Golv för slott och herrgård

Det är lättare att lägga tjocka, breda och massiva brädor av hög kvalitet eftersom de är så formstabila. Och även om de mest läggs på slott och herrgårdar, så lägger vi sådana brädor i ett sovrum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
700 kr/m2

Intro

Om du vill ha ett golv av hög kvalitet så ska du kika efter extra breda och tjocka brädor av den typ man kan se på slott och herrgårdar. Sådana golvbrädor har fått en renässans och flera tillverkare erbjuder dem. Träet är av bästa kvalitet, lagrat och torkat så att det är formstabilt. Det är rena nöjet att lägga golv av sådana brädor, dels för det går både lätt och snabbt, dels för att resultatet blir så snyggt. Nackdelen med de riktigt fina golvbrädorna är förstås priset. Du hittar säkert inga under 700 kr per kvadratmeter, och flera kostar över tusenlappen. Du kanske drar dig för att själv lägga ett så dyrt golv, och är rädd att skada någon bräda. Men det är inte annorlunda att lägga kvalitetsbrädor, bara lite lättare …

All golvläggning börjar med underlaget. När detta är klart fäster du den första brädan. Därefter läggs nästan alla andra på golvet och pressas ihop mot den första. Sedan fäster du bräda efter bräda med två skruvar medan varje bräda trycks mot den sist fastsatta. Men innan du skruvar ska du ha förborrat, helst med ett kombiborr som samtidigt gör hål för en träplugg. Du kan ofta beställa träpluggar när du köper golvet, annars gör du dem själv av rester från en bräda. När pluggarna har limmats ska limmet härda ett dygn och nästa dag sågas de av och slipas ner plant med golvet, som ev. också ska slipas lätt.

LÄS OCKSÅ: Test av bandslip

Instruktion

01
Underlaget 2 Steg

När du lägger nytt golv krävs det att du först koncentrerar dig på underlaget. Det ska vara stabilt och ligga stadigt. Uppreg-lingen ska ev. stöttas så att golvet inte knarrar eller sjunker.

Detta golv ska dessutom förses med värmeslingor för vattenburen värme. Pex-slangar ska läggas i slingor och värmefördelningsplåtarna ska läggas på reglar eller brädor, som placeras på tvärgående reglar mellan de golvreglar som senare används till golvbrädorna.

Under plåtarna och pex-slangarna ska det läggas isolering, men det är ju en helt annan historia. Här gör vi klart för läggning av golvbrädor.

1

Underlaget ska vara stadigt. Här består det av kraftiga reglar som pallats upp på betongplatta. Mellan och under reglarna ligger isolering och till sist har vi avslutat med värmeslingor och plåtar som fördelar värmen.

2

Markera mitten på varje regel på väggen innan du lägger golvpapp eller stegljudsdämpande underlag. Kom också ihåg var slingorna ligger så att du inte borrar eller skruvar i dem.

02
Brädorna läggs 8 Steg

1

Golvpapp rullas ut på golvet (eller ett annat stegljudsdämpande underlag). Vi vill undvika knarr mellan golvbrädorna och fördelningsplåtarna.

2

Den första brädan läggs med ett avstånd på 10 mm till väggen, och det använder vi distansbrickor till. Därefter skruvas brädan fast. Skruven sticker upp 5 mm så vi kan fästa en lina i den.

3

Följande brädor sågas till så att de håller 10 mm till kortväggarna. Brädorna skjuts ihop och distansbrickor trycks på plats. Sponten vänds utåt så att nästa brädas not kan skjutas in över den.

4

Läggningen avslutas när det är cirka 0,5 m kvar till långväggen, och brädorna pressas ihop så mycket som möjligt. Här använder vi klossar och brädstumpar för att tvinga ihop de brädor som vi lagt på golvet.

5

Snöret i en snörslå fästs i skruven på den första brädan. Den andra änden av snörslån hålls över regeln på andra sidan av rummet innan snöret sträcks och släpps med en snärt. Nu vet vi var skruvarna ska placeras.

6

En mall gör det lätt att placera skruvarna på samma ställen i varje bräda. Mallen förses med ett streck som markerar mitten och strecket ska ligga mitt över fogen mellan två brädor. Kanten på mallen anger skruvarnas placering.

7

Det ska förborras för skruvarna. Först med smalare borr i markeringen och därefter genom ett djupstopp, som vi gjort av en brädstump. Djupstoppet stoppar vårt kombiborr på rätt djup.

8

De sista brädorna pressas ihop. När vi har skruvat fast de flesta brädorna, kan vi trycka ner den sista brädan mot långväggen. För att få den brädan tätt intill föregående slår vi ner flera kilar mellan brädan och väggen.

03
Pluggarna 3 Steg

Nu är golvet klart. Ådringen i de breda brädorna framträder tydligt efter lutbehandlingen, som följdes upp med behandling med vitpigmenterad såpa.

1

Pluggarna knackas i med en limklick. Propparna kan ha olika utseende så det är klokt att sortera dem så att de passar ihop med ådringen i träet. Vi penslar lim i hålet och pluggen och slår ner pluggen. Limmet ska härda ett dygn.

2

Nästa dag sågas pluggarna av så nära golvbrädan som möjligt. Det bästa är att använda en multicutter med fintandat sågblad, men det går bra även med fin fanersåg. Golvet ska skyddas mot sågen!

3

Pluggarna slipas försiktigt ner i nivå med golvet. Här ska hela golvet finslipas efteråt så därför törs vi använda bandslip. Annars vore det kanske bättre att slipa för hand eller med excenterslip.

Material

• Massivt brädgolv (här 35 x 300 mm douglas från Dinesen Golv, tel. 08-20 58 00, www.dinesen.com)
• Träpluggar och trälim
• Distansbrickor och kilar
• Golvpapp
• 5 x 80 mm skruvar
• Ev. ytbehandling
• Div. klossar och brädstumpar

Specialverktyg

• Multicutter och ev. bandslip

Tidsförbrukning

En arbetsdag för ett rum på 10 m²

Pris

Från 700 kr per m²

Svårighetsgrad

et är lätt att lägga golvet för det är formstabilt, men du ska sörja för att starkt och stadigt undergolv för att få ett bra resultat.

Ritning

Underlaget

Reglarna i golvet ligger med centrumavstånd på 60 cm, och samma avstånd är det mellan de tvärgående reglarna, som har monterats en bit under ovankant på längsgående reglar. Det är för att värmeplåtarna ska hamna i nivå med ovankant på golvreglarna. För att golvet ska vara stadigt sitter reglarna fast på båda sidor och vilar dessutom på kilar på bjälklaget.

Underlaget

Så här läggs den sista brädan

Här är en enkel och praktisk metod som gör det lätt att lägga den sista brädan. Först läggs en bräda (A) ovanpå den sist lagda hela brädan (B). En brädstump (D) dras sedan längs väggen medan vi drar ett streck på brädan A. Därefter sågas stumpen (C) bort från (A) och stumpen kan monteras längs väggen. Det ska hela tiden vara 10 mm mellan golvet och väggen, och det avståndet håller vi med hjälp av distansklossar.

Så här läggs den sista brädan

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv