Lägg ett nytt golv på en dag

Ett lamellgolv kan läggas på en mängd olika sätt, till exempel på läkt eller som ett klickgolv på golvspånplattor. Här har vi valt att visa hur det kan läggas som ett flytande golv på ett gjutet betongunderlag.

Det allra första som ska göras är att undersöka om golvet är helt plant. Det är en fördel att använda ett långt vattenpass, eller som här ett rätbräde.

Det får inte vara mer än 2 mm nivåskillnad på två meter.Här är skillnaden hela 7 mm, vilket är alldeles för mycket. Ett golv som läggs på det här underlaget blir obehagligt att gå på. Nivåskillnaden beror på att golvet spruckit rakt igenom rummet och satt sig.

Med hjälp av rätbrädet markerar vi var golvet är som högst. Enklast är att markera med cirklar var golvet sticker upp som mest. Vi undersöker självklart hela golvet, men det är bara längs sprickan det är problem.

Nästa steg är att kontrollera att rummets väggar är vinkelräta i förhållande till varandra. Hantverkaren använder en hopfällbar vinkelhake. I det här hörnet är vägarna räta.Samma med övriga hörn. I det här rummet skevar inte väggarna.Innan vi kan börja lägga golvet måste de uppstickande delarna runt sprickan i golvet slipas ner.

Till det arbetet hyr vi en betongslipmaskin, som fräser av betongen med sin roterande diamantklinga. Det är ett mycket dammigt arbete, så andningsskydd är ett måste. Vi har anslutit betongslipen till en grovdammsugare för att ta det värsta dammet.Hantverkaren kontrollerar med jämna mellanrum om han lyckats slipa av tillräckligt mycket. Här räcker det inte, så arbetet fortsätter.

När golvet jämnats av kontrollerar hantverkaren att både golvunderlag och en golvplanka får plats under dörren. Här går det bra och dörren behöver inte kapas av. Dörren lyfts av så att arbetet kan börja med första golvplankan. För att får bästa möjliga finish kapas listerna av en aning, så att golvplankan går in under.

Hantverkaren använder en specialmaskin för att såga, men man kan också använda en fintandad listsåg. Klingan rör sig sidledes och kan alltså såga vågrätt genom listen. När listen är genomsågad är det bara att lyfta undan golvplankan så att de kapade bitarna kan plockas bort. Samma sak i andra änden: golvplankan läggs an och listen kapas i rätt höjd.

När golvplankan trycks in på plats passar den perfekt. Arbetet fortsätter med att mäta upp rummet. Bredden motsvarar 13,5 plankor. För att inte tvingas sluta med en halv planka i ena änden fördelas måttet – 12 centimeter – på två plankor. Alltså ska den första och sista plankan kapas till 6 centimeters bredd.Innan vi kan börja med själva golvläggningen måste ett underlag på plats. Underlaget ska vara både fuktspärrande och stegdämpande när man lägger golv direkt på en grundplatta, som här.

Underlaget består av tre lager. Nederst är det ett tjockt lager filt. I mitten finns ett fuktspärrande plastmembran och överst en kraftig papp som tar upp mindre ojämnheter och är ljuddämpande. I ett rum där man inte riskerar uppträngande fukt kan man nöja sig med stegdämpande underlag av filt.

Underlaget skärs till så att det stämmer med dörröppningen. Notera att underlaget ska gå upp på väggen. Då kan man vara säker på att det inte stiger upp fukt i golvplankorna.Läggningen av den första plankan är avgörande för slutresultatet. Här gäller det att vara mycket noga med att få den exakt anpassad.

Plankan kapas till 6 cm bredd, och för att den ska komma ordentligt intill tröskeln kapas ytterligare 2 cm i tröskelns bredd. Hantverkaren markerar i bägge ändar och ritar ut markeringen med hjälp av ett vattenpass. Plankan sågas till ute på arbetsbänken med hjälp av en sänksåg. Det går också bra att använda en vanlig cirkelsåg, en sticksåg eller en vanlig fogsvans.

De två kortare snitten görs med en sticksåg och nu är den första plankan klar att läggas på plats. Plankan läggs an mot väggen och justeras sedan så att avståndet till väggen är 10 mm. Golvet måste kunna röra sig. Vilket avstånd man bör välja varierar mellan olika golvtyper. Följ tillverkarens anvisningar.

När plankan ligger rätt mäter vi upp för nästa bit. Här kontrolleras långs båda sidor på plankan att väggen inte är skev. Hantverkaren sätter provisoriskt ihop plankorna innan han stryker ut lim längs kortändan. När plankorna är hoplimmade ska de pressas ihop så att man är säker på att fogen är helt tät.

Hantverkaren placerar avståndsklossar längs den första raden för att hålla avståndet till väggen medan nästa rad plankor monteras. Även om vi vet att rummet är vinkelrätt i hörnen kontrollerar hantverkaren att plankornas framkanter ligger rätt. Här stämmer det, så arbetet kan fortsätta.

Andra raden påbörjas med en kortare plankbit. Då fördelas fogarna jämnt över hela golvet och ger ett snyggare resultat. Generalfogar, där de hamnar mitt för varandra, bör undvikas. Bäst resultat fås om avståndet mellan kortändornas fogar är minst 25 cm.

Limmet ska strykas på både på fjäderns överkant och notens underkant. Då är man säker på att fogarna inte öppnar sig. Plankorna knackas på plats med hjälp av en slagkloss för bäst resultat.

Särskilt i början märker man att plankorna förskjuts när man knackar ihop dem. Kontrollera därför regelbundet att avståndet till väggarna stämmer. Och att framkanten är helt rät. Efter de första tre raderna plankor går arbetet snabbare. Nu är golvet så stabilt att man inte behöver kontrollmäta lika ofta.

Vi har bara lagt en våd underlagspapp i taget, så att vi undviker att de förskjuts eller skadas under läggningsarbetet.Underlaget är försett med förtejpade överlappskanter, som tätar bra och är lätt att lägga. Arbetet har nu pågått i fyra timmar och vi har börjat få rutin på läggningen, som går snabbt framåt.I kortändorna kommer man inte till med en slagkloss, så här kan man använda exempelvis en kofot för att pressa plankan på plats.

Kom ihåg att torka av det lim som tränger upp med en fuktig trasa innan limmet torkar. När slagklossen inte längre kan användas får du gå över ett specialverktyg, även kallat baksmälla. Hantverkaren lägger slagklossen under baksmällan för att vara säker på att inte skada golvet, när han slår på baksmällan.

Innan den sista plankan kapas till mäter hantverkaren om den ursprungliga beräkningen stämmer. Det gör den, så nu markerar han för rörens placering i den sista plankan. Först läggs plankan på plats utan att limmas och först när vi är hundraprocentigt övertygade att ursågningen är riktig läggs limmet på. Ursågningen för rören läggs an och hålls på plats av en kil till dess limmet torkat. Efter knappt nio timmars arbete kan golvkilarna plockas bort. Golvet är klart.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trägolv