Ny källardörr med skevt format

Det är inte alltid man kan köpa en standarddörr och såga av den lite för att få den att passa. Om öppningen i väggen är mycket smal eller låg tvingas du snickra dörren själv. Här är en busenkel metod.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
750 kronor

Intro

Det är viktigt att du är mycket noggrann när du mäter öppningen i väggen för dörren. Kolla att vinklarna är vinkelräta eller att du kan få plats för en vinkelrät karm i öppningen.

Instruktion

01
Var mycket noggrann när öppningen mäts 2 Steg

Det är viktigt att du är mycket noggrann när du mäter öppningen i väggen för dörren. Kolla att vinklarna är vinkelräta eller att du kan få plats för en vinkelrät karm i öppningen. Det kan vara nödvändigt att justera måtten en smula bara för att kunna montera en vinkelrät karm. Kolla att karmen får plats i öppningen innan du snickrar dörren.

1

Mät dörröppningen noga. Kolla de vågräta måtten upptill, på mitten och nertill. Kolla också de lodräta måtten längs sidorna. Undersök om hörnen är vinkelräta.

2

Tänk på att golvet kan vara ojämnt eller slutta. Palla upp ett vattenpass tills det står vågrätt och använd ovansidan som vågrätt plan.

02
Skruva ihop en dörrkarm 5 Steg

Innan du snickrar dörren måste du ha gjort karmen klar och dubbelkollat att den kan monteras vågrätt och lodrätt i öppningen i väggen. Glöm inte att det ska finnas cirka 10 mm luft hela vägen runt karmen för drevning och tätning.

Limma och skruva ihop karmen och låt limmet torka ett dygn. Därefter kan du sätta igång med dörren.

1

Mät upp alla delar till karmen. Här använder vi furu, men det kan vara en fördel att välja ett hårt träslag som ek till tröskeln för att den inte ska slitas så mycket.

2

Markera var du ska skruva. Dra ett streck 5 mm in på karmöverliggaren B och tröskeln. Då hamnar skruvarna mitt i träet på de lodräta karmdelarna.

3

Förborra för skruvarna. Borra tre stycken 3 mm hål i vardera änden på överliggare och tröskel, och borra vidare in i de lodräta karmdelarna så att de inte spricker.

4

Limma och skruva ihop karmen. Använd trälim och sätt ihop karmen med 4 x 60 mm skruvar. Se till att karmen hålls vinkelrätt medan limmet torkar.

5

Kolla karmens invändiga mått. Det är ju dessa som avgör hur stor dörren kan bli. Mät längs sidorna och ett par gånger tvärs över.

03
Dörren görs av en ram och två skivor 9 Steg

Nu när du är klar med karmen ska du snickra en dörr som passar i karmen. Den ska därför vara 3 mm mindre än karmen, hela vägen runt. Eftersom dörren är tjock (63 mm) ska den ena kanten hyvlas lite skev för att dörrkanten inte ska ta emot när dörren öppnas och stängs. Den ena skivan görs också 3 mm mindre.

1

Rita ett streck på den ena av sidorna F 3 mm in från kanten men endast på ena sidan. Då ser du hur mycket som ska tas bort för att dörren ska kunna öppnas och stängas utan att ta emot.

2

Nu ska du hyvla. Det går ju inte att såga bort en trekant som är 0 mm i ena spetsen och 3 mm i den andra. Spänn fast sidan på ett par bockar och hyvla eller slipa med maskin.

3

Stryk lim på båda sidorna F. Spruta ett par strängar eller dra i sicksack på ena sidan av sidostyckena och lägg sedan en skiva ovanpå.

4

Skruva fast skivan H1 på sidostyckena F med 3,5 x 40 mm skruvar. Försänk skruvhuvudena så mycket att du senare kan spackla över dem.

5

Limma fast de fyra tvärreglarna G mellan sidorna F. De ska passa precis i storlek. Fäst dem sedan med ett par skruvar i varje och försänk skruvarna.

6

Justera tvärreglarnas placering innan de skruvas fast. Det ska vara ungefär lika stort avstånd mellan dem.

7

Isolera dörren. Skär till 45 mm mineralull J så att du får tre bitar som är något för stora för utrymmena och tryck dem på plats.

8

Limma fast den andra skivan H2 när du har lagt på rikligt med lim på både sidostyckena och tvärreglarna.

9

Skruva fast skivan på samma sätt som den första. Skivorna ska fästas med skruvar på cirka var 15:e cm. Hyvla skivkanten plant med sidoregeln.

