Den nya dörren har kommit, den har packats upp och monterats i öppningen i väggen. Men ack och ve: den nya dörrkarmen är smalare än den gamla och därför är det 9 mm mellan väggen och karmens utsida. Det är dock inte nödvändigt att fästa foderlisten snett, för det finns en lösning. Karmen salas på med en extra list.