Gör-det-själv-skjutdörrar till källaren

Det här skåpet med skjutdörrar är perfekt för den svala källaren. Luckorna består av ramar med hålad masonit som ger bra ventilation inne i själva skåpet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
3.000 kronor

Intro

När villan inte är så stor gäller det att utnyttja utrymmet i källaren på bästa sätt för att få plats för allt som inte används så ofta.

Men vad gör man när källaren också används till kontor, motion och lek? Jo, man snickrar ett antal hyllplan och sätter på en vägg och framför hyllorna monterar man skjutdörrar.

Det har vi i alla fall gjort i en villa, där flera rör hindrade oss från att använda standardhyllor. Rören gjorde det också omöjligt att sätta upp skåp, som annars hade varit en enkel och elegant lösning.

Vi sågade i stället till hyllorna så att de passade runt rör och andra hinder. Därefter snickrade vi en vägg och fyra stora skjutdörrar. När dörrarna hade satts på plats fick vi ett förråd där man lätt kommer åt sakerna.

Instruktion

01
Hyllplanen monteras på konsoler 7 Steg

Till hyllplan har vi valt melaminklädd spånskiva. Den är relativt billig, behöver inte slipas eller målas, kan monteras direkt och är lätt att hålla ren.

Skivorna monteras på konsoler och ju mera saker du vill ha på dina hyllor, desto tätare ska konsolerna sitta och desto kraftigare ska de förstås vara.

På grund av alla rör tvingas vi såga urtag i skivorna, och där det är nödvändigt att skarva dem använder vi hålplåt.

1

Börja med att mäta, så att du vet var hyllplanen ska monteras, t.ex. fyra hyllplan med 35 cm avstånd. Vi sätter det undre hyllplanet 50 cm över golvet för att få plats för större saker på golvet.

2

Markera för skruvarna, som ska bära konsolerna (N). De runda hörnen på konsolen kan förvirra så vi lägger en list ovanpå för att konsolen ska hamna precis under hyllplanet.

3

Skruva fast konsolerna på väggen. Eftersom vår vägg är av tegel förborrar vi och sticker in pluggar i hålen. Ju flera konsoler, desto mer kan de billiga hyllplanen av melamin belastas.

4

Markera på hyllplanen (M) för rör och andra hinder. Håll hyllan på plats, fast utanpå röret. Dra vinkelräta streck ut från röret och avsluta med en halvcirkel. Den kan du rita med hjälp av en kopp eller burk.

5

Såga urtag i hyllplanet med sticksåg. För att inte trasa sönder melaminet ska du använda fintandat sågblad. Såga gärna från undersidan av hyllplanet så får du snyggare ovansida.

6

Det kan bli nödvändigt att skarva hyllplanen. Det kan du göra ovanpå en konsol, men om du använder hålplåtar kan du skarva skivorna var som helst.

7

Lägg hyllplanen på plats och fäst dem på konsolerna med 4 x 16 mm skruvar. De får inte vara längre för då finns risk att de sticker upp på ovansidan.

02
Styrprof lerna sätts ihop och monteras 5 Steg

När du har satt upp alla hyllplanen är det dags att snickra den ram, som gör det möjligt att sätta upp skjutdörrar.

Här är det så många rör att vi fäster en skiva (L) upptill. Under den ska skjutdörrarna monteras.

Börja med ramen av delarna D och E. Fortsätt med styrprofilerna som dörrarna rullar i. De fästs på golvet och under skivan upptill. Profilerna snickras av tre lister - A, B och C.

1

Fäst de lodräta ramdelarna (D) på väggen med 10 x 80 mm fasadpluggar (här från Fischer). Borra hål genom ramen och in i väggen. Stick sedan in plugg och skruv genom ramen och dra fast.

2

Ramdelen (E) under taket fästs. Hur det ska göras beror på vad taket består av. Är det betong kan du använda fasadpluggar. Är det ett träbjälklag gäller det att hitta bjälkarna.

3

Styrprofilerna sätts ihop av fem 22 mm breda lister. Börja med en hög list (A) sedan en låg (B) osv. Fäst dem en efter en med lim och 4 x 40 mm skruvar.

4

Fäst ett vinkelbeslag i varje ände på den profil som ska monteras upptill. Bottenprof len kan du fästa i golvet eller med skruvar snett in i ramen (D).

5

Fäst styrprofilen upptill med 4 x 40 mm skruvar i beslaget. TIPS: Fäst en kloss (X) på rätt höjd och lägg prof len på den medan du skruvar.

03
Måla skjutdörrarna och sätt ihop dem efteråt 6 Steg

Det är en fördel att måla både ramarna och dörrbladen till skjutdörrarna innan du sätter ihop dem, framför allt om du vill ha olika färger på dem.

Skruva ihop ramarna innan du målar. När du har grundat en gång spacklar du alla skarvar och jack innan du stryker dem en gång till.

Ramarnas fogar är inte särskilt starka, men så snart masoniten har monterats får dörren styrka.

1

De hålade masonitskivorna målas snabbt och lätt med rulle på den blanka framsidan. Grunda först och rulla ytterligare en gång efter lätt finslipning av den grundade ytan.

2

Skruva ihop ramarna med långa skruvar genom sidorna (G) och in i listerna J och H. Lägg listerna på en vinkelrät skiva så blir också ramarna vinkelräta. Fixera listerna med tving medan du skruvar.

3

Stryk lim på baksidan av ramen när färgen på både ramar och masonit har torkat. Använd vanligt trälim.

4

Lägg masonitskivan (K) i det våta limmet och skruva fast den med 4 x 20 mm skruvar på var 20:e cm. Skivan ska placeras 10 mm från ramens underkant så att masoniten inte kommer ner i prof len.

