Tröskel av granit

VIDEO: En tröskel av granit är en väldigt hållbar lösning. Här kan du se hur muraren kapar till den med en våtkap, limmar fast den på betonggolvet och avslutar med en silikonfog.

Tröskeln ska ligga ovanpå den befintliga, så muraren börjar med att med hjälp av sin murarhammare knacka bort puts och ojämnheter från betongen, så att golvfixen ska kunna fästa ordentligt.

Tröskeln ska gå in under dörrkarmarna i båda sidor, så de måste sågas till en aning. Av en tillfällighet är tröskeln lika tjock som vattenpasset, så muraren använder vattenpasset för att markera på karmarna. Fogsvansen bärs av med en träkloss.

Använd aldrig själva granittröskeln, eftersom den lätt repas av sågklingan. Nu mäter muraren ut för tröskeln. Inneravståndet i dörren är 72,8 cm, då 72,5 cm mäts ut på granitskivan. Ett par mm spel behövs.

Muraren är noga med att markera med hjälp av en vinkelhake så att han är säker på att få ett vinkelrätt snitt i tröskeln. Tröskeln ska vara 11 cm i båda ändarna, så muraren avsätter det måttet på granitskivan. Kortsidesmarkeringarna förbinds med en lång rits.

Muraren använder vattenpasset för att bära av ritsen.u sågas granitskivan till med en kakelsåg. Glöm inte att kakelsågen oavbrutet måste tillföras mycket vatten, så att diamantklingan hålls både smord och kyld under arbetet. När tröskeln är tillsågad bryter muraren den sågade kanten med en vinkelslip.

Då blir den inte lika vass, och så blir den mer lik den icke sågade kanten. Som avslutning stryker muraren över kanten med en fin slipsten av karborundum. När tröskeln är tillsågad ska den läggas fast i dörrhålet.

Först förvattnar muraren. Han för sedan på golvfix och kammar med en tandspackel. Muraren för också på fix på baksidan av tröskeln. Tröskelplattan läggs på plats i fixen och justeras noggrant till rätt position.

Den fix som pressas ut plockas bort med reparationssleven. Muraren knackar nu tröskeln på plats med gummiklubban. Med hjälp av en fogslev ser muraren till att fixen sluter tätt under tröskeln.

När han är säker på att det är helt tätt avslutar han med att stryka över tröskeln och dess sidor med en fuktad kvast. I övergången mellan tröskeln och karmen fogar muraren med en bygg- och sanitetsfogmassa så att det blir helt tätt.

För att få en så jämn fog som möjligt använder uraren en plastskrapa som han drar i fogmassan. Du kan också använda ett fuktat finger.Nu är tröskeln klar och efter ett dygns torktid kan man gå på det.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trösklar