Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När villan inte är så stor gäller det att utnyttja utrymmet i källaren på bästa sätt för att få plats för allt som inte används så ofta. Men vad gör man när källaren också används till kontor, motion och lek? Jo, man snickrar ett antal hyllplan och sätter på en vägg och framför hyllorna monterar man skjutdörrar. Det har vi i alla fall gjort i en villa, där flera rör hindrade oss från att använda standardhyllor. Rören gjorde det också omöjligt att sätta upp skåp, som annars hade varit en enkel och elegant lösning. Vi sågade i stället till hyllorna så att de passade runt rör och andra hinder. Därefter snickrade vi en vägg och fyra stora skjutdörrar. När dörrarna hade satts på plats fick vi ett förråd där man lätt kommer åt sakerna.