Ny fuktsäker dörr till badrummet

Har badrumsdörren slagit sig och blivit så skev att det är svårt att stänga den? Eller är det en gammal dörr som är lite för smal? Byt då ut den mot en ny fuktsäker dörr som inte slår sig och välj gärna en som är lite bredare. Se här hur enkelt det är.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.500 kronor

Intro

Små badrum på endast några få kvadratmeter blir lätt mycket fuktiga, framför allt om det saknas fläkt i badrummet. Fukten kan relativt snabbt få en standarddörr att slå sig och en billig dörr med pappfyllning blir mycket skev och spricker i fogarna.

LÄS OCKSÅ: Våtrumsfärg: Här ska du använda våtrumsfärg

Den dörr vi monterar kommer från Swedoor och heter Stable. Den har beställts målad en extra gång med färg som både tål och stoppar fukt. Om vattnet från duschen i ditt badrum ofta träffar dörren, ska du välja en annan dörr.

Den ska vara klädd med laminat eller liknande på bägge sidor och förstärkt för att tåla stänk. En sådan dörr är förstås dyrare.

Instruktion

01
Ta bort dörren 2 Steg

Börja med att lyfta av dörren. Äldre dörrar lyfts rätt upp i öppet läge medan nya dörrar lossas från gångjärnen med en skruvmejsel. Det är en stor fördel att ha en medhjälpare när dörren ska bäras ut eftersom det är lätt hänt att man annars välter allt med dörren eller stöter in med den i väggar och möbler.

När dörren har burits ut ska karmen tas loss från väggen. Den nya dörren levereras ju med karm.

1

Ta bort foderlisterna på bägge sidor av karmen. Det gör du enklast med en kofot och ett kasserat stämjärn. Ta det försiktigt så kan listerna återanvändas. TIPS: Dra ut spikarna från baksidan så skonar du listernas framsidor.

2

Såga av karmen, t.ex. med sticksåg. Såga snett neråt eller uppåt så blir det lättare att vrida loss delarna. Se upp så att du inte sågar in i spikar eller skruvar. Ta bort de lodräta sidorna, därefter karmöverstycke och tröskel.

02
Bredare öppning 8 Steg

Eftersom den gamla dörren var i smalaste laget passade vi på att beställa en lite bredare dörr. Men den kräver ju också en bredare öppning. Tack och lov var väggen en enkel mellanvägg med träregelstomme, så det var lätt ordnat.

Du kan följa anvisningarna om du vill ta upp en större öppning i en lätt mellanvägg bestående av träregelstomme och gipsskivor. Men kolla noga att det inte finns elkablar eller vattenrör i väggen. I så fall får du be en elektriker resp. rörmokare att flytta kablarna (rören).

1

Markera bredden på den nya dörröppnignen. Här ska öppningen göras exakt 10 cm större än den gamla.

2

Rita på väggen var du ska såga. Ett långt vattenpass kan användas som linjal, men det går även bra med en foderlist (som du precis har tagit bort).

3

Såga längs strecket med sticksåg. Om du håller sågen snett mot väggen och låter spetsen på sågbladet arbeta sig in så kan du använda sågen som sänksåg och slipper därmed förborra för sågbladet.

4

Såga även igenom sockellisten och ner till golvet. Men här kan du inte använda sticksåg. Byt till fogsvans eller helst en multimaskin (multicutter). Det är en sådan vi använder.

5

Ta bort den lodräta regeln som karmen har suttit fast på. Regeln ska återanvändas när du har kapat de klossar eller vågräta reglar som den lodräta regeln satt fast på.

6

Fäst klossarna i väggen så blir det lättare att såga av dem. Dra i skruvar från bägge sidor av väggen.

7

Använd fintandad såg eller multimaskin när du kapar klossarna (reglarna) så långa som de ska vara.

8

Sätt fast lodräta regelbitar mellan klossarna. De får gärna sitta i spänn lite, men ska förstås ändå skruvas fast i väggen från bägge sidor.

03
Den nya karmen 6 Steg

Din nya dörr levereras ihop med en karm och den ska du själv sätta ihop. Lägg delarna till karmen på golvet med falssi-dan uppåt. Då hamnar dörren så att den öppnas mot dig. Vänd de lodräta karmsi-dorna så att gångjärnen sitter på den sida du vill ha dem.

Delarna till karmen limmas och skruvas ihop, men innan du skruvar ska du förborra för skruvarna så att träet inte spricker. Det är extra viktigt när det gäller tröskeln eftersom den är av ett hårdare träslag, i regel bok eller ek.

1

Karmen levereras med förmonterade gummilister och de ska skäras av om de är lite för långa innan du limmar och skruvar ihop delarna.

2

Dra loss 5-10 cm av gummilisten från karmen och klipp bort den bit som är för lång. Pressa ner gummilisten i sin not och fortsätt med övriga fogar.

3

Förborra med 4 mm borr längst upp på de lodräta karmsidorna. Borra från insidan så att hålen inte trasas sönder där delarna limmas. Annars måste du slipa rent innan du limmar. Borra tre hål i varje.

