Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Klicka ett golv av linoleum

Linoleumplattor på plant underlag

Som med all annan golvläggning är ett plant underlag viktigt. Över en sträcka på två meter bör det inte vara mer än 2 mm ojämnheter. Ett skumunderlag är en bra lösning på de flesta golv.

Klickplattor ska ligga rakt

Räta linjer är viktigt om golvet ska se bra ut. Ett enfärgat golv är lättast att lägga. Väljer du ett mönster, antingen med kvadratiska eller de avlånga plattor, ska du hålla tungan rätt i mun. Hjälplinjer på golvet är ett bra sätt att styra linoleumplattorna på efterhand som du klickar ihop dem.

Om du lägger golvet i ett kök, så räta in plattorna efter fotlisterna under skåpen istället för efter väggarna, som ofta är ojämna. Ojämnheter kan lätt döljas inne under skåpen.

Klicka ihop linoleumplattorna

När förberedelserna är avlöarade är det bara att klicka på. Plattorna sluter helt tätt, så det är bara när du stöter på hinder som kräver kapning som du behöver stanna upp och starta sticksågen.

Linoleum är lätt att underhålla

Nu ska du bara underhålla golvet, och det är enkelt. Skurar du linoleumgolvet med en produkt som är avsedd för ändamålet, och som inte torkar ut golvet, kommer små repor och hål att laga sig själva, eftersom linoleum “växer ihop” efter hand.

Följ guiden så kommer du att lyckas

Följer du denna guide går både alla förberedelser och själva läggningen av plattorna ganska lätt, och du får ett snyggt klickgolv.