5

Fäst två ottomanrullar (P) under varje dörr med 4 x 20 mm skruvar och sedan är dörrarna klara. Du behöver inte sätta handtag på dem - de är bara i vägen.

6

Skjutdörrarna sätts på plats genom att du först lyfter upp dem i ett av spåren och sedan sänker ner dem i motsvarande spår i prof len på golvet.

04
Skivan under taket anpassas efter rören 5 Steg

Ovanför dörrarna och upp till taket fäster vi en skiva, och här måste vi anpassa den efter alla rör som sitter i vägen.

När det är gjort går det snabbt att fästa skivan på den ram, som vi redan har monterat och som består av en taklist (E), två vägglister (D) och en övre styrprofil av listerna A och C. Vi använder flera skivbitar och de fästs på en ram bestående av listerna F. Därefter spacklas och målas skivorna.

1

De genomgående rören markeras på skivan (L). Vi spänner fast en skivbit med tvingar på ramen och markerar med lodräta streck var rören hamnar. Rundningarna ritas med hjälp av en kopp eller en burk.

2

De markerade delarna sågas bort med sticksåg. Bitarna som sågats bort där rören hamnar kan du slänga. Men resten av delarna ska du hand om. De sätts på plats när skivan satts upp runt rören.

3

Skjut den färdigsågade skivan på plats. Fäst den med 4 x 40 mm skruvar på ramen och styrprofilen. Förstärk skivan på baksidan med lister (F), så att du kan skarva med en ny skiva.

4

Skruva fast den bortsågade delen (L1) på ramen ovanför rören. Du slipper inte spackla - bara nästan. tips: Du måste förborra och försänka skruvhålen för skruvarna i masonitskivan.

5

Du klarar även de skeva urtagen om du först gör en mall av kraftigt papper eller tunn kartong. Klipp till mallen och kolla att den passar rör och hinder. Om inte, så klipper du en ny tills den passar.

Material

Förrådets fasta delar

22 x 45 mm hyvlad furu:
• 6 styrlister (A) à 338 cm till profiler

22 x 34 mm hyvlad furu:
• 2 mellanlister (B) à 338 cm till bottenprofilen

22 x 22 mm hyvlad furu:
• 2 mellanlister (C) à 338 cm till topprofilen

45 x 95 mm reglar:
• 2 ramdelar (D) à 217 cm till väggarna

22 x 45 mm hyvlad furu:
• 1 ramdel (E), 338 cm, längs taket
• Förstärkning (F) bakom täckskivan

12 mm mdf:
• 1 täckskiva (L), 30 x 347 cm

16 x 400 mm melaminklädd skiva:
• 6 hyllplan (M) à 244 cm

Dessutom:
• 30 x 35 cm konsoler (N)
• Skruvar: 4 x 16, 4 x 40 och 5 x 80 mm
• 6 hålplåtar, 5 x 20 cm
• 10 x 80 mm fasadpluggar med skruvar
• Pluggar
• 2 vinkelbeslag, 80 mm breda
• Trälim
• Snickarspackel
• Grundfärg och färg

Fyra skjutdörrar

16 x 45 mm hyvlat trä:
• 8 lodräta lister (G) à 182,5 cm
• 8 vågräta lister (H) à 78,5 cm

16 x 95 mm hyvlat trä:
• 8 vågräta lister (J) à 78,5 cm

3,5 mm hålad masonit:
• 4 dörrblad (K) à 85,5 x 179 cm

Dessutom:
• 8 ottomanrullar (P)
• Skruvar: 4 x 20 och 5 x 80 mm
• Snickarspackel
• Grundfärg och färg
• Trälim

Tidsförbrukning

2-3 dagar plus torktider.

Pris

Räkna med cirka 3000 kr.

Svårighetsgrad

Du måste kanske improvisera för att komma på en lösning på de små problem, som du kan råka ut för.

Ritning

Fasta hyllplan bakom skjutdörrarna

När alla hyllplan (M) har sågats till och monterats, sätts en ram av reglar (D och E) på väggar och i tak. Därefter monteras E styrprof ler för dörrarna, och de sätts ihop av listerna A, B och C. Upptill avslutas F med en skiva (L).

Måtten ska förstås anpassas efter ditt utrymme. Är det möjligt kan du låta dörrarna gå hela vägen upp till taket.

Fasta hyllplan bakom skjutdörrarna

Styrprofilerna

Styrprofilerna för skjutdörrarna sätts ihop av 22 mm breda lister som är olika höga. Tre höga styrlister (A) sätts runt två lägre lister (B) i bottenprof len och runt listerna C i takprof - len. Listerna bildar två spår som de 16 mm tjocka dörrarna rullar i. Genom att använda lägre mellanlister upptill blir spåren djupare och det underlättar vid montering av skjutdörrarna.

Spåren är djupare upptill än nertill, för då kan du skjuta upp dörren i spåret och sedan släppa ner den i bottenprofilen. När dörren ska tas bort gör du likadant.

Styrprofilerna

Skjutdörrarna

Det är lätt att snickra dörrarna eftersom de sätts ihop utan komplicerade fogar. Ramen ska bara limmas och skruvas fast på en masonitskiva. Träet i ramens övre och undre del (J) är bredare än på sidorna (G) och i mitten (H). Det ger en stark och vridstyv dörr.

Ramen fästs på hålad masonit (K – perforerad board), som ger bra ventilation i förrådet.

Hjulen (P) gör att skjutdörren rullar lätt.

Skjutdörrarna

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skjutdörrar