Spara pengar och miljön: Återanvänd klickgolvet

Vem säger att du måste köpa ett nytt golv för att du vill ha golvvärme? Du kan nämligen lätt ta upp ett klickgolv, lägga golvvärme och lägga på golvet igen. Det besparar dig ett nytt golv, och det är återvinning när det är som bäst.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
14 dagar
Pris
15.000 kronor

Intro

Ska du lägga golvvärme, bryt upp klickgolvet och köp ett nytt när du är färdig. Det rådet är vi många som fått genom åren, och det är logiskt om golvet är i dåligt skick.

Men om det inte är något fel på golvet, varför inte återanvända det, så slipper du köpa ett nytt och samtidigt skonar du miljön?

Vi visar hur du försiktigt demonterar golvet och numrerar alla brädor, så att du vet var de ska ligga när golvet ska läggas igen. Därefter lägger vi spårskivor, värmefördelningsskivor och golvvärmerör samt fräser ut till där rören ska böjas.

Till sist lägger vi ett stegdämpande material och ovanpå det själva klickgolvet i rätt ordningsföljd.

Instruktion

01
Ta bort golvet 8 Steg

Om klickgolvet ska kunna återanvändas, är det helt avgörande att klicksystemet inte skadas vid demonteringen. Vi lossar därför den första brädan vid en dörröppning, där vi kan ta bort golvlisten och komma åt.

Därefter är det bara att separera golvbrädorna lugnt och stilla från varandra, efter att alla brädorna noggrant numrerats med små lappar eller tejpbitar.

1

Skär ett rakt snitt i tapeten längs golvlisternas ovansida. Snittet gör att tapeten inte följer med golvlisterna när de tas bort.

2

Ta försiktigt bort den spikade eller skruvade golvlisten från väggen. Hänger den fast, måste du plocka fram hobbykniven igen. Kan du ta bort listerna utan att förstörda dem, kan de återanvändas.

3

Ta bort den första brädan lugnt och stilla. Se upp så att du inte förstör sponten och därmed själva klicksystemet. Du måste lirka och dra försiktigt, tills brädan lossnar.

4

Markera på golvet, så att du är helt säker på i vilken ordning de olika brädorna har legat. Vi markerar dem med en siffra på maskeringstejp.

5

Kolla så att alla brädor numrerats och placera dem därefter inomhus någon annanstans i bostaden, eftersom fukt och kyla kan få träet att slå sig en hel del.

6

Nu kan du ta bort det gamla undergolvet. Här går vi lite mer hårdhänt tillväga, eftersom vi ändå ska byta de underliggande reglarna. Använd eventuellt en kofot.

7

Ta bort den gamla isoleringen. I vårt fall bestod isoleringen av ett tjockt lager korkgranulat. Genom att lägga det i plastsäckar, kan du snabbt bli av med det på återvinningsstationen.

8

Sopa golvet noga och se till att få bort stenrester och små träbitar. Golvet måste vara helt stadigt när reglarna ska stagas upp.

02
Reglar och isolering 8 Steg

Nu måste du hålla tungan rätt i mun. Reglarna ska nämligen pallas upp, så att golvet får samma nivå i hela rummet. Och vi vill också gärna ha upp det i samma nivå som golven i angränsande rum.

Det avslöjas att det är stora höjdskillnader under vårt golv, så i praktiken betyder det att medan reglarna i den ena änden av rummet bara ska klossas upp på ett par plastklossar, så måste resten pallas upp på exempelvis lecablock.

1

Mät upp för reglarna och markera på väggen var de hamnar.

2

Lägg reglarna på plats med ca 50 cm avstånd, exakt hur tätt beror på hur tjockt klickgolvet är. Vid för stort avstånd är risken nämligen att golvet svajar oroväckande mycket.

3

I den ena änden, där betongsulan ligger lägst, pallar vi upp reglarna på lecablock, en bit syllpapp, en bit MDF och överst ett par kilar för att finjustera höjden. Fördelen med blocken är att de är lätta och enkla att såga till.

4

I den ände där betongsulan ligger högst, går det snabbare att klossa upp reglarna. Uppklossningen består av en liten bit syllpapp, en bit av en MDF-skiva, två kilar och en skruv för att hålla kilarna på plats, så att de inte glider iväg med tiden.

5

Kolla löpande höjden på reglarna, så att du är säker på att det inte blir någon nivåskillnad. Använd eventuellt en krysslaser och en sticka eller en tumstock så att avståndet mellan laserlinjen och reglarna är det samma.

6

Genom att lägga en rak regel eller ett långt vattenpass kan du se om reglarna ligger i höjd med varandra. Det är nu man måste justera om en regel ligger t ex högre än de andra.

7

Skär till isoleringen med en isoleringskniv. I den “låga“ änden ligger det bara isolering. Den får gärna sitta lite spänt, så att den täpper till ordentligt. Har du inte någon isoleringskniv, kan du använda en gammal brödkniv.

8

I den ände där vi har pallat upp reglarna på lecablock fyller vi först upp med lecakulor, innan vi lägger isolering. Lecakulorna utgör ett värmeisolerande lager ovanpå den kalla betongsulan.

03
Spårskivor och värmerör 6 Steg

Genom att skruva fast spårskivor i golvreglarna, får du ett stadigt undergolv. Skivorna har en massa längsgående spår, som golvvärmerören passar i. Du kan dock behöva fräsa spår till värmerören så att de kan böjas där de ska vända. Vissa system har skivor med böjda spår också.

Det är en bra idé att vara två när man lägger värmeröret, eftersom det kan vrida sig åt alla möjliga håll, och eftersom vi inte vill tvinga rören i en “onaturlig” riktning.

1

Lägg spårskivorna förskjutna med ett överlapp på minst 30 cm. Skruva efterhand fast dem med 5 x 60 mm skruvar, som försänks 1-2 mm, så att de inte krockar med värmefördelningsskivorna.

2

Det är viktigt att du skruvar fast skivorna i alla de underliggande reglarna, så att de sitter fast ordentligt. Klickgolvet skruvas nämligen inte fast.

3

Fräs vändspår i spårskivorna med en handöverfräs. Innan du börjar fräsa är det en bra idé att göra en skiss över hur du vill att golvvärmerören ska gå.

4

Lägg värmefördelningsskivor på plats i spåren. Skivorna ligger bara löst, så den här delen av arbetet är snabbt överstökat.

5

Kom ihåg att skivorna ska tryckas ända ner, och att det därför inte får ligga något som stör i spåren. Man kan snabbt känna om skivan inte tryckts ända ner.

6

Trampa värmerören på plats i värmefördelningsskivorna. Vi byggde en ställning ute i köket som vi hängde upp rullen på. På så sätt kunde vi dra ut röret lite i taget.

04
På med golvet 4 Steg

Sista steget i processen är att lägga tillbaka klickgolvet precis som det låg innan vi tog upp det. Det är med andra ord nu du måste hålla tungan rätt i mun och börja med att lägga den bräda som du tog upp sist. Därefter är det bara att klicka ihop alltihopa, tills du kan få den sista brädan på plats vid dörröppningen.

1

Lägg ett stegdämpande golvunderlag på värmefördelningsskivorna. Underlaget har, som namnet antyder, en stegdämpande effekt och hindrar klickgolvet från att ligga och slå direkt ovanpå värmefördelningsskivorna av metall.

2

Börja med att sätta den bräda som du tog bort allra sist. När den är på plats, är det bara att lägga klickgolvet i “baklänges” ordningsföljd.

3

Rätta till efterhand och ta gärna ett par steg tillbaka, så du får en känsla av om golvet ligger rakt. Man kan nämligen lätt stirra sig blind, när man ligger på alla fyra och lägger golvet utan att egentligen se det.

4

Lägg den sista brädan på plats i dörröppningen. Därefter är det bara att sätta golvlisterna, ta av dig skorna och sätta på golvvärmen.

Material

 • Golvreglar, 45 x 70 + 45 x 95 mm (här används mindre limträbalkar)
 • Spårskivor (här Novopan) till Ø 16 mm rör, 22 x 620 x 1820 mm
 • Värmefördelingsskivor till Ø 16 mm
 • Isolering (här Knauf Ecobatt), 70 x 600 x 900 mm
 • 16 mm golvvärmerör
 • Golvunderlag (här 2,2 mm)
 • Kilar
 • Skruvar, 5 x 60 mm
 • Ångspärr
 • Små MDF-klossar (under kilar)
 • Syllpapp

Tidsförbrukning

Ca 14 dagar för 40 m²

Pris

Ca 15.000 kronor för 40 m².

Svårighetsgrad

Du måste hålla tungan rätt i mun när du reglar. Och så kräver jobbet en del systematik och överblick.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du krysslasern

I den här videon lär du dig allt om krysslaserns funktioner. Lasern markerar helt exakta lodräta och vågräta streck på väggar och tak och är perfekt att använda för en lång rad arbetsuppgifter, t ex sätta upp kakel, upphängning av tavlor, lampor och hyllor, sätta upp maskeringstejp mitt på en vägg och att markera samma höjd i olika rum.

TEKNIK: Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

TEKNIK: Klickgolv - den sista raden

Med ett slagjärn är det lätt att få brädorna på plats

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

Tips & Tricks

Massor av klickgolv

Kan ditt golv inte återanvändas, finns det många alternativ. Klickgolv finns i en uppsjö av olika varianter och prisklasser. Tar du lite tid att undersöka marknaden kan du hitta golv som är så naturtrogna att det är svårt att skilja dem från massiva trägolv. Gemensamt för dem alla är att de är lätta att lägga och är lämpliga för de flesta rum i bostaden.

Här är 3 bra, naturtrogna alternativ:

Pergo, laminat, 8 mm, ek för ca 200 kr/m².

Ikea Gräsmark, laminat, 8 mm, svart ek 106 kr/m².

Berry Alloc Original, laminat, 11 mm, vit lutad furu för ca 400 kr/m².

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Golv