Dagsljus med ett ljusschakt

Genom att montera in ett takfönster och sedan bygga ett ljusschakt genom den outnyttjade vinden och öppna upp innertaket, kan du släppa in massor av ljus även i mörka rum.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
18.000 kronor

Intro

Takfönster är kanske inte det första du tänker på när villan har en outnyttjad vind. Men det är långt ifrån en omöjlighet, snarare tvärtom.

Genom att ta hål i vindsbjälklaget och skapa ett ljusschakt från yttertaket till bostaden släpper du in massvis av dagsljus.

Instruktion

01
Hål i bjälklaget 5 Steg

Innan du startar sticksågen måste du bestämma hur stor öppning du ska ta upp i innertaket och var du ska göra det. Om det är möjligt är det en fördel att skapa flera lutande sidor i ljusschaktet mellan yttertaket och vindsbjälklaget. Dels ger det ett större schakt, dels reflekterar den lutande sidan ljuset ner till bostaden. Här har vi tre lodräta sidor och en sluttande sida.

Börja med att ta upp ett hål som är mindre än vad det slutligen ska bli. Då bevarar du lite av ångspärren och du kan finsåga efteråt. Som du kan se öppnar vi taket mellan tre takstolar för att släppa in ljuset från de två takfönstren.

1

Ta bort all isolering mellan takstolarna där du sedan ska ta upp hål. Tänk på att använda mask, handskar och skyddskläder.

2

Markera på bjälklaget lodrätt under takfönstren. Använd ett kort vattenpass som du förlänger med en list eller bräda. Placera listen i noten i hörnet.

3

Från toppen av fönstret ska du dra ett tänkt streck vinkelrätt ner från fönstret. Till detta behövs en stor vinkel.

TIPS:Har du ingen stor vinkel gör du en av ett par brädor.

4

När du har sågat hål i bjälklaget mellan dina markeringar tar du bort snedsträvorna på den mittersta takstolen. De sista resterna av innertak, glespanel, bjälklag etc. bryts bort med kofot.

5

När du har tagit upp ett hål mellan två av takstolarna går du ner i rummet och markerar i taket för nästa öppning. Såga längs strecket med sticksåg eller tigersåg.

02
Isolering 7 Steg

Nu ska du isolera och sätta upp glespanel som du sedan kan fästa gipsskivorna på. Noten i fönstret är utgångspunkt för glespanelen, som ska ryckas in exakt så mycket att gipsskivorna hamnar i noten runt fönstret när de har skruvats fast.

Glespanelen byggs upp av lodräta brädor A under fönstret och likaså lodräta brädor B vinkelrätt mot fönstret upptill. Brädorna sätts fast på takstolarna, två på mitten och en på varje sida. Brädorna kläs sedan med vågrät glespanel E. Utanpå glespanelen skruvas reglarna F. På långsidorna fästs glespanelen på hörnreglarna F. På mitten förstärks med brädor G på snedsträvorna Y.

1

Mät rakt ner från bottennotens inre kant med hjälp av ett par kortvattenpass. Sätt ett märke på takstolen lodrätt under noten på båda sidorna av fönstret. Använd en rak bräda för att markera ljusschaktets ena kortsida.

2

Placera de lodräta brädorna A så långt in att det finns plats för både glespanel och gipsskiva mellan brädorna och schaktets yttre kant (här markerar vi det med en bräda och avståndet är 35 mm).

3

Brädorna B ska lutas så att de står vinkelrätt ut från fönstret och ner till bjälklaget. De placeras på samma sätt som brädorna A, alltså 35 mm in.

4

Isolera under fönstren innan glespanelen E sätts på plats. Sätt först upp en enkel glespanel som baksida, 30 cm bakom brädorna A, så att luften kan cirkulera bakom isoleringen under taket.

5

Isolera på den motsatta sidan av schaktet. Även här måste du sätta upp en baksida, så att isoleringen hålls på plats mellan de två glespanelerna.

6

Isolera bakom och mellan brädorna A med dubbla skivor av 145 mm mineralull. Förskjut skarvarna i de två isoleringarna. Lägg ev. på ännu mera isolering beroende på var i landet du bor.

7

Skruva fast glespanel E vågrätt på brädorna A och B mellan takstolarna både upptill och nertill och sätt sedan en bräda på minst var 45:e cm, helst på var 30:e cm. Börja nerifrån.

03
Isolering, forts. 6 Steg

1

Markera notens innersta kant på glespanelen E. Håll ett vattenpass mot kanten på noten och dra ett streck neråt. Gör likadant på andra sidan fönstret.

2

Sätt ett märke 35 mm utanför strecket. Det är den sammanlagda tjockleken av gipsskiva och glespanel.

3

Sätt upp en hörnregel F längs det nya märket. Se till att regeln hamnar lodrätt utanpå glespanelen.

4

Skruva fast glespanelen på långsidorna. Brädorna ska fästas på hörnreglarna F. Även nu börjar du med en vågrät nertill och en på skrå som följer fönstret. Fäst också en vågrät upptill.

5

Skruva fast resten av brädorna E i glespanelen på högst var 45:e cm (fast det är bättre på var 30:e cm). Stötta glespanelen med en bräda G monterad på snedsträvan Y.

6

När du har satt glespanel hela vägen runt ljusschaktet är det dags att isolera, även om det går bra att göra det när gipsskivorna har monterats. Isoleringen utförs på vinden.

04
Ångspärren 7 Steg

Nu kommer vi till finjobbet, för nu ska öppningens storlek finjusteras. Genom att göra det nu, innan gipsskivorna ska på plats, blir det lättare att montera skivorna. Arbetet utförs bäst med en multimaskin, en s.k. multicutter, som kan arbeta tätt intill hinder. Det kan gå att såga med sicksåg, men då är det stor risk att ångspärren skadas.

Ångspärren ska monteras med minst 20 cm överlappning och samtliga skarvar tejpas. Sätt också tejp över de klamrar som du fäster folien med.

1

Skär till den nya ångspärren. Våderna ska överlappa med minst 20 cm. Ångspärren ska gå från noten i fönstren och täcka samtliga sidor. Låt den hänga ner 15-20 cm under bjälklaget.

2

Fäst ångspärren med klammer. Pressa ut plastfolien i hörnen och fäst den med ett par klamrar, så att den blir sittande tills du har monterat gipsskivorna.

3

Tejpa ihop våderna. Använd en särskild ångspärrstejp. Fäst tejpen så att den sitter fast på bägge våderna.

4

Skär av den befintliga ångspärren i hörnen och vik upp den på den nedre brädan i glespanelen. Fäst den där med klammer och sätt tejpremsor på samtliga klamrar.

5

Skydda ångspärren med vävtejp. För att sågen inte ska skada ångspärren i vecket fäster du en kraftig vävtejp över den hela vägen runt.

6

Såga nu rent längs sidorna i öppningen i bjälklaget. Följ vinkeln på den nedre glespanelbrädan med din multimaskin. Såga igenom hela vägen runt.

7

Eventuella springor spacklas igen med akrylfogmassa, t.ex. runt takstolarna. Fogmassan kan också användas som tätning mot den gamla ångspärren.

05
Sätt upp gipsskivor 6 Steg

Börja med att fästa gipsskivor på takstolen mellan de två takfönstren. Glöm inte att först sätta upp en ångspärr runt takstolen. Därefter fortsätter du med de två kortsidorna och de två långsidorna.

Använd 90 cm breda skivor som är lättare att hantera än 120 cm breda skivor. Montera dem lodrätt. Undvik att få spackelkanter i hörn. Där ska skivorna skäras så att kanten blir vinkelrät.

Låt gipsskivorna sticka ner en bit under bjälklaget. De sågas av senare.

1

Gör takstolen fyrkantig genom att skruva fast glespanelbrädor E på båda sidor av den. Brädorna kapas på gering så att de sluter tätt mot glespanelen på väggen. Se till att de sticker ut lika långt.

2

Fäst en bit gipsskiva under takstolen. Skivan ska vara lika bred som det yttre avståndet mellan de två brädorna, som du har skruvat fast.

VIKTIGT! Glöm inte att först sätta ångspärrsfolie runt takstolen.

3

Sätt en stålvinkel längs kanten på båda sidorna när du har fyllt upp runt takstolen med isolering. Vinkeln skjuts in mellan gipsen och ångspärren. Skruva fast den med skruvar genom gipsskivan.

4

Montera gipsskivor på sidorna av takstolen när du har satt upp ångspärren. Både gipsskivor och folie ska pressas upp i noten runt fönstret.

5

Skruva fast skivorna. Några skruvar ska gå in genom vinklarna. Tryck upp skivan i noten medan du skruvar. Ångspärren har du först tejpat fast på den folie som sitter under fönstret.

6

Finjustera gipsskivornas storlek. Dra med hobbykniven längs undersidan av takstolen, så att du kan bryta av den bit som sticker ner. Den sista finishen klarar du av med gipshyvel.

06
De stora ytorna 4 Steg

1

Förstärk de invändiga hörnen med stålvinklar. Klipp stålvinklar så att de passar i var sitt hörn och fäst dem sedan med ett par remsor ångspärrstejp.

2

Gipsskivorna till långsidorna kapas så att de kan monteras lodrätt. Det innebär att du behöver överföra takvinkeln till ena kortänden.

3

Skjut upp skivorna så att de trycks in i noten. Skruva därefter fast dem. Fäst dem med skruvar på cirka var 30:e cm när du har markerat var brädorna i glespanelen sitter.

4

När samtliga gipsskivor har monterats ska skarvarna spacklas och slipas innan du kan tapetsera eller måla.

Material

25 x 100 mm ohyvlat virke:
Brädorna (A, B,D och G)samt avståndsbitar

22 x 95 mm råplanhyvlade brädor (1 sida och 2 kanter):
Glespanel (E)

45 x 45 mm reglar (eller liknande dimension):
Stolparna (F) samt diverse förstärkningar

Dessutom:
• Ångspärrsfolie, 0,2 mm
• Ångspärrstejp
• Gipsskruvar (till ett lager gips på trä)
• 145 mm mineralull i skivor
• Akrylfogmassa
• Hörnprofiler för spackling
• Spackelmassa
• Stålvinklar

Specialverktyg:

• Stor vinkel
• Gipshyvel
• Multimaskin
• Plåtsax
• Rullande ställning

Tidsförbrukning

När takfönstren är på plats tar det 4-5 arbetsdagar innan ljusschaktet släpper in solen i din bostad.

Pris

Fönster kostar c:a 13000 kr. Övrigt material c:a 5000 kr.

Svårighetsgrad

Du bör vara erfaren gör-detsjälvare för att sätta igång med ett projekt som detta.

Ritning

Ljusschaktet har byggts upp av brädor A och B, som har monterats på takstolar och hanbjälkar. På reglarna monteras vågrät glespanel E som sedan kläs med gipsskivor. Schaktet isoleras med 290 mm mineralull hela vägen runt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takfönster