Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
De avlutade furudörrarna hade vardera
fyra speglar symmetriskt fördelade. När dörrarna var stängda blev det mörkt i denna del av rummet. Nu kommer det in mycket ljus i rummet, och det gör det från två håll.

De avlutade furudörrarna hade vardera fyra speglar symmetriskt fördelade. När dörrarna var stängda blev det mörkt i denna del av rummet. Nu kommer det in mycket ljus i rummet, och det gör det från två håll.

Många gamla bostäder har en hopplös inredning med mångasmå rum, vilket ger mörka hörn och ytor. För att få in mera ljus i bostaden kan man riva en vägg eller två, men det finns enklare och inte så genomgripande lösningar. Sätt glas i innerdörrarna.

Här handlar det om gamla, massiva furudörrar med speglar, och de är sannerligen värda att bevara. Men den avlutade stilen hörde 70- och 80-talen till, så dörrarna målas vita, vilket också ger ett ljusare intryck. Den stora skillnaden kommer när speglarna (det heter partierna mellan ramdelarna) ersätts med klart, starkt glas. Speglarna är sällan limmade utan ligger i spår i ramen. Spåren fräses bort på ena sidan så att speglarna kan tas bort och ersättas med glas och nya lister, som håller glasen på plats.

När du sedan monterar glaset hålls de på plats av lister. De kan du antingen fräsa själv eller köpa färdiga beroende på hur bra du är med din handöverfräs.