Snygg utskärning runt rör

Det kan vara svårt att göra snygga rörgenomföringar vid golvläggning. Hantverkaren visar här ett av de bästa sätten.

Mät avståndet från väggen till golvplankan. Här är det 11 cm. Men dessutom ska den sista plankan ligga 8 mm från väggen, så att golvet kan arbeta. Den sista golvplankan ska bara vara 10,2 cm bred.

När måttet 10,2 cm ritats ut på plankan drar hantverkaren ett rakt streck. Här använder vi en annan golvplanka för att dra strecket, men det går också att använda exempelvis ett vattenpass. Plankan sågas till med hjälp av en sticksåg, som vinklas något. Därmed blir plankan smalare i underkanten och mycket lättare att lägga på plats.

Lägg den tillsågade plankan på den näst sista plankan med kanterna i flukt. Nu tar hantverkaren ut avståndet från rören fram till den näst sista plankan. Här är det 30 mm. Måttet ritas ut på den sista plankan.

Därefter mäts avståndet mellan rörens mittpunkter, här är det 7,5 cm, vilket avsätts på plankan.Rörens bredd markeras på plankan med hjälp av en vinkelhake. Först på ena sidan, sedan på den andra.

Nu har rörens placering i plankan tagits ut och markerats på ett tillfredsställande sätt. Och vi är klara för att ta ut hålen och såga till plankan. Två hål borras med hjälp av en hålsåg, som har 10 till 12 mm större diameter än rören. Plankan läggs an, så att vi kan se att hålen stämmer. Med hjälp av en smygvinkel markerar hantverkaren för vinklade snitt från hålens ytterkanter, samt ett snitt mellan hålen.Här ser vi den kilformade markeringen. Hantverkaren använder sticksågen för att såga längs markeringen.

Det är en god idé att vinkla sulan under arbetet så att sidorna på den ursågade biten kilas fast mot resten av golvet och biten inte faller igenom om golvet skulle ligga på läkt eller golvbjälkar. Poängen med en kilformad ursågning är att biten kan tryckas mot resten av golvet och kompensera för det material som sågas bort. Det blir en större glipa mot väggen här, men det döljs senare av fotpanelen.

Och tack vare det vinklade snittet mot väggen är det lätt att lägga plankan på plats. Lägg på ett trälim av god kvalitet längs sidorna på den ursågade biten och lägg den sedan på plats. Man kan behöva föra den fram och tillbaka ett par gånger innan den sitter som den ska. Kom ihåg att torka av det lim som tränger upp i fogarna.Tryck in en kil mellan väggen och golvbiten för att hålla den på plats medan limmet torkar. När fotlisten monterats ser man inte glipan mot väggen. Arbetet kan eventuellt avslutas med att montera genomföringsskydd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv