Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Ditt nya takfönster ska naturligtvis hålla tätt, så att regn- och smältvatten inte droppar ner längs sidorna. Men det är precis lika viktigt att montera smygen på insidan på ett sådant sätt att ångspärren sluter tätt mot karmen. Då ser den till att den varma och fuktiga luften inomhus inte letar sig ut i isoleringen, där fukten kondenserar. Då är risken nämligen stor att fukten orsakar rötangrepp i husets bärande konstruktion.