Så byter du ytterdörr

Om din ytterdörr är trött och sliten vinner du mycket på ett byta ut den. En ny dörr sparar energi och är säkrare. Den ger också dina gäster ett bra intryck av ditt hem.

Byt ut ytterdörren – steg för steg

En snygg ytterdörr är en perfekt inledning på ett besök och förstärker din egen upplevelse av fasaden.

Intro

Om du vill att din villa ska se läcker och välskött ut, så är en ny ytterdörr ofta den bästa investeringen. Alla gäster ser din ytterdörr och intrycket av den präglar deras upplevelse av besöket. Men många ytterdörrar ser allt för trista ut. De verkar kanske inte slitna eller skadade, men trista. Och de har inte följt med den modernisering många utfört inomhus. De är otäta och energislukare och inbrottsskyddet är eländigt.

Ett bra köp i alla avseenden!

Även om en ny ytterdörr kostar cirka 10?000 kr så är den ett bra köp på alla sätt. Framför allt om du själv sätter den på plats – och det gör du lätt med vår teknik. Vi kompromissar inte för dörren ska sitta säkert och stadigt. Arbetet avslutas såklart med effektiv tätning runt karmen för god värmeekonomi.

Instruktion

01
Ta bort dörren när den nya har kommit 3 Steg

1

Mät det gamla karmyttermåttet och beställ den nya dörren. När du fått dörren kollar du att den passar i öppningen. Det ska vara cirka 10 mm luft hela vägen runt så att du kan få plats för drevning.

2

Den gamla karmen sågas av och tas bort. Var försiktig så att du inte skadar väggen. Såga därför av karmen snett och i mindre bitar. Bryt loss karmen när du sågat av ev. spikar eller skruvar och ta bort fogen.

3

Rensa öppningen i väggen noga. Först bryts de sista resterna av karmen bort och sedan skärs fog och isolering bort. Ska den gamla smygen användas, skär du av mot den med kniv så att tapet och färg ej skadas.

02
Den nya karmen monteras 7 Steg

När den nya dörren ska på plats är det klokt att först lyfta av dörren från gångjärnen och montera karmen. När karmen sitter både lodrätt och vågrätt kan dörrbladet hängas upp på gångjärnen och finjusteringen påbörjas.

När karmen sätts i öppningen börjar du med att fästa gångjärnssidan. Använd vattenpasset. Glöm inte att det ska vara en lika bred fog på båda sidorna av karmen. Fäst därefter låssidan av karmen och justera med skruvarna tills karmen sitter vågrätt och lodrätt.

1

Undersök först att underlaget är plant och vågrätt, där karmen ska monteras. Får du inte tröskeln vågrät så sluter dörren inte tätt. Kolla med en regel och palla ev. upp.

2

Ställ nu karmen på plats och justera den i öppningen med kilar som inte orsakar märken. Se till att karmen är lodrät på båda sidorna och kolla sedan att den också är lodrät på in- och utsidan.

3

Förborra för skruvarna i gångjärnssidan om det inte finns hål. Välj 14 mm borr genom karmen. Svensk standard föreskriver fyra fästpunkter; den första 19 cm nerifrån och sedan med 56,5 cm avstånd.

4

Förborra sedan för skruven i väggen. Är väggen av trä använder du en 5 mm borr, är den av tegel eller betong väljer du 10 mm stenborr eller hammarborr.

5

Karmen skruvas fast i väggen. Använd antingen en insexbits i skruvdragaren eller vänd skruvnyckeln till skruven och dra fast skruven med denna.

6

Nu är det dags att justera avståndet mellan karm och vägg. Till detta ska specialnyckeln vändas så att den endast drar den del av skruven som sitter i karmen. På så sätt kan fogbredden justeras.

7

Låssidan ska fästas på samma sätt som du har fäst gångjärnssidan. Häng sedan dörrbladet på plats och gör den slutliga finjusteringen så att dörren sluter tätt. Justera ev. också gångjärnen (om det går).

03
Den invändiga fogen ska vara tät 3 Steg

1

På insidan pressar vi in en bottningslist mellan karmen och väggen. Den runda plastlisten väljs i en tjocklek som får den att fastna några millimeter in i fogen, där den utgör stopp för fogmassan.

2

En elastisk byggfogmassa trycks in i fogen på insidan av bottningslisten. För att karmen och väggen inte ska kladdas till maskerar vi först. Fogmassan klickas ut och ska fylla upp hela utrymmet.

3

Fogmassan trycks in i fogen och slätas till. Det bästa är att använda en fogsticka som både trycker och jämnar till. Det är viktigt att massan fäster ordentligt. Det går också att använda en fogbricka.

04
Utvändigt i tegel och betong 4 Steg

En putsad fog är snyggast på tegelhus och är teknisk perfekt.

När du har bytt ut din ytterdörr för att skapa en fin entré till bostaden så känns det helt fel att rama in den fina dörren med enbart en gummifog eller skumband, som inte passar ihop med tegel. Den putsade fogen ser snyggast ut och blir en del av tegelfasaden. Blandar du fiber i fogen håller den dessutom längre.

1

Fogen drevas, dvs. den fylls igen med mineralull tills det endast återstår cirka 15 mm. Du kan också använda lindrev som bruket lätt fäster på.

2

Blanda ett putsbruk med fiber. Det får inte vara ett hårt bruk, vilket innebär att du snålar liten med cementen. Du kan ev. köpa färdigt bruk.

3

Fogen försluts i två omgångar. Låt det återstå cirka 4-5 mm av fogen efter första strykningen. När ytan är fast lägger du på återstående bruk. Använd fogslev och tryck in bruket.

4

Fogen slätas till med fuktig svamp och samtidigt passar du på att tvätta bort spill på karm och vägg. Ta också bort den grå hinnan. Ta genast bort spill på glaset innan det etsas.

05
Utvändigt i trä 2 Steg

Trälisten stoppar regnet.

Har du träväggar försluts fogen utvändigt med en trälist. Tryck fast ett expanderade fogband som tätar men släpper ut ev. instängd fukt.

1

Fogen drevas med mineralull som säljs i remsor (drevremsor). Isoleringen får luften att stå stilla fogen. Tryck inte för hårt.

2

Fogen görs vind- och regntät. När du har tryckt in ett expanderande diffusionsöppet fogband kan det inte blåsa in i fogen. Fäst sedan en trälist på utsidan så blir det regntätt.

Material

• En dörr med karm (B)

• Justerbara karmskruvar (C), t.ex. från Programa, ev. plugg

• Kilar av plast eller trä

• Bottningslist (F)

• Övermålningsbar fogmassa (G)

• Mineralull (E)

• Putsbruk m. glasfiber (J och H)

• Diffusionsöppet fogband (K)

• Täcklist (L)

• Ev. extra kantlist (M)

Ritning

Så här sätter du fast dörren

Genom att använda justerbara karmskruvar när dörrkarmen monteras har vi möjlighet att senare finjustera placeringen när dörren hängs på plats

Oavsett väggmaterialet ska du täta noga på insidan mellan karm och vägg. Fukt som stängs inne mellan karm och vägg ska ha chans att slippa ut via den yttre fogen.

A. Vägg
B. Dörrkarm
C. Justerbar karmskruv
D. Plugg i tegel/betong
E. Mineralull
F. Bottningslist
G. Elastisk fogmassa
H. Putsbruk med fiber, skikt 1
J. Putsbruk med fiber, 2:a skiktet
K. Diffusionsöppet fogband
L. Täcklist
M. Ev. extra täcklist

Så här sätter du fast dörren

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Ytterdörrar