Så här sätter du in takfönster

Det kan verka lite skrämmande att såga hål i taket för ett takfönster, men i den här beskrivningen kan du se hur du både ser till att taket blir tätt och du får en fin fönstersmyg där inne.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
5000 kronor

Intro

Ditt nya takfönster ska naturligtvis hålla tätt, så att regn- och smältvatten inte droppar ner längs sidorna. Men det är precis lika viktigt att montera smygen på insidan på ett sådant sätt att ångspärren sluter tätt mot karmen. Då ser den till att den varma och fuktiga luften inomhus inte letar sig ut i isoleringen, där fukten kondenserar. Då är risken nämligen stor att fukten orsakar rötangrepp i husets bärande konstruktion.

Ett litet ingrepp

Montering av ett enda takfönster innebär ingen fara för den bärande delen av takkonstruktionen. I princip ska du bara ta bort några takpannor, göra hål i underlagstaket och sätta dit fönstret. Du kan ta upp hålet i taket från insidan och via det ta bort takpannorna. Men det är förstås en fördel om en medhjälpare kan ta ner takpannorna till marken. Det är också en fördel att ha en bra stege på taket till det lilla arbete som ska utföras där.

När du köper ett takfönster medföljer allt du behöver för att montera det, bortsett från några läkt eller reglar till taket. Du kan också beställa smygpaneler som monteringssats, men det finns ofta ingen anledning att ge 1000 kr för en sådan sats.

Häng i stället med här och se hur du själv fixar en snygg smyg!

Instruktion

01
Hål i taket 4 Steg

Om takstolarna inte är synliga i det rum där du vill montera ditt takfönster, måste du leta reda på dem på något annat sätt. Du kan nästan alltid se dem under taksprånget eller kanske på vinden. Bestäm sedan var du vill placera takfönstret - det ska sitta mellan två takstolar. Om taket är isolerat måste du ta hål i takbeklädnaden och ta bort isoleringen så att du kan såga hål i underlagstaket.

1

Lirka loss takpannorna och ta in dem (om du inte har en medhjälpare på en ställning). I takt med att takreglarna friläggs kan du kapa dem för att få mer plats.

2

Såga av läkt och takreglar så att du får ett hål som är cirka 3 cm större år alla håll än takfönstrets karmmått. Försök undvika att såga av takpannorna.

3

Kapa takpannorna längs den nedre delen av fönsteröppningen och slipa dem så att kanten sluttar utåt. Arbetet går lätt med vinkelslip med diamantkapskiva.

4

Fäst två reglar - en nertill med ovankanten 10-12 cm från ovankanten på takpannorna, och en regel upptill. Den sätts karmmåttet plus 2 cm från den nedre regeln.

02
Karm och båge 2 Steg

I karmen finns det spår för att den ska kunna monteras på olika nivåer med 3 cm intervall beroende på typ av takbeläggning.

Med takpannor på taket monteras beslagen i spår ”N”, och då kommer karmen relativt högt upp.

När karmen har skruvats nertill i fönsteröppningen sätts bågen på plats och därefter justeras karmens läge innan den fästs upptill.

1

Knacka fast de fyra vinkelbeslagen mellan 5 och 7 cm från varje hörn med flikarna i spåret. Fäst beslagen på karmen med de skruvar som följer med.

2

Placera karmen i öppningen. Räta in den vågrätt nertill, sätt skruvar i beslagen och haka fast bågen. När det är lika mycket luft hela vägen runt karmen fästs den upptill med hjälp av beslagen.

03
Intäckningar 6 Steg

Nu är det dags att fästa alla intäckning-arna på fönsterkarmen och runt öppningen. Deras uppgift är att skydda fönstret så att det inte kan tränga in regn- eller smältvatten till takkonstruktionen via springor.

De flesta intäckningarna ska klickas eller skruvas fast och skruvar medföljer.

Kragen till underlagstaket måste du forma själv efter reglar och tak.

1

Skruva fast topplådan på karmen. Det är viktigt att du använder medföljande skruvar och att de inte dras för hårt för då kan metallen skadas.

2

Fäst kragen till underlagstaket på karmen. Häfta först fast den upptill på karmen och forma sedan kragen efter reglar och underlagstak innan den fästs med klammer.

3

Avvattningsrännan ska sitta ovanför fönstret och leda bort vatten. Den ska precis som kragen sticka upp ovanför underlagstaket.

4

Fäst plissékragen nertill. Tryck fast den över den undre delen av karmen och spika sedan fast den på utsidan av karmsidorna.

5

Klicka fast sidorännorna över flänsen till kragen och fäst dem på karmens utsidor med spikar. Kanten fästs med klammer på reglarna.

6

Tryck fast bottenlisten över kanten på bottenkarmen så att plissékragen låses fast. Skruva sedan fast listen på karmen med medföljande skruvar.

04
Plissékrage och plåtar 4 Steg

Innan du kan montera den övre anslutningsplåten ska du ha fäst de sista intäckningarna. Och innan du kan göra det ska du ha format plissékragen nedanför fönstret efter takpannorna. Det är först då övriga delar kan sättas på plats och fästas med medföljande skruvar.

Var noggrann så att alla delar verkligen fyller sina funktioner och att det blir tätt. Vitsen är ju att hålla regn, snö, smältvatten och blåst ute i många år.

1

Tryck fast plissékragen när du har tagit bort skyddsfolien, och forma den sedan efter takpannorna.

2

Skjut in sidokarmsbeklädnaden under täckprofilen och topplådan. Skruva fast sidokarmsbeklädnaden på kanten av karmen med medföljande skruvar.

3

Tryck fast den övre anslutningsplåten över kanten på topplådan och sidokragarna. Anslutningsplåten ska både klickas och skruvas fast.

4

Skär till den trekantiga skumtätningslisten på sidokragarna så att den passar i form till takpannorna. Då blir det lättare att få dem på plats och att få tätningslisten att sluta tätt.

05
Takpannor 3 Steg

1

Takpannorna skärs till så att de hamnar 3-4 cm från takfönstret när de har lagts. Använd vinkelslip med diamant-kapskiva och skydda dig mot dammet.

2

Lägg takpannorna på plats, nerifrån och upp. Det är säkert rätt knepigt att få den sista pannan på plats. Fäst pannorna med klammer eller ståltråd.

3

Borra hål upptill i de takpannor som har kortats och fäst dem med långa skruvar i läkten. Pannorna har ju ingen nacke att vila på och hålla dem fast med.

06
Fönstersmygen 8 Steg

Oavsett om du monterar smygpaneler medan du bygger om eller om du arbetar i ett befintligt snedtak så är tillvägagångssättet ungefär detsamma.

Här arbetar vi i en vindsvåning som håller på att inredas, och det finns ännu ingen invändig väggbeklädnad.

Det är ju en idealisk situation eftersom det är så lätt att sätta upp en tät ångspärr från snedtaket och ut på karmen.

1

Börja med att fylla upp med isolering i springan mellan karm och ram i öppningen. Fyll springan men pressa inte fast isoleringen för då gör den inte samma nytta som när den är luftig.

2

Tryck in tätningsbandet i spåret på fönsterkarmen och dra sedan bort skyddsfolien. Tätningsbandet ingår i leveransen så du slipper skaffa ett.

3

Tryck fast ångspärrskragen på tätningsbandet hela vägen runt karmen. Se till att den sluter tätt.

4

Skär bort den del av kragen som är överflödig och tejpa fast kragen på ångspärren i snedtaket. Detta görs förstås först när du har isolerat klart.

5

Sätt en vågrät stålregel mellan takstolarna precis rakt under karmen. På ovansidan av fönstret monteras en vågrät stålregel från karmen utåt.

6

Håll en stor vinkel mot karmen och markera för var du ska skruva fast vinkelprofilen på snedtakets stålreglar.

7

Skruva fast en flexprofil på denvågräta regeln ovanför fönstret. Håll ett vattenpass som på bilden och vik ner ena sidan på profilen. Gör likadant under karmen.

8

Fäst en vinkelprofil i hörnen runt fönstersmygen. Profilen ska inte fästas i karmen utan i ramen runt karmen.

