Hantverkaren börjar med att lägga upp intäckningen och markera vilka tegelstenar som måste sågas till. De sex pannor som sitter under fönstret ska kapas så att intäckningen sluter tätt mot taket. Enklast gör man det med en vinkelslip.

Det är ett dammigt och bullrigt arbete, så använd hörselskydd och andningsmask. En list skruvas fast på karmens bottenstycke för att hålla fast intäckningen.

Längs sidorna monteras aluminiumprofiler som ser till att vatten uppifrån taket obehindrat kan rinna förbi fönstret utan att komma i kontakt med själva takkonstruktionen. Sidostyckena fästs, även de, med hjälp av ett beslag som läggs över profilen och fönsterkarmen.

Det hela fästs med tre skruvar i vardera sidan.I toppen monteras först aluminiumprofilen på fönsterkarmen. Därefter lägger hantverkaren på intäckningen så att den går in under takpannorna.

Små beslag spikas fast längs sidorna för att hålla fast aluminiumprofilerna i takläkten och därmed är den utvändiga intäckningen klar. Nu återstår att snygga till insidan.