Renovera ytterdörren och spara en förmögenhet

En ny ytterdörr kan lätt kosta 25.000 kr - och då är det inte säkert att den är lika snygg som den gamla. Så har du en dörr, som bara behöver lite kärlek, kan du lätt spara en förmögenhet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
2.000 kronor

Intro

Den gamla ytterdörren är för bra för att kastas ut. Och du sparar en massa pengar och behåller husets särprägel om du lägger lite tid på en grundlig renovering.

I den här gör-det-självbeskrivningen visar vi hur den gamla dörren blir så gott som ny på en helg. Du kan se hur du:

 • lyfter av och förbereder dörren
 • tar bort gammal färg och grundar dörren
 • spacklar och målar dörren

FÖRE

Instruktion

01
Dörren lyfts av och förbereds 5 Steg

Först ska ytterdörren lyftas av. Har den hängt där några år, kan några av skruvarna på gångjärnen kanske vara lite svåra att få ut. Vi monterar av vår dörr och flyttar in den i verkstan, där det finns gott om plats att arbeta.

På dörren sitter en gammal larmskylt, som först ska tas bort, och så ska låsbricka, gångjärn, låskista, handtag och så vidare tas bort.

1

Ta bort alla metallrester. Det är viktigt att det inte sitter rester från skruvar eller spik i dörren. Här tar vi bort den sista biten skruv från larmskylten med en tång.

2

Dörrhandtaget tas bort. Alla skruvar skruvas ut, och så kan handtaget tas bort. Det kan vara monterat med genomgående skruvar, så du kan behöva använda en skruvmejsel från den andra sidan också.

3

Skruva loss låscylindern. Här är det bra att notera hur sprint, eller medbringare, och cylinder sitter ihop. Ta gärna bilder, som du kan titta på senare när dörren ska sättas ihop igen.

De två skruvarna vid sprinten skruvas ut, så att hela cylindern kan tas bort.

4

Låskistan lossas. Den sitter ofta med två eller tre vanliga skruvar. Det är lätt att dra ut låskistan, när skruvarna är utskruvade.

5

Gångjärnen tas bort till sist. På den här dörren sitter gångjärnen med fyra skruvar. Se upp så att du inte skadar utfräsningen till gångjärnet när du tar bort det.

02
Färg tas bort och dörren grundas 6 Steg

Innan vi börjar måla ytterdörren, ska så mycket som möjligt av den gamla färgen tas bort. Annars kan vi inte få en snygg och slät dörr igen. Det är ett omfattande och tidskrävande arbete att ta bort färg från en dörr med många små paneler som den här, med många vinklar och vrår.

Dörren rengörs noggrant med färgborttagningsmedel. Därefter slipas den gamla färgen bort, innan dörren stryks med grundolja.

1

Dörren rengörs med färgborttagningsmedel. Det är viktigt att du kommer in i alla vinklar och vrår. Därefter torkas överflödigt färgborttagningsmedel bort med en trasa.

2

Färgen skrapas av. Färgborttagningsmedlet hjälper till att lösa upp färgen och gör det lättare att ta bort den. Här skrapar vi, försiktigt, med en gammal spackel.

3

Ytterdörren slipas. Dörren ska blankslipas, och det är ett större projekt. Börja med korn 60, och byt sedan till korn 80 eller 100. Dammsug träet när du är färdig.

4

Rengör med färgborttagningsmedel igen. Använd en svamp och rengör noga hela dörren. Som tidigare torkas överflödig vätska bort med en trasa. Låt dörren torka i en timme.

5

Stryk dörren med grundolja. Grundoljan är mycket viktig, eftersom den tränger in i och skyddar träet. Smöra på ett rejält lager.

6

Torka bort överflödig olja. Grundoljan ska tränga ner i träet, inte ligga ovanpå. Annars blir det svårt att få färgen att vidhäfta ordentligt.

03
Dörren spacklas och målas 6 Steg

Nu, när färgen är borta, är det lättare att se hur dörren egentligen mår. Och det finns en del sprickor i träet. Sprick-or där vatten kan tränga in. De ska förslutas. Till det använder vi kemiskt trä, en tvåkomponentsmassa, som blandas och arbetas ner i sprickorna.

När spacklet torkat och slipats ned i nivå med dörren, kan vi börja måla. En bra tumregel är att det är bättre att måla många tunnare lager än ett fåtal tjockare.

1

Här ska sprickor fyllas igen. Som du kan se, finns det sprickor i dörren som ska fyllas igen. Annars kommer fukt att tränga in och förstöra träet.

2

Det kemiska träet blandas. Den gula massan är det kemiska träet, den röda i tuben är härdaren. När massan väl är blandad härdar den på tio minuter, så blanda bara lite åt gången.

3

Massan spacklas på. Vi använder en liten spackel för att föra över massan till dörren och använder sen en större spackel för att fylla igen sprickorna. Ta lite åt gången.

4

Spackelmassan slipas. Låt det kemiska träet härda i cirka en timme, innan du börjar slipa det. Använd först korn 100, och avsluta med korn 180.

5

Dörren målas. Rolla först de stora ytorna och övergå därefter till pensel. Använd en bra utomhusfärg. Låt färgen torka minst tre timmar och slipa mellan strykningarna med korn 100. Måla dörren minst tre gånger.

Stryk med långa penseldrag och måla tunna lager. Slipa, och måla igen. På så sätt blir dörren slät.

6

Skruva ihop ytterdörren igen. Låskista, cylinder, handtag och gångjärn skruvas på, när dörren är helt torr efter den sista strykningen.

Material

 • Färgborttagningsmedel
 • Målartvätt
 • Grundolja
 • Kemiskt trä
 • Träfärg
 • Sandpapper korn 80, 100 och 180

Tidsförbrukning

En helg, inklusive torktid.

Pris

Ca. 2.000 kr.

Svårighetsgrad

Renoveringen är inte svår, men den är omfattande och kräver noggrannhet.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Ytterdörrar