4

Limma och skruva ihop karmen upptill. Lägg den med falsen uppåt och använd 4 x 60 mm skruvar. Kolla en extra gång att gångjärnen hamnar rätt.

5

Förborra nu nertill i sidorna med 4 mm borr. Fortsätt från dessa hål vidare in i tröskeln med 2,5 mm borr, så att den inte spricker när du skruvar.

6

Skruva fast tröskeln mellan de lodräta sidorna med 4 x 60 mm skruvar. Glöm inte att stryka lim i varje fog innan du skruvar.

04
Montera karmen 7 Steg

När du monterar karmen måste du vara 100 procent säker på att tröskeln hamnar vågrätt. Palla upp med kilar eller klossar så att tröskeln kan monteras vågrätt.

Karmen fästs på sidorna med skruvar och du kan välja mellan två typer: antingen sådana som kan justeras eller vanliga träskruvar. Här använder vi vanliga skruvar och eftersom de inte ger någon justeringsmöjlighet är det viktigt att karmen sitter perfekt innan den skruvas fast. Det räcker inte att karmen är lodrät åt ett håll. Den måste också vara det i sidled. Kolla med vattenpass längs karmens tre ”öppna” sidor.

1

Fäst kilar eller klossar på golvet. De ska vara cirka 1 cm tjocka. Fäst endast de två längs sidorna. Den i mitten fästs när dörren har satts på plats. Klossarna eller kilarna ska vara cirka 10 mm tjocka.

2

Ställ karmen i dörröppningen och fixera den med kilar eller uppblåsbara winbags. Sätt en på varje sida men endast upptill så att du kan justera karmsidorna.

3

Karmen ska vara absolut lodrät. Kolla med ett långt vattenpass och justera karmen försiktigt tills den är lodrätt åt alla håll. Det kan vara nödvändigt att lossa kilarna lite för att justera karmen.

4

Förborra för karmskruvarna. Vår karm har redan hål för skruvarna så du borrar bara vidare från hålen och in i träreglarna med 6 mm borr.

5

Kolla att karmen passar genom att sätta dörren på plats och öppna och stänga den ett par gånger. Se efter från bägge sidor att det är lika mycket luft på alla sidor runt dörren. Justera karmens placering om det behövs.

6

Skruva fast karmen i reglarna. Skruvarna låser nu karmen men de kan inte användas till finjustering, så den måste du klara av innan du skruvar.

7

Avsluta längs tröskeln med en elastisk fog mot badrummet och en smyglist på den andra sidan.

VIKTIGT! Glöm inte kil under mitten av tröskeln innan du fogar.

05
Foderlister 5 Steg

Foderlister kallar man de lister som monteras på karmen och som döljer springan mellan karmen och väggen. Foderlister finns i en mängd varianter och profiler, men de vanligaste är släta.

Det är viktigt att vara noggrann när du mäter hur långa listerna ska vara och du ska hålla tungan rätt i munnen när du sågar. I annat fall glipar listerna i hörnen och det ser inte snyggt ut.

Listerna fästs med dyckert och det är ganska enkelt att få ett snyggt resultat.

1

Sätt ett märke på karmen, 8 mm från den invändiga kanten. Sätt märken upptill, längs sidorna, mitt på och nertill. Blyertsstrecken behövs när listerna monteras och när du sedan sågar.

2

Håll den högra foderlisten mot märkena på sidan. Överför märket på karmöverliggaren till foderlisten. Dra ett streck 45 grader snett uppåt som såglinje. Gör likadant med den vänstra foderlisten.

3

Justera den vågräta listen. Fäst först de två lodräta foderlisterna. Såga av den vågräta 45 grader på den vänstra sidan, håll den på plats och markera på den högra sidan var den ska kapas.

4

Listerna på badrumssidan får inte gå ner till golvet för det medför risk för fuktsugning. Palla upp listerna en bit innan du mäter, sågar och monterar. Förslut springan mot golvet med elastisk fogmassa.

5

Den smala och skeva dörren som inte kunde stängas ordentligt har nu ersatts med en ny dörr.

Material

 • Vit Stabledörr + karm från Swedoor
 • 11 m vitmålad foderlist, 14 x 70 mm
 • 1 m smyglist, bok, 12 x 15 mm
 • 12 skruvar, 4,0 x 60 mm
 • 8 skruvar, 7,5 x 95 mm
 • Elastisk fogmassa
 • Dyckertar
 • Lim
 • Masonitbitar, kilar, klossar

Specialverktyg

 • Multimaskin
 • Winbags

Tidsförbrukning

Räkna med en arbetsdag.

Pris

En fuktsäker dörr kostar runt 1500 kr (plus passande karm), men det finns dörrar i alla möjliga utföranden och alla prisklasser.

Svårighetsgrad

Om du är noga med att få karmen att bli absolut lodrät så blir det relativt enkelt att få ett bra resultat.

Video

TEKNIK: Montering av dörrkarm

Med kilar och karmskruvar kommer karmen helt i vinkel

Video

TEKNIK: Montering av dörrfoder

Med dyckert blir hörnfogen helt tät

Video

TEKNIK: Montering av dörrhandtag

Moderna trycken anpassas lätt till flera dörrdimensioner

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Dörrar