När karmen är för smal

Det är inte alltid som den nya dörrkarmen passar till väggens tjocklek. Här visar experten dig lösningen om karmen är smalare än väggen.

Karmen är inte lika bred som väggen är tjock, men problemet går att lösa.

Intro

Så här! - ska det göras

Den nya dörren har kommit, den har packats upp och monterats i öppningen i väggen. Men ack och ve: den nya dörrkarmen är smalare än den gamla och därför är det 9 mm mellan väggen och karmens utsida. Strunt i det - du kan ju låta foderlisterna sitta lite skevt. Det är säkert ingen som lägger märke till det. Jo, det är det. Om inte annat kommer du själv att se det. Dag efter dag. Det är inte nödvändigt att fästa foderlisten snett, för det finns en lösning. Karmen salas på med en extra list.

Här är väggen lodrät. Om väggen är skev och karmen lodrät måste du kilforma den list du monterar. Det är visserligen lite besvärligt, men resultatet blir lika snyggt som det vi får. Häng med och se hur det går till.

Instruktion

01
Gör så här 9 Steg

1

Mät nivåskillnaden mellan väggen och karmen. Karmen sitter plant med väggen på den andra sidan, men här saknas det 9 mm.

2

Sätt märken 5-6 mm in på karmen i samtliga hörn och på ett par ställen på sidorna samt på mitten upptill.

3

Ställ listen på golvet och sätt märken på den i nivå med dina märken på karmen. Listen ska vara vinkelrät nertill men den behöver inte sluta tätt mot väggen. Den ska bara sitta under fodret.

4

Kapa listen i 45 grader (precis som på bilden). Din markering visar alltså den korta delen av geringen.

5

Fäst listen med 32 x 1,4 mm dyckertar. Fäst spikarna så långt in på listen mot väggen att foderlisten sedan täcker spikhuvudena.

6

Den vågräta listen på karmöver-stycket monteras först när du har fäst stödlisten på den andra karmsidan. Lägg en limklick mellan kortändarna på listerna.

7

Försänk alla dyckertar med en spikdrivare så att de inte sitter i vägen när du senare fäster foderlisterna.

8

Nu sitter karmen i nivå med väggen, och det innebär att foderlisterna kan monteras på ett snyggt sätt.

9

Så här ska det se ut. Problemet har lösts, foderlisten sitter perfekt och karmen får en fin avslutning.

Video

TEKNIK: Utjämningslist vid karm

Med tunna lister får du karmen i höjd med väggen

TEKNIK: Montering av dörrfoder

Med dyckert blir hörnfogen helt tät

TIPS: Undvik att listen spricker

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrkarmar