Montera en dörr mellan två rum

Här ska hantverkaren montera en dörr mellan de båda rummen. Det ska inte monteras någon tröskel, så hantverkaren mäter upp karmen så att den slutar cirka 5 mm över golvet.

Karmarna får inte ligga an mot golvet, eftersom både karm och golv kan röra sig så att dörrhålet blir skevt. När båda sidorna är tillsågade kan överstycket skruvas på med de medföljande skruvarna. Följer det inte med några skruvar får du köpa till det – använd skruvar på mellan 50 och 70 mm.

Nu är karmen klar att placeras i dörröppningen. Kom ihåg att karmen ska ligga i liv med den vägg dörren öppnas mot. Då går det nämligen att öppna dörren helt upp mot väggen. Det hade inte gått annars, om karmen suttit en bit in i öppningen.

Karmen ska sitta fast innan den monteras. Det kan man göra med kilar eller som här med uppblåsbara kuddar. De är mycket lätta att arbeta med. Man pumpar i mer luft genom att pressa på bollen. Hantverkaren kontrollerar med hjälp av en tumstock att karmen ligger i liv med väggen. Först efter det börjar han göra fast karmen. Han lägger i avståndsbitar mellan karm och vägg innan karmen fästs på gångjärnssidan.

Karmen ska alltid skruvas fast i gångjärnssidan först, för där är belastningen störst. Nu kontrollerar vi att karmen är helt i lod innan den andra karmskruven dras i. En liten avståndskloss stöttar karmen och ser till att den inte buktar in när karmskruven dras i.Kontrollera ännu en gång att karmen sitter i lod. Det gör den, så nu kan den mittersta karmskruven fästas.

Sedan skruvas den andra karmsidan i. Även här använder hantverkaren ett par uppblåsbara kuddar för att fixera karmen.Här monteras ingen tröskel, men det är bra att använda en tröskel som avståndshållare mellan sidokarmarna. Blås upp luftkudden ordentligt och stötta karmen med kilar eller avståndsklossar.

Nu kan den nedersta skruven fästas. Innan karmen slutligen fästs är det viktigt att kolla att dörren passar mellan karmarna. Därför monteras dörrbladet.Stäng sedan dörren och kolla om den passar i karmen. Man behöver ofta, som här, korrigera karmarna en aning. Men det gör man enkelt med luftkudden och nu kan de sista karmskruvarna fästas.

LÄS OCKSÅ: Karmskruv – Bli expert på 5 minuter!

Efter varje skruv är det en bra idé att kolla att dörren fortfarande öppnar och stänger som den ska, utan att slå i karmen. Här är allt okej, så den sista karmskruven monteras nu. Dörren är monterad och sluter an fint mot karmen, utan att stöta i.

Nu monteras dörrhandtaget och låskistan. Om dörren inte sluter helt tätt kan du böja till de två tungorna i låsblecket så att de spänner ordentligt mot kolven. Kilarna och avståndsklossarna kan få sitta kvar mellan väggen och karmen. Om något sticker ut måste man självklart såga av det, så att man kan sätta lister runt den nya dörrkarmen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar