. Slå ”snett” ovanpå stavarna så att de glider ihop och så att du undviker att skada kanterna. Se till att ta bort överblivet lim vid ändarna när du tar rast. Stäng limhinken när du inte använder den.

04
Avsluta snyggt mot ändväggen 5 Steg

I varje ände av rummet blir det trianglar mot väggarna som ska fyllas ut. Sätt ihop en rad stavar till en triangel och se till att fjäder och not är riktade på rätt sätt.

Mät avståndet på det trekantiga hålet som saknar stavar in mot väggen och dra ifrån 8-10 mm. Överför måtten till de stavar du har satt ihop och rita upp. Stavarna skiljs åt igen och sågas till med en kapsåg.

1

Sätt ihop stavarna tillfälligt till en triangel som ska sågas till och fylla hålet mot väggen. Limma inte ihop dem än.

2

Mät avståndet och överför måttet. Rita upp på de stavar du har satt ihop tillfälligt. Skär till stavarna med en kapsåg.

3

Stryk lim på de stavar som ska täcka triangeln och lägg alla stavar tills du bara har de två sista bitarna kvar.

4

Avsluta med att limma ihop de två sista bitarna innan du sätter dem i hålet. Nu är det trekantiga hålet fyllt.

5

Använd kilar för att skjuta ihop skarven. Lägg ett paket stavar ovanpå golvet och ta bort kilarna, annars limmas de fast.

05
Så klarar du det inre hörnet 4 Steg

Det är en utmaning när du till exempel ska lägga golvet helt intill ett hörn eller runt en liten bit av en vägg. Här blir golvläggningen ett pussel där du måste skära exakt på millimetern för att få golvet att passa.

Använd bortskurna stavar som pusselbitar. Var noggrann med mätningen så att du undviker onödigt spill.

1

Lägg upp en kloss mot väggen så att du kan mäta avståndet. Överför måttet till staven och skär till den. Kom ihåg att dra ifrån 8-10 mm så att golvet kan röra sig.

2

Ta den stav som skurits till på längden och lägg den helt intill hörnet. Rita ett streck från hörnet och markera på staven hur långt den sticker ut över den andra änden.

3

Markera det jack som ska sågas från båda sidor. Staven kommer då att passa perfekt i hörnet.

4

Håll avståndet till hörnet med kilar. Limma fast den tillskurna hörnstaven. Skär bort en liten trekant av ett stycke överblivet trä som du kan använda helt intill hörnet.

06
Så klarar du det yttre hörnet 4 Steg

Vid yttre hörn ska du vara försiktig om du ska göra en snygg avslutning. På samma sätt som vid det inre hörnet är det viktigt att du är mycket noggrann med att mäta och rita på dina golvstavar så att du kan såga till dem. Du måste skära riktigt exakt för att få det att passa.

1

Mät avståndet in till väggen och rita upp måttet på staven. Här är avståndet 3 cm, men vi drar ifrån 10 mm så att golvet kan röra sig.

2

Använd en avskuren stav för att rita vinkeln så att det passar runt hörnet.

3

Skär bort det som ritats upp så att listen passar in i hörnet. Använd en sticksåg och såga exakt.

4

Här är det nödvändigt att ta bort lite av noten annars får nästa list inte plats. Slå ned den över fjädern på den andra sidan.

07
Golvet slipas, spacklas och oljas 4 Steg

Först slipas golvet med korn 60 så att övergångarna mellan stavarna försvinner. Därefter spacklas golvet helt med en färdigblandad spackelmassa. Sedan ska grundoljan strykas på med en 60 cm spackel, följt av polering med maskin. När det mesta av oljan är borta efterpolerar du med en polerskiva i bomull i en golvpoleringsmaskin.

1

Slipa golvet plant med en golvslipmaskin. En sådan kan hyras hos golvspecialister. Använd korn 60 tills alla övergångar har försvunnit.

2

Golvet spacklas helt med färdigblandad spackelmassa. Spackelmassan ska röras till med lite vatten så att den känns som mjukglass. Slipa därefter med korn 80, 100 och till sist 120.

3

Stryk på grundolja med en spackel och fördela den på golvet, lite på samma sätt som du skrapar bort vatten i ett badrum. Gör det på ca 10-15 m² åt gången.

4

Polera med maskin och en vit polerskiva. När det mesta av oljan är borta polerar du efteråt med en polerskiva i bomull.

Material

 • Parkettstavar av ek, 70 x 350 x 15 mm
 • Parkettlim
 • Kilar av trä eller plast
 • Spackelmassa, ek
 • Golvolja

Specialverktyg

 • Sänksåg med styrskena
 • Kap-/gersåg
 • Japanspackel
 • Gummiklubba
 • Golvpoleringsmaskin

Tidsförbrukning

3-6 dagar för 20 m².

Pris

ca 300-600 kr per m².

Svårighetsgrad

Det är ett svårt arbete att lägga ett fiskbensmönstrat golv, men när du väl har satt dig in i systemet går det lättare.

Tips & Tricks

Få en bra start

När du lägger ett fiskbensmönstrat golv är det avgörande att du lägger tid på att få lagt den första raden med golvstavar helt perfekt. När du har gjort det kan du öka takten.

RITA OCH LIMMA PÅ GOLVET
Oavsett om ett rum är kvadratiskt eller avlångt ska du alltid starta golvläggningen i mitten av rummet. Vid golvets första rad lämnas 5 cm fri yta vid sidorna för lim, så att det går att finjustera i förhållande till följande rader. På återstående rader stryks lim på hela staven.

TRIANGEL SOM STÖD
För att få hjälp att lägga golvet helt rakt ska du göra en likbent, rätvinklig triangel. Se till att triangelns spets följer mittlinjen som du har ritat upp. Lägg stavarna mot triangeln - så att du är säker på att de ligger helt rakt. Var försiktig med att skruva om du har golvvärme.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trägolv