Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Hundra år. Det är en hög ålder, också för en tröskel. Men nu kan man se att tidens tand har gnagt så mycket att tröskeln måste ersättas. Tröskeln har nästan urholkats, har sjunkit på mitten och har angripits av röta. Det drar genom dörren och regnvattnet rinner in. Vi tillverkar därför en ny tröskel av ek, make till den gamla, för då håller den nya säkert ett par generationer. För att kunna fästa tröskeln i karmens laxstjärtsfogar, sågar vi av tröskeln och monterar den i två omgångar innan vi limmar och skruvar ihop den på mitten. Då slipper vi plocka bort den gamla karmen och laga väggen runt den. När tröskeln har limmats ihop, slipats och strukits med olja kan man inte se var tröskeln har fogats ihop.