Ny tröskel till ytterdörren

Byt ut den gamla tröskeln mot en ny, fint kärnvirke från ek. Det är inte det lättaste projektet, men så håller det också i många år framöver.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
350 kronor

Intro

Hundra år. Det är en hög ålder, också för en tröskel. Men nu kan man se att tidens tand har gnagt så mycket att tröskeln måste ersättas. Tröskeln har nästan urholkats, har sjunkit på mitten och har angripits av röta. Det drar genom dörren och regnvattnet rinner in. Vi tillverkar därför en ny tröskel av ek, make till den gamla, för då håller den nya säkert ett par generationer.

För att kunna fästa tröskeln i karmens laxstjärtsfogar, sågar vi av tröskeln och monterar den i två omgångar innan vi limmar och skruvar ihop den på mitten. Då slipper vi plocka bort den gamla karmen och laga väggen runt den.

När tröskeln har limmats ihop, slipats och strukits med olja kan man inte se var tröskeln har fogats ihop.

Före
Slitaget på den gamla tröskeln är så stort att dörren inte längre sluter tätt nertill. Tröskeln har spruckit på flera ställen och det innebär att den drar till sig både fukt och smuts.

Efter
Den nya tröskeln har fall utåt, så att vattnet rinner bort från bostaden och inte in i hallen.

Instruktion

01
Förberdelser 4 Steg

Tröskeln har slitits så mycket att det nästan inte finns någon fals kvar. Det är en av anledningarna till att det drar kraftigt. På undersidan av tröskeln ser det värre ut, för där har betongen i trappsteget spruckit och släppt förbi fukt, så att tröskeln angripits av röta.

När tröskeln har sågats av och försiktigt lirkats loss från karmen på båda sidor, ska vi laga betongen. Det är viktigt för oss att få bort all lös betong och puts, och vi dammsuger noga innan vi gjuter igen hålet i nivå med trappstegsplanet. Vi ser till att betongen sluttar lite bort från dörren.

Den gamla tröskeln används som mall för laxstjärtsfogarna i den nya.

1

Börja med att såga av den gamla tröskeln. Vinkla fogsvansen en aning så att en del av tröskeln genast kan lyftas upp. För att träet inte ska klämma fast bladet pressas en kofot in under tröskeln.

2

Dra loss tröskeln i sidled från sin plats. Det vill säga att du inte ska dra mot dig, för då skadar du träfogen i karmen. Här är det en laxstjärtsfog, och den kan användas som mall när du tillverkar den nya tröskeln.

3

Städa och dammsug. Se till att få bort alla lösa partiklar. Här upptäcker vi att tröskeln har rötskadats på undersidan. Den övre delen är mycket sliten men bortsett från rötskadan är träet torrt och hårt efter 100 år på plats.

4

Här är det nödvändigt med en lagning av betongen. Om underlaget för tröskeln är betong, som har skadats så mycket som här, så ska dugjuta nytt underlag. Vi använder snabbetong och håller lagningen fuktig ett par dagar.

02
Forma tröskeln 7 Steg

Eftersom tröskeln ska fogas ihop med karmen med en laxstjärtsfog, kan du inte utan vidare skjuta in tröskeln. Du måste först dela den i två bitar och sedan foga ihop dessa. När du har delat tröskeln i två delar, som ska vara längre än halva avståndet mellan karmarna, skruvar du ihop den med hjälp av en bladfog men utan lim.

Först ska du göra falsen och forma laxstjärtsfogarna på kortändarna. Falsen görs med ett litet fall utåt så att regnvatten rinner bort från tröskeln.

Palla upp tröskeln 3 mm längs ena långsidan (den som är utåt) och för sedan fräsen längs träet.

1

Bladfogen på mitten. Slipa ekbrädan slät med korn 80. Såga av den vinkelrätt på mitten med cirkelsåg. Vänd baksidan uppåt på ena biten och skjut ihop delarna. Nu kan du fräsa ut för bladfogen med notfräs i handöverfräsen.

2

Fräs ett spår där bladfogens yttre kanter hamnar, och gör det vinkelrätt längs anhåll. Ställ in fräsen till halva brädans tjocklek. Fräs nu ut eller fräs en mängd spår och ta bort resten med stämjärn. Spåren kan även göras med såg.

