Ta bort dörren med full ångerrätt

Bara för att du vill ta bort dörröppningen mellan två rum, så behöver du inte mura igen den. Det kan räcka att trolla bort öppningen tillfälligt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1.000 kronor

Intro

Dörren måste bort och möblerna ska flyttas runt. Bostaden ska inredas på ett annorlunda sätt för att motsvara familjens behov. Men tänk om dörren behövs om några år, när förutsättningarna kanske har ändrats på nytt? Dörren ska alltså bort, men inte för tid och evighet.

Därför tas den bort med full ångerrätt. Själva öppningen täpps igen med byggskivor från båda sidorna, men karm och foderlister får sitta kvar. Det är en ganska lyckad lösning och ser naturlig ut – när skivorna har målats.

Konstruktionen är enkel. Två regelstommar skruvas fast i dörröppningen, en på varje sida av väggen. På stommarna monteras mdf-skivor och mellan skivorna fylls utrymmet med isolering. Beroende på hur tjock väggen är får du plats för 120 eller 145 mm isolering som dämpar ljud effektivt. Regelstommarna ska placeras så att skivorna sitter plant med väggen.

Instruktion

01
Regelstomme 5 Steg

Om inte väggen är extremt tunn så behövs det en regelstomme på bägge sidorna av dörröppningen för att det ska gå att fästa byggskivor plant med väggarna.

Varje regelstomme består av två vågräta reglar, en upptill och en nertill, och tre lodräta reglar. Två av dem sätts längst ut mot sidorna medan den tredje fästs ungefär på mitten, t.ex. 40 eller 45 cm från ena sidan. Det är inte så noga var den placeras - det viktigaste är att den är lodrät och att du vet var den står när byggskivan skruvas fast.

1

Mätt dörröppningens bredd både upptill och nertill. Med tumstock mäter du från ena sidan och sätter ett streck t.ex. 40 cm från karmen. Mät sedan från den andra sidan till strecket och lägg ihop måtten så har du exakt bredd.

2

Sätt ett märke 16 mm in från karmens utsida. Skivan är endast 12 mm tjock men genom att dra in den lite slipper vi problemen med att foderlister eller karm är lite skeva.

3

Skruva fast korta reglar A under karmöverstycket och längst ner mellan karmsidorna. Fäst reglarna med 4 x 70 mm skruvar och använd tre i varje regel.

4

Skruva nu fast de lodräta reglarna B på karmsidorna med 4 x 70 mm skruvar. Fäst fyra skruvar i varje regel. Reglarna ska förstås först sågas till för att passa mellan de vågräta reglarna.

5

Skruva fast en mittregel C i den vågräta regeln A. Fäst den 40 cm från den ena sidan. Dra i en skruv snett uppåt från ena sidan och två skruvar från den andra sidan. Rikta in regeln lodrätt och fäst den nertill på samma sätt som upptill.

02
Skivorna 7 Steg

Nu ska du mäta upp för de skivor som ska dölja dörröppningen. Det är nödvändigt att mäta noga för det är sällan som alla hörn i en dörröppning har räta vinklar. Ju mer noggrann du är med mätningen, desto lättare blir det att få skivan att passa när den sätts på plats. Små glapp och liknande täcker du med fogmassa. Det är nu som du verkligen får nytta av mittregeln, som du har monterat absolut lodrätt 40 cm från den ena karmsidan.

1

Sätt ett märke på regeln B 100 cm ner från hörnet på ena sidan. Med vattenpass överför du märket via mittregeln C till regeln på den andra karmsidan.

2

Fortsätt på motsatt sida av karmen och mät ner till märket som du precis har satt. Här ser vi att avståndet är 100,6 cm och vi har alltså en skevhet på 6 mm att ta hänsyn till.

3

Rita in mittregeln och de vågräta märkena på mdf-skivan. I stället för att dra strecket 40 cm från kanten drar du det nu 45 cm från kanten. Mät sedan ut till alla hörn från det vågräta strecket och från linjen som markerar mittregeln.

4

Såga till skivan med cirkelsåg (eller med bordscirkelsåg, om du har en sådan). Såga på rätt sida av strecken så att skivan blir någon millimeter mindre åt alla håll än dörröppningen. Då får du plats för en fog hela vägen runt.

5

Spika fast skivan på regelstommen med 30 x 1,2 mm dyckertar. Har du en dyckertpistol använder du den. Det går också bra att skruva fast skivan, men då ska alla skruvar försänkas. Mdf-skivan är hård så du måste först förborra.

6

Lägg isolering i dörröppningen när regelstommarna är klara och du har fäst den ena av skivorna. Isoleringen ska sitta i spänn men får inte pressas ihop för då försvinner isoleringsförmågan och ljudet tränger igenom konstruktionen.

7

Montera en mdf-skiva även på den andra sidan. Du får inte tro att dörröppningen är lika stor på bägge sidorna så du måste mäta på nytt för att skivan ska passa när den sätts fast.

03
Avslutande finish 4 Steg

Dörren tas visserligen bort, men foderlisterna sitter kvar. För att det inte ska se underligt kan du montera en sockel nertill framför skivorna. Du bestämmer själv om sockeln ska vara som resten av socklarna i rummet eller om du vill sätta foderlist i stället för sockellist.

Dörröppningen trollas visuellt bort när skivorna har målats i samma färg som väggen - eller kanske rent av i en kontrastfärg för att framhäva listerna.

Foga noga längs kanterna med akrylfogmassa. Massan gör det svårt för ljudet att tränga igenom så foga noga.

1

Fäst en sockel nertill på bägge sidorna av väggen. Sockeln kan fästas med skruvar eller dyckertar på cirka var 25:e cm. När skruvar och dyckertar har spacklats över och målats så syns de inte.

2

Täpp igen alla små springor med akrylfogmassa som ger en fin finish och ser till att det inte kan tränga ut ljud längs kanterna på skivorna.

3

Måla skivorna när du har försänkt och spacklat över alla skruvar och dyckertar. Räkna med att mdf-skivor måste strykas tre gånger. Om du använder en slät lackrulle kan du få en superfin blank yta.

4

Dörren är borta och hålet har trollats bort. Men inte permanent för foderlisterna sitter kvar.

Material

• 12 mm mdf-skivor, 2 st.
• 45 x 70 mm reglar, cirka 18 meter
• 4 x 70 mm skruvar
• 30 x 1,2 mm dyckertar
• Isolering
• Snickarspackel
• Akrylfogmassa
• Färg

Specialverktyg

• Cirkelsåg med sågskena
• Dyckertpistol

Tidsförbrukning

Nästan 2 dagar.

Pris

Mellan 700 kr och 1000 kr.

Svårighetsgrad

Den största utmaningen är att mäta mycket noga för skivorna eftersom dörröppningar sällan har fyra vinkelräta hörn. Resten av arbetet är ganska enkelt.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Dörrar