Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är viktigt att du är mycket noggrann när du mäter öppningen i väggen för dörren. Kolla att vinklarna är vinkelräta eller att du kan få plats för en vinkelrät karm i öppningen.