3

Anpassa fogen. Borra först 10 mm plugghål med träborr. Borra sedan vidare med smalare borr som förborrning för skruvarna. Sätt ihop delarna med syrafasta skruvar och fräs den långa falsen.

4

Börja på laxstjärtsfogen. Stryk färg på tapparna på den gamla tröskeln och överför dem till den nya. Såga ut tapparna med fintandad såg. Såga på utsidan av strecken så att tapparna blir lite för stora. De justeras sedan med stämjärn.

5

Stäm ut tapparna. När du har sågat på båda sidor av tapparna ska hålen mellan dem stämmas ut. Slå ner stämjärnet lodrätt med ett par kraftiga slag precis i bottenstrecket. Den platta sidan av stämjärnet ska vändas mot tröskeln.

6

Stäm in från sidan. Arbetet kan utföras lite grovt och det gör inget om du tar bort 2-3 mm tjocka spån i sänder. Vänd tröskeln när du är halvvägs igenom och gör likadant från andra sidan. Först nu anpassar du tröskelns längd.

7

Fräs ett lätt fall på falsen. Här för vi handöverfräsen helt vågrätt medan den vilar på två styrlister. Tröskeln har pallats upp längs ena långsidan med 3 mm tjocka bitar. Därför blir det nu ganska lätt att fräsa ett fall på tröskeln.

03
Monteringen 5 Steg

När du är säker på att längden är den rätta och du har kapat tröskeln, skruvar du isär den och knackar försiktigt in de två delarna i var sitt karmsidostycke. Först när du är säker på att delarna passar ihop lägger du kilarna på plats och stryker lim på delarna och skruvar ihop.

För att det inte ska kunna tränga in vatten under tröskeln ska du foga mellan underlaget och tröskeln. Det görs bäst med kalkbruk som håller vatten ute, men som också låter instängd fukt vandra ut. Kalkbruk kan dessutom lätt ersättas med nytt om det med tiden skulle spricka eller släppa.

1

Kolla att tapparna på tröskel och karm passar ihop. De ska lätt glida in i varandra när du slår försiktigt på tröskeln. Justera tappar och hål på tröskeln om det behövs. Olja in tapparna på karmen.

2

Stryk lim på den breda bladfogen. Använd ett s.k. utelim eller vinterlim. Men först ska du ha lagt tjärpapp och kilar där tröskeln ska ligga. Palla upp tröskeln cirka 10 mm och skruva ihop delarna med rostfria och syrafasta skruvar.

3

Plugga igen skruvhålen. Här använder vi 10 mm pluggar av ek, som vi har gjort med pluggborr. Vänd pluggarna så att ådringen passar med tröskeln och knacka i dem med lim. Skär av uppstickade del när limmet har härdat.

4

Hålet under tröskeln drevas. Här använder vi gammaldags drevgarn men det går även bra med moderna drevremsor. Stick in remsorna 20-30 mm. Kolla till sist att tröskeln ligger orubbligt när du går på den.

5

Avsluta med en fog av rent kalkbruk. Den kan andas och släpper ut ev. instängd fukt men släpper inte in vatten. Den är billig och lättlagd. Pressa in fogen några millimeter under tröskeln och släta till den med fogslev.

Material

 • En bit ek av bästa kvalitet, här är storleken 1150 x 155 x 52 mm
 • 3-4 liter blandad snabbetong för gjutning under tröskeln
 • Takpapp, 100 x 15 cm
 • Drevgarn eller drevremsor
 • Kilar av furu eller ek som doppats i träolja och lasyr
 • Kalkbruk till fogning

Specialverktyg

 • Cirkelsåg eller sänksåg
 • Handöverfräs
 • Notfräs, hårdmetall
 • Fintandad såg

Tidsförbrukning

Beror på din hantverksmässiga bakgrund, men räkna med en arbetsdag om inga komplikationer inträffar.

Pris

Cirka 350 kr inkl. skruvar.

Svårighetsgrad

Arbetet är inte lätt, för det kräver att du är mycket noggrann och vet hur du använder handöverfräs och stämjärn.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Trösklar