04
Gångjärnen försänks i både dörr och karm 8 Steg

Det är dags att montera gångjärnen och de ska försänkas i både karmen och dörren. Mät tjockleken på gångjärnen så att du vet hur mycket du ska ta bort med stämjärn eller handöverfräs. Du behöver två gångjärn. Det undre sätts 22,5 cm från tröskeln, det övre 17,5 cm från dörrbladets ovansida. Här behövs inte ett tredje gångjärn, men om du monterar ett ska det sitta cirka 22 cm under det övre.

1

Håll gångjärnet på dörrbladets kant där det ska sitta. Från ovansidan av dörren till ovansidan på gångjärnet är det 17,5 cm. Från tröskeln till underkanten på det undre gångjärnet är det 22,5 cm.

2

Mät hur långt in gångjärnet hamnar på kanten. Det är viktigt att du vet hur långt in beslaget hamnar så att du kan överföra placeringen till karmen.

3

Överför gångjärnens placering till karmen. Det är alltså här 40 mm från kanten, 178 mm från ovankanten och 228 mm från underkanten inkl. 3 mm luft.

4

Rita av beslagen på karmen med penna. Det går också bra att ritsa omkretsen med t.ex. en syl.

5

Skär med vass hobbykniv i dina streck. Har du stadig hand kan du också använda stämjärn, men det är mest en fråga om övning och erfarenhet.

6

Stäm eller fräs bort trä så att gångjärnet kan försänkas. Det innebär att du ska ta bort cirka 5 mm. Gångjärnet ska försänkas så mycket att det ligger plant med träet.

7

Lägg gångjärnen i sina urtag och fäst dem med passande skruvar. Här använder vi försänkta 5 x 20 mm skruvar.

8

Falsen i karmen gör du genom att limma och spika fast listerna D och E på insidan av karmen.

05
Montera karmen och haka fast dörren 8 Steg

Innan du monterar dörrkarmen och dörren är det klokt att måla delarna. Det är nämligen lättare att komma åt på så sätt. Dörrkarmen dras fast med tre karm-skruvar på varje sida, alltså precis så som alla andra karmar monteras.

1

Det går åt en del brickor och kilar när en karm monteras. Var noggrann med att karmen ställs vågrätt.

2

Kolla att karmen står lodrätt och att tröskel och karmöverstycke är vågräta. Kila fast karmen i takt med att du justerar den. Kolla ofta med vattenpass. Alla hörn ska vara vinkelräta.

3

Skruva fast karmen. Använd helst justerbara karmskruvar, men det går även med grova monteringsskruvar. Se till att karmen står som den ska.

4

Haka fast dörren på gångjärnen och kolla att det är lika mycket luft hela vägen runt mellan karmen och dörren. Det bör vara en springa på 3 mm.

5

Öppna dörren och fäst tätningslister på falsen. Här används en grov list som fästs med klammer. De håller bättre fast än en självhäftande list.

6

Täta med mineralull hela vägen runt och avsluta med att fästa en trälist över springan mellan karm och vägg. Stoppa in en bottningslist från insidan och täta med akrylfogmassa.

7

Fäst magnetlås på karmen om det är en invändig dörr mellan t.ex. bostad och förråd. Montera annars ett riktigt lås med trycken i dörren.

8

När du har monterat handtagen är dörren klar.

Material

22 x 125 mm bräda:
• 2 lodräta dörrkarmar (A) à 171,1 cm
• 1 karmöverliggare (B), 78,8 cm
• 1 tröskel (C), 78,8 cm

21 x 33 mm list:
• 2 anslagslister (D) på sidorna à 166,9 cm
• 2 anslagslister (E), topp/botten à 74,4 cm

45 x 95 mm regel:
• 2 sidor (F) à 170,5 cm
• 4 tvärreglar (G) à 54,8 cm

9 mm plywood:
• 1 dörrblad (H1), 73,8 x 170,5 cm
• 1 dörrblad (H2), 73,5 x 170,5 cm

Dessutom:
• Mineralull (J), 45 mm
• Trälim
• Skruvar (4 x 60 mm, 3,5 x 40 mm,
5 x 20 mm) och spikar (40 x 1,5 mm)
• 6 monteringsskruvar
• 2 gångjärn
• 2 magnetlås och dörrhandtag
• 6 m tätningslist
• Drevremsor och elastisk fogmassa

Tidsförbrukning

Det tar ett par dagar och sedan ska ju dörren målas.

Pris

C:a 750 kr inklusive färg.

Svårighetsgrad

Kom ihåg att vara noggrann när du tar mått och när du monterar gångjärnen.

Ritning

Här är dörrens konstruktion

Måtten på dörren passar till en dörröppning på 176,5 x 80,8 cm. Justera måtten efter din dörröppning.

Här är dörrens konstruktion

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar