Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Takfönster är kanske inte det första du tänker på när villan har en outnyttjad vind. Men det är långt ifrån en omöjlighet, snarare tvärtom.

Genom att ta hål i vindsbjälklaget och skapa ett ljusschakt från yttertaket till bostaden släpper du in massvis av dagsljus.