07
Gipsskivor 3 Steg

Nu kommer vi till den del av arbetet som kan ta längst tid, för det kan vara besvärligt att få alla gipsskivorna att passa perfekt med tanke på alla vinklar. Men häng med här och använd ritningen nedan som stöd så lyckas du. Och det blir snyggare och billigare än köpelösningar. Vi använder ett specialverktyg för att montera hörnprofiler på gipsskivorna. Har du inget så kan du hyra ett.

1

Sätt upp de skurna gipsskivorna. Vi har skurit till våra med hjälp av ritningen t.h. Den första skivan knackas in i spåret i karmen och skruvas sedan fast.

2

När skivorna på bägge sidorna har monterats, skär du till skivor till taket och under fönstret. Fäst dem i flexprofilen, vinkelprofilen och karmen.

3

Knacka fast en hörnprofil runt det utvändiga hörnet. Hörnprofilen klipps först till lagom längd med plåtsax. Använd specialverktyg till monteringen.

Material

Fönster och fönsterdelar:
• Topphängt Fakro takfönster, 78 x 140 cm
• Täckprofiler som passar till takpannor
• Ångspärrskrage
• Krage för underlagstak

Till smygen:
• Vinkelprofil, 50 x 50 mm
• Flexprofil, 50 x 50 mm
• 13 mm plåtskruvar
• 25 mm gipsskruvar för stål
• Hörnskydd
• Spackelmassa
• Ångspärrstejp

Dessutom:
• 45 x 70 mm reglar
• 5 x 80 mm skruvar
• Häftklammer
• Mineralull

Tidsförbrukning

Cirka 2 arbetsdagar.

Pris

Cirka 5 000 kr för ett fönster.

Svårighetsgrad

Det ser mer invecklat ut än vad det är. Det upptäcker du när du står med alla material och tillbehör.

Ritning

Så här hänger delarna ihop

Det är många delar som ska passa ihop för att fönstret ska bli tätt. Här är de yttre delarna.

Så här hänger delarna ihop

Mät hela smygen noga

Du ska först finna de fyra fasta punkterna A, B, C och D i smygen och överföra dem till gipsskivan:

A och B finns i spåren i fönsterkarmens ovandel och botten.

  • Med hjälp av ett vattenpass drar du ett streck vågrätt ut från punkt A och markerar punkten C vid snedtaket. Med vattenpasset ska du också markera punkten D lodrätt under punkten B.

  • Avståndet (1) mellan A och B markeras nu på ena kanten av gipsskivan.

  • Mät vinkelrätt ut från punkterna A och B till snedtaket och markera punkterna a och b på gipsskivan.
  • Dra ett streck (2) genom a och b och dra ut strecket åt båda hållen.
  • Mät avståndet från a till C och från b till D. Överför till gipsskivan.
  • Förena A och C samt B och D (3 och 4). Nu bildar strecken 1-4 på gipsskivan formen på din smyg.
Mät hela smygen noga

Tips & Tricks

Takfönster ger mera ljus

Det kommer in mera dagsljus via takfönster än ett vanligt fönster.

Dagsljuset släpps in i bostaden på ett behagligt sätt via ett takfönster och ger upp till en och en halv gång mera ljus i bostaden än ett vanligt, lodrätt monterat fönster i en fasad eller i en takkupa. Det finns därför all anledning att planera för flera takfönster när du bygger om eller bygger nytt och då har tänkt att utnyttja övervåningen eller vinden. Men glöm inte att kontakta kommunen och berätta om dina planer. Du kan ev. behöva bygglov för takfönstren.

Perfekt finish

Spacklingen avgör hur snyggt det blir.

Det sista du ska göra innan du kan måla eller tapetsera är att spackla skarvarna mellan gipsskivorna. Du ska också spackla över hörnskydden. Tänk på att du ska förstärka och armera med pappersremsor så att det inte uppstår sprickor i skarvarna. Även om du nu är nästan klar med projektet, får du inte förhasta dig och slarva. En slarvigt utförd spackling syns tydligt i dagsljus. Ta god tid på dig och spackla hellre en gång för mycket än för lite, och finslipa efter varje spackling.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takfönster