Anpassa karm och dörr

Dörrar i standardmått är billiga, medan man lätt kommer upp i 4-5000 kronor för måttanpassade dörrar.I den här källaren ska vi montera en dörr, men öppningen följer inga standardmått.

Trots det sparar vi pengar och köper en standarddörr – sen kapar vi till både den och karmen så de passar i öppningen. Med hjälp av en talmeter mäter hantverkaren upp dörrhålet i alla ledder. Måtten överförs på dörrkarmen.

Här drar hantverkaren av en centimeter både i topp och i botten, eftersom det ska läggas golvklinker. Både karmen och dörren är försedda med gångjärn så hantverkaren provmonterar dörren på karmen så att han är säker på att de passar i varandra och att det går att kapa dörren.

Dörren läggs upp på ett bar bockar. Måttet som avsattes på karmen förs över till dörren. Här lägger vi upp en sågskena mellan punkterna och dörren kapas med en sänksåg.

Har du inte en sänksåg eller cirkelsåg förbinder du punkterna med hjälp av en rätbräda och sågar med en vanlig fogsvans. När dörren är kapad ska de båda karmdelarna sågas till. Du bör lägga dem sida vid sida så att markeringarna hamnar exakt på båda delarna.

Karmarna kortas med en kap-geringssåg. Även här kan du använda en vanlig fogsvans. Nu ska karmen sättas ihop. Här lägger hantverkaren ut delarna på ett plant golv och skruvar ihop sidokarmarna med överstycket.

Notera att dörren bara anpassats i höjde. Ska den anpassas även i bredden måste man först flytta gångjärnen, vilket gör arbetet något mer komplicerat. När sidorna skruvats fast vid överstycket kontrollerar hantverkaren att karmen passar i öppningen.

Senare ska det läggas klinkerplattor på golvet, så hantverkaren lyfter upp karmen omkring 20 mm med hjälp av ett par klossar. I toppen fixeras karmen med hjälp av en uppblåsbar luftkudde.

Har du inga såna kan du använda vanliga kilar. Med ett vattenpass kontrollerar hantverkaren att karmen står precis i lod. Sedan ser han till att listerna täcker utrymmet mellan karmen och väggen. Karmen görs fast med karmskruvar, så tre hål borras i karmens båda långsidor.

Därefter borrar hantverkaren in i väggen genom de redan borrade karmhålen med hjälp av en betongborr. Karmskruvarna är 12 cm långa, så hantverkaren ställer in djupstoppet på 13 cm. Nu kan helt enkelt hålen inte bli djupare.

Har du inte djupstopp på din borrmaskin kan du markera djupet med hjälp av en tejpremsa på borrstålet. Tre hål borras i varje karmsida – i toppen, i mitten och i botten. Det behövs inga pluggar till de här karmskruvarna, de dras bara fast i de förborrade hålen.

LÄS OCKSÅ: Karmskruv – Bli expert på 5 minuter!

Nu hängs dörren på plats och karmbeslagen klickas in i hållarna på dörren. Därefter dras beslagsskruvarna åt så att dörren inte lossnar. Nu ska handtagen monteras och låskolven vändas.

Det gör man enkelt med hjälp av en hovtång – kolven dras ut och vrids. Placera ut handtagen och skruva fast dem. Dörren öppnas och stängs utan problem. Men dörren sluter inte helt tätt mot karmen, den står och slår en aning.

Det löser man enkelt genom att böja ut mothållen i låsbeslaget en aning, så att de spänner mot låskolven. Nu ska listerna monteras. Se till att de kommer så långt in på karmen att låskolven inte slår i. Här ska täcklisterna sitta minst 1 cm in på karmen.

Med en talmeter avsätts det måttet på överstyckena, sidorna och i botten. Mät upp var täcklisten ska kapas och såga av den i 45 graders vinkel. Inne vid väggen är listen för bred. Den måste anpassas en aning, vilket hantverkaren gör med hjälp av en sticksåg.

Slutligen spikas listerna fast. Här använder vi en spikpistol, men man kan självklart klara jobbet lika bra med en vanlig hammare och en handfull dyckert. Nu är dörren på plats. Inklusive karm kostar den omkring 700 kronor. Det går alltså att spara flera tusen på att köpa en standarddörr och anpassa